THE RELATION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY AND INSTAGRAM AS A DIGITAL ART EXAMPLE
TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM

Harun TÜRKMENOĞLU [1]

469 1314

From culture to art, technology is a powerful tool for the existence of today’s life styles. In today’s world the individualism is controlled by technology, which has its advantages and disadvantages but it is present in almost every social structures. It is possible to say that while technology became a facilitator and a regulator in everyday life, its scientific and artistic effect has led different discourses to emerge. Technology has shaped the 21st century. Especially as a medium in art, new forms and technics have developed and the boundaries between artist/designer have vanished. Today, an artist/designer can be present anywhere around the world giving direction to artistic productivity. Computer software and technology gaining such an importance enables artists to improve their techniques or directly helps them to produce with numerical analysis. Within the research, the reason why Instagram is so effective amongst the other tools of productions is analyzed. Instagram allows photograph editing and the application of unique effects. During the research qualitative research technique is applied. The research has an importance in the context of analyzing how artists break the rigid sense of art and how they create different levels of admiration by using technology. Keywords: Art, Technology, Digital Art, Instagram.
Teknoloji günümüz yaşam biçimleri içinde kültürden sanata kadar tüm değer yapılarında etkili bir araçtır. Günümüz bireyselliğinin kontrol edilmesinde de etkili olan teknoloji gerek avantajları gerek dezavantajları ile neredeyse tüm toplumsal yapılarda varlık göstermektedir. Teknoloji günlük hayatta yaşamı kolaylaştırıcı, düzenleyici iken bilimsel ve sanatsal olana etkisi ile de faklı söylemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır denilebilir. 21. yüzyılın şekillenişinde etkili olan bu mecra özellikle sanatta bir medya olarak yeni biçimlerin, farklı tekniklerin ortaya çıkmasını sağlamış aynı zamanda sanatçı/tasarımcı içinde sınırların ortadan kalmasını sağlamıştır. Bugün bir sanatçı/tasarımcı dünyanın her yerinde istediği şekilde varlık gösterebilmekte ve üretimlerine yön verebilmektedir. Bilgisayar yazılımlarının ve teknolojinin bu denli önem kazanması sanatçılara tekniklerini ilerletmekte ve ya direk olarak bu sayısal çözümlemelerle üretimde bulunmalarına imkân sağlamaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan Instagram’ında günümüz üretim şekilleri içerisinde bu kadar etkili olmasını sağlayan fotoğraf düzenlemesine imkân vermesi ve yakalanmış fotoğraflar üzerinde çok basit bir şekilde özgün efektler uygulatabilmesidir. Nitel araştırma tekniği kullanılan araştırma Instagram örnekleminde sanatçıların teknolojiden faydalanarak kalıplaşmış sanat anlayışlarının ne denli dışına çıktıklarını ve farklı beğeni düzeylerinin oluşmasında ekili olduklarını ele alması bakımdan önemlidir denilebilir. Anahtar Kelimeler: Sanat, Teknoloji, Dijital Sanat, Instagram.
  • AKMAN, Toygar (1984). Sibernetik Yaratıcılık. Ankara. Bilgi Yayınevi.
  • ARTAN, Çiğdem (2007). Fotoğrafın Sanatsal Değerinin Ötesinde Kullanım alanları
  • Üzerine Bir Tartışma: Bilgi mi, Propaganda mı?. Cogito. (52). İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. BODUR, Cengiz (2010). Görsel Anlatımda Dijital Yaklaşımlar. Resim Anasanat Dalı,
  • PAUL, Christiane. (2002). Renderings of Digital Art. Leonardo 35 (5), 471, 474.
  • SAĞLAMTİMUR, Zuhal Özel (2010). Dijital Sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 213-238.
  • TEPECİK, Adnan. (2002). Grafik Sanatlar. Ankara. Detay Yayıncılık. ve Beden.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Harun TÜRKMENOĞLU

Bibtex @ { ulakbilge162263, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-04-07}, title = {TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM}, key = {cite}, author = {TÜRKMENOĞLU, Harun} }
APA TÜRKMENOĞLU, H . (2015). TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-04-07
MLA TÜRKMENOĞLU, H . "TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13423/162263>
Chicago TÜRKMENOĞLU, H . "TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM AU - Harun TÜRKMENOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-07 DO - 10.7816/ulakbilge-02-04-07 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 4 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-07 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-07 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM %A Harun TÜRKMENOĞLU %T TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 4 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-07 %U 10.7816/ulakbilge-02-04-07
ISNAD TÜRKMENOĞLU, Harun . "TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 4 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-07