THE EVALUATION OF VISUAL ART EDUCATION COURSE BY THE POINT OF VIEW CREATIVITY
GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülbin Zeren NALİNCİ [1]

334 1294

In creativity, what requires is to create a new and original product by benefiting from the past accumulations, using the abilities and as a result of capability. Creativity is a concept which is used in business environments, emotional and mental activities. It can be said that creative ability composes the basis of all aspects of human life and development. Creativity in art education can be acquired by a serious and consistent education process. Art education can be called as “the effort of having people to grow up and make them conscious of art and culture”. As art education also includes practical works, it is known that it has a huge effect on creativity. In this study, goals of the visual arts education for 1 to 8 graders in primary schools have been analyzed. In this qualitative study, document analyze technique has been used. If we look to the curriculum for the visual arts education course as a meaningful whole, we can say that goals aren’t suitable for the students’ creativity levels. Keyword: Creativity, Curriculum, Visual Arts Education, Goal.
Yaratıcılık, birikimlerden yararlanarak, yeteneği kullanarak, beceri sonucu, yeni ve özgün ürünler ortaya çıkarmaktır. Yaratıcılık, çalışma ortamlarında, duygusal ve zihinsel içerikli etkinliklerde yer alan bir kavramdır. Yaratıcı yeteneklerin, insan yaşamının ve gelişiminin tüm yönlerinin, temelini oluşturduğu söylenebilir. Sanat eğitiminde yaratıcılık, ciddi ve tutarlı bir eğitim sürecinden geçilerek elde edilebilir. Sanat eğitimi, bireylerin sanat ve kültür alanlarında yetiştirilip, bilinçlendirilme etkinliğidir. Sanat eğitimi süreci uygulamalı çalışmaları da içermesinden dolayı yaratıcılığı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada, ilköğretim 1-8. sınıf görsel sanatlar eğitimi dersinin öğretim programında yer alan kazanımlar analiz edilmektedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Görsel Sanatlar Eğitimi Öğretim Programına bir bütün olarak bakıldığında, kazanımların kademe öğrencisinin yaratıcılık düzeyine yeterince uygun olmadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler : Yaratıcılık, Öğretim Programı, Görsel Sanatlar Eğitimi, Hedef.
 • Aykut, Aygül (2006). Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntemler, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 21, s.:33-42.
 • Erlendsson, Jon. (1999). The Role Of Creativity, University of Iceland, http://www.hi.is/~joner/eaps/cq_cr04.htm, Erişim Tarihi: 05.02.2014.
 • İşbilen, Ayşe (2002). Türkiye’de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirme, Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. (ss.137–150 ). (08–10 Mayıs 2002). Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası.
 • Kırışoğlu, Olcay (2002). Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • MEB (2006). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Montessori, Maria (1982). Çocuk Eğitimi “Montessori Metodu”, 2. Baskı, İstanbul: Sander Yayınları. Rawlinson, J. Geoffrey (1995). Yaratıcı Düşünme Ve Beyin Fırtınası, (Çev.:O. Değirmen), İstanbul: Rota Yayın.
 • San, İnci (1985). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Sungur, Nuray (1997). Yaratıcı Düşünce, İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Türkkan, Burçin. İlköğretim görsel sanatlar dersi bağlamında görsel kültür çalışmaları: Bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Ülgen, Gülten (1995). Eğitim Psikolojisi Birey Ve Öğrenme, Ankara: Bilim Yayınları.
 • Yapıcı, Mehmet (2002). “0-5 Yaş Arası Çocukların Yaratıcılığının Geliştirilmesinde Ailenin Rolü”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:IV, Sayı:1, s.237-245.
 • Yıldırım, Ali Ve Hasan Şimşek (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülbin Zeren NALİNCİ

Bibtex @ { ulakbilge162270, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-03-01}, title = {GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {NALİNCİ, Gülbin Zeren} }
APA NALİNCİ, G . (2015). GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-03-01
MLA NALİNCİ, G . "GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13424/162270>
Chicago NALİNCİ, G . "GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Gülbin Zeren NALİNCİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-01 DO - 10.7816/ulakbilge-02-03-01 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 3 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Gülbin Zeren NALİNCİ %T GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 3 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-01 %U 10.7816/ulakbilge-02-03-01
ISNAD NALİNCİ, Gülbin Zeren . "GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-01