THE EXAMINATION OF THE PROTECTING OF CULTUREL HERITAGE OF THE ELEMENTARY 7th GRADE STUDENTS
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ

Fatih KARİP [1]

274 1262

Every corner of our countryhes full of cultural mosaics which has different colours. This precious historıcal tissue can not resist to time, fraying day by day on its disapperaing. The more dangerous from the physical destrustion is the deletion of consciousness of cultural values. Cause of this every person living in this country must aware of cultural values and must perform special effort to protect them. The aim of this research is to identfy readiness of 7th class students awareness of the protection of cultural heritage, who lives in Ağrı and districts of Ağrı. Survey tecnich is used for collecting data fort this research. The study sample is constructed from random chosen 872 primary school students. The result of survey analyzed in SPSS 15.0 statistics programme. Persentage and frequensy values discussed, commentedand tabulated. The scope of the research we made inferences students, who take part in the survey are not aware of the readiness of protection of cultural heritage. We made various suggestions about the protection of cultural heritage. Keywords: Culture, Cultural Assets, Cultural Heritage, Pretection Awarenes
Ülkemiz, her köşesi ayrı renklerden oluşan kültürel mozaiklerle örülüdür. Bu değerli tarihi doku zamana karşı koyamamakta, her geçen gün biraz daha yıpranmakta, yok olmaktadır. Ancak bu fiziki yok oluştan daha tehlikeli olanı bu kültürel değerlerin insanların bilinçlerinden silinmesidir. Bu nedenle ülkemizde yaşayan her birey kültürel değerlerini farkına varmalı ve onları korumak için özel bir çaba göstermelidir. Bu çalışmanın amacı, Ağrı ili ve ilçelerinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasın korunması bilincine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın verilerini toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Ağrı ili ve ilçelerinden rasgele seçilen 33 ilköğretim okulunda öğrenim gören 872 öğrenci oluşturmaktadır. Anket sorularına verilen cevaplar SPSS 15.0 istatistik programında analiz edilerek yüzde ve frekans değerleri tablolaştırılmış elde edilen bulgular tartışılarak yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında anket uygulamasına katılan öğrencilerin kültürel mirasın korunması bilinci konusunda yeterli hazırbulunuşluğa sahip olmadıkları sonucuna varılmış ve elde edilen sonuçlardan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Kültür, Kültür Varlıkları, Kültürel Miras, Koruma Bilinci.
  • Asatekin, G. (2004). Kültür ve Doğa Varlıklarımız Neyi Niçin Nasıl Korumalıyız. Ankara: DÖSİMM Basımevi.
  • Asatekin, N. G. (2005). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Restorasyon/Koruma Bilincinin Niteliğinin Saptanması Konusunda Ders Kitabının Rolü, 60. Yaşında Sinan Genim’e Armağan Makaleler, Ege Yayınları, İstanbul. s. 50-69.
  • Çubuk. M. (1998). Çağdaş Kentsel Kültür Mirası Kentsel Koruma-Yenileme Kentsel İyileştirme, İstanbul: MSÜ Matbaası.
  • Göğebakan, Y. (2009). Güzel sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesinin kültür varlıklarını Tanıma ve Sahip Çıkma ile İlgili Kazanımların Gerçekleşmesi ve Öğrencilerin Tutumları Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
  • Hueber, F. (2001). Arkeolojik Yapıların ve Alanların Koruma Restorasyon Sorunları, Arkeolojik Sit Alanların Korunması ve Değerlendirilmesi I. Uluslararası Sempozyumu, Antalya.
  • Karasar. N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Tankut, G. (2005). Doğal ve Tarihi Çevrenin Korunması: Sorunlar ve Olası Çözümler, Planlama, TMMOB Türliye Şehir Plancıları Odası Yayını, S. 31, s. 9–12, Ankara 2005.
  • Yılmaz, G., Üçer, Z.A.G. (2004), Türkiye’de kentsel Koruma Sürecinde Kurumsal Yapı ve Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir değerlendirme, Egemimarlık 2004/3 51 http://www.izmimod.org.tr/egemimarlik/51/12.pdf
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatih KARİP

Bibtex @ { ulakbilge162273, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-03-04}, title = {İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KARİP, Fatih} }
APA KARİP, F . (2015). İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-03-04
MLA KARİP, F . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13424/162273>
Chicago KARİP, F . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ AU - Fatih KARİP Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-04 DO - 10.7816/ulakbilge-02-03-04 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 3 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ %A Fatih KARİP %T İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 3 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-04 %U 10.7816/ulakbilge-02-03-04
ISNAD KARİP, Fatih . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİN İNCELENMESİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-04