SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ
RELATIONSHIP OF ART IDEOLOGY POLITICS

Çağatay AKENGİN [1]

376 1187

Bu yazıda devlet-sanat, iktidar-sanat, ideoloji-sanat ilişkilerinde yer tutan olumlu ve olumsuz etkileşimler irdelenmiştir. Ayrıca sanatı himaye eden mesenler ve devlet otoritesi karşısında sanatçının ne derece dirençli olabileceği ele alınmıştır. Bu ilişkilerin sanata kazandırdıkları ve kaybettirdikleri irdelenmiştir. Toplumun kültür düzeyi ve gelişmişliği ile sanatın bağımsızlığı arasında yakın bir ilişki bulunduğu tezine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanat, ideoloji, politika, himaye.
In this study the positive and negative effects in state-art, ruling party-art, ideology-art relationships are addressed. The protectors of art, how resilient an artist can be in the face of state authorities are deal with. It tries to analyze the winnings and loses of these relationships. The thesis of the close relationship between the cultural level, its development level in societies and the artistic independence has been included. Keywords: Art, ideology, politics, custody.
 • Boaz, David (2006) Sanatın ve Devletin Birbirinden Ayrılması, Yıl:11, Sayı:41–42, Kış- Bahar, Ankara.
 • Borger, Mevin D. (2006) Sanatı Kim Desteklemeli?, Liberal Düşünce, Yıl:11, Sayı:41-42, Kış-Bahar, Ankara.
 • Boyar, A.S. (1938). Türk İnkılâbının Beklediği Sanat, Ülkü Halkevleri mecmuası, 10, ikinci teşrin, c.2.
 • Burke, P. (2003). Tarihin Görgü Tanıkları. (Çev. Z. Yelçe), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Duben, İ. (2007). Türk Resim ve Heykel Eleştirisi (1880–1950), İstanbul: İstanbul Bilgi
 • Üniversitesi Yayınları. ERSEL, Hasan (2006). “Stalin Döneminde Sovyetler Birliğinde Bestecilik”. Referans
 • Gazetesi. Analiz. 23–09–2009 http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_
 • Işık, V. (2007). Türk Resminde 1930–1970 Tarihlerinde Yapılan Sanat Tartışmaları ve Tartışmaların Odağındaki Sanatçı: Bedri Rahmi Eyüboğlu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • İskender, K. (1983). Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Resim, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
 • Ansiklopedisi (C.6). İstanbul: İletişim Yayınları. Kadri, Y. (1932). Edebiyat Buhranına Dair, Kadro, 8 Ağustos.
 • Konur, Tahsin (2001). Devlet-Tiyatro İlişkisi: Geçmişten Günümüze Örneklerle Devlet
 • Tiyatro İlişkisinde Belli Başlı Sistemler. Dost Kitabevi Yayınları, Ankara. Kovancılar, B., Kahriman, H. (2007). Devlet-Sanat İlişkisi: Sanat Desteklerinin Dayandığı
 • Argümanlar. Finas Politik ve Ekonomik Yorumlar dergisi, c:44, s.513.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çağatay AKENGİN

Bibtex @ { ulakbilge162267, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-04-11}, title = {SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ}, key = {cite}, author = {AKENGİN, Çağatay} }
APA AKENGİN, Ç . (2015). SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-04-11
MLA AKENGİN, Ç . "SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13423/162267>
Chicago AKENGİN, Ç . "SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ AU - Çağatay AKENGİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-11 DO - 10.7816/ulakbilge-02-04-11 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 4 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-11 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-11 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ %A Çağatay AKENGİN %T SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 4 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-11 %U 10.7816/ulakbilge-02-04-11
ISNAD AKENGİN, Çağatay . "SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 4 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-11