PRE-MODELLING PROCESS IN THE ART OF SCULPTURE AND THREE-DIMENSIONAL PRINTER PRACTICES
HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI

Burak BOYRAZ [1] , Ahmet DOLUNAY [2]

343 1130

Three dimensional printers (3D Printers) which are currently used in the fields of industry, architecture and medicine are extending their areas of usage more every day. This system which is especially applied at the stage of pre-modeling is often preferred by the designers as it is fast and economic. Such printers which are new in the field of art are capable of showing functional errors of the work with CAD programs for three-dimensional productions. In this study, the use of three-dimensional printers which produce the digital designs in a layered form with the help of dust and binders in sculpture pre-modeling is examined. The first part of the study is about pre-modeling stage in the arts of sculpture, and explains the importance of pre-modeling in this art discipline. In the second part, the operation system of three-dimensional printers is examined, and the relation of such devices with art, craft and design fields is evaluated. In the conclusion part of the study, positive and negative situations of pre-modeling produced by this technology are discussed. Keywords: Art, Art History, Art Management, Plastic Arts, Art of Sculpture, Design, Pre-Modelling, Three-Dimensional Printers (3D Printers).
Günümüzde; endüstri, mimari ve tıp alanlarında kullanılan üç boyutlu yazıcılar (3B Yazıcılar), kullanım alanlarını her geçen gün biraz daha genişletmektedirler. Özellikle ön modelleme aşamasında uygulanan bu sistem, hızlı ve ekonomik olması sebebiyle tasarımcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Sanat alanındaki kullanımı henüz çok yeni olan bu tür yazıcılar, üç boyutlu üretimlere yönelik CAD programları eşliğinde esere ait işlevsel hataları gösterebilmektedir. Bu çalışmada da, dijital tasarımları toz ve bağlayıcılar yardımıyla katmanlı bir şekilde üreten üç boyutlu yazıcıların heykel ön modellemelerinde kullanımı incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümü heykel sanatında ön modelleme aşaması ile ilgili olup, ön modellemenin bu sanat disiplini içindeki önemini anlatmaktadır. İkinci bölümde ise üç boyutlu yazıcıların işleyiş sistemi incelenirken bu tür cihazların sanat, zanaat ve tasarım alanlarıyla ilişkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise bu teknoloji ile üretilen ön modellemelere yönelik olumlu ve olumsuz durumlar tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Sanat, Sanat Tarihi, Sanat Yönetimi, Plastik Sanatlar, Heykel Sanatı, Tasarım, Ön Modelleme, Üç Boyutlu Yazıcılar (3B Yazıcılar).
 • Aydın, Emin Doğan, (2004), Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul: Mor Ajans.
 • Baydar, Gülsüm, (2009), “Nesne, Anlam Mimarlık: Bugünden Bauhaus’a”. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı. Ed. Artun, Ali, Aliçavuşoğlu, Esra. İstanbul: İletişim Yayınları, 491-503.
 • Çelik, İsmet, Karakoç, Feridun, Çakır, Cemal, Duysak Alparslan, (2013), “Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve Uygulama Alanları”. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 31, 53-69.
 • Dervişoğlu, Gökçe, (2009), “Tasarımın Stratejik İletişimdeki Rolü. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı”. Ed. Artun, Ali, Aliçavuşoğlu, Esra. İstanbul: İletişim Yayınları. 515-524
 • Flowers, Jim & Moniz, Matt, (2002), “Rapid Prototyping in Technology Education”. The Technology Teacher, November, 7-11.
 • Ilgın, İnci Deniz, (2009), “Tasarımda Referans Olarak Gündelik Yaşam: Cincinatti Üniversitesi Örneği”. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı. Ed. Artun, Ali, Aliçavuşoğlu, Esra. İstanbul: İletişim Yayınları. 471-480.
 • Kurtaslan, Banu Ö, (2005), “Açık Alanlarda Heykel-Çevre İlişkisi ve Tasarımı”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 193-222.
 • Memes, John Smythe, History of Sculpture, Painting and Architecture. Edinburgh: Constable and Co., 1829.
 • Özdemir, Muharrem, (2013), Telif Hakları ve Sanatçıların Vergilendirmeleri. İstanbul: Akis Kitap.
 • Robins, Gay, (2001), Egyptian Statues. Buckhinhamshire: Shire Publications.
 • Tunalı, İsmail, (2004), Tasarım Felsefesine Giriş. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
 • Turani Adnan, (2004), Dünya Sanat Tarihi. 15. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Türker, İ. Halil ve Sabahat, Nihat Sezer, (2011), “İmgeden Sayısala, Sayısaldan Gerçeğe “Heykel””. Sanat ve Tasarım Dergisi, 7 Aralık, 141-157.
 • Uz, Nurbiye, (2012), “Sanatta Yeni Arayışlar ve Kinetik Heykel”. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1, 1, 1047-1056.
 • Walters, Peter, (2007), Paul, Thilker. “New Technologies For 3d Realization in Art And Design Practice”. University of West England. 7 Ocak 2014, www.uwe.ac.uk (Makalenin orjinali için: Walters, Peter. Paul, Thilker. “New Technologies For 3D Realization in Art And Design Practice”. Artifact. 1, 4 (2007): 232-245.)
 • Yada, Sait, (2009), “Tatbiki Güzel Sanatlar Okullarının Doğuş Sebepleri ve Fonksiyonları”. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı. Ed. Artun, Ali, Aliçavuşoğlu, Esra. İstanbul: İletişim Yayınları. 525-567.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Burak BOYRAZ

Yazar: Ahmet DOLUNAY

Bibtex @ { ulakbilge162274, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-03-05}, title = {HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {BOYRAZ, Burak and DOLUNAY, Ahmet} }
APA BOYRAZ, B , DOLUNAY, A . (2015). HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-03-05
MLA BOYRAZ, B , DOLUNAY, A . "HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13424/162274>
Chicago BOYRAZ, B , DOLUNAY, A . "HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI AU - Burak BOYRAZ , Ahmet DOLUNAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-05 DO - 10.7816/ulakbilge-02-03-05 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 3 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-05 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-05 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI %A Burak BOYRAZ , Ahmet DOLUNAY %T HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 3 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-05 %U 10.7816/ulakbilge-02-03-05
ISNAD BOYRAZ, Burak , DOLUNAY, Ahmet . "HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-05