FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK
DISCUSSING REALITY OF PHOTOGRAPHY AND SURREALISM

Haluk Arda OSKAY [1]

374 1084

Görsel sanatlar tarihinin akış çizgisi üzerinde, belki de en önemli kırılma noktası fotoğrafın icadıdır. Fotoğraf, görsel sanatlar üzerinde olduğu kadar sosyo-politik olaylar üzerinde de son derece etkili olmuştur. Makine tarafından üretilen görüntülerin “tarafsızca” oluşturduğu gerçeklik birçokları için gerçeğin kendisidir. Fakat gerek fotoğrafı çeken kişi gerekse fotoğrafın tabiatı gereği fotoğrafın sunduğu gerçeklik ve hakikat arasında oldukça büyük bir fark oluşmaktadır. Toplumu ve toplumun bir parçası olan sanatçının gerçeklik algısını derinden etkileyen fotoğrafın, sanatın uygulama alanları arasına dâhil olması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Fotoğrafın sunduğu “gerçekliğin” sanatsal üretim süreci içerisine katılması ve gerçeküstücülük akımıyla beraber günümüz fotografik görüntü üretimine kadar geçen sürecin irdelenmesi çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler : Fotoğraf, gerçeklik, gerçeküstücülük.
The invention of photography can be easily considered as the most important breaking point in the history of visual arts. Photography had very important impacts over visual arts and socio-political movements. The images which are objectively produced by the machine declared as the reality itself by many people. But because of the photographer or the nature of photography, there are many differences between the reality and the truth in the representation of photograph. Photography which is affected the affected the reality perception of society and the artist (as being a part of the society), It’s inevitably has been included in the interest area of arts. This study aims analyze the contemporary photographic image production within the borders of artistic production of reality and surrealist movement with a historical context. Keywords: Photography, reality, surreality.
  • Artun, Ali. "Modernliğin Sınırında Sanat-Eleştiri, Özerklik, Siyaset III-Sanat ve Siyaset." 2006. Web. 19.06.2013. [http://www.aliartun.com/content/detail/27]
  • Benjamin, Walter. Fotoğrafın Kısa Tarihçesi. (Çev. Ali Cengizkan). İstanbul: Ygs Yayınları, 2001.
  • Gombrich, E. H. Sanatın Öyküsü. (Çev. Erol Erduran Ömer Erduran). İstanbul Remzi Kitabevi, 2007.
  • Kılıç, Levend. Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost, 2008.
  • Oskay, Haluk Arda. "Gerçeklik Algısının Fotoğraftaki Teknolojik Gelişmelerle Birlikte Değişime Uğrayarak Gerçeküstücülüğün Ortaya Çıkması". Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Çalışması, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, 2013.
  • Tüfekçi, Tunç. "Resim Fotoğraf İlişkisi." 23 Şubat 1998. Web. 18.11.2010. [http://www.msgsu.edu.tr/data/doc/temel_egitim_etkinlikler/6.rtf]
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Haluk Arda OSKAY

Bibtex @ { ulakbilge162271, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-03-02}, title = {FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK}, key = {cite}, author = {OSKAY, Haluk Arda} }
APA OSKAY, H . (2015). FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-03-02
MLA OSKAY, H . "FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13424/162271>
Chicago OSKAY, H . "FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK AU - Haluk Arda OSKAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-02 DO - 10.7816/ulakbilge-02-03-02 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 3 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK %A Haluk Arda OSKAY %T FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 3 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-02 %U 10.7816/ulakbilge-02-03-02
ISNAD OSKAY, Haluk Arda . "FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-02