APHRODISIAS SCHOOL OF SCULPTURE
AFRODİSİAS HEYKEL OKULU

Rahmi ATALAY [1]

435 1854

Aphrodisias School of Sculpture and Aphrodisias Museum have been showing the spirit and the life routine of a sculpture school with unfinished sculptures and proportion problems of some sculptures inside. Contemporary sculptors are using electrical tools instead of hand power according to the modern age. Considering how hard and slow is the carving a stone with possibilities of that ancient age, human will and labour highly affected the sculpture art. City of Aphrodisias and its historical structure are mentioned in the introduction part of this article because of making a general review and featuring some values. Works those sculpted by the artists of Aphrodisias School of Sculpture analyzed by images, and it is deduced that Aphrodisias wasn’t a school created by Rome, But a reality of sculpture and art with synthesis of Anatolian cultures that persuaded to Rome. Keywords: Education of sculpture, art, Rome, archaeology
Afrodisias heykel okulu ve müzesini bitmemiş heykellerin varlığı ve bazı heykellerdeki oran-orantı sorunları bir heykel okulunun rutin yaşantısını ve ruhunu yansıtmaktadır. Günümüz Heykeltıraşları çağa uygun olarak, insan gücünün yerine elektrikli aletleri kullanmaktadır. Dönemin teknik olanaklarıyla mermer yontmanın ve o sürecin ne kadar yavaş ilerlediğini ve ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde, insan emeğinin ve iradesinin dönemin heykel sanatına çok büyük katkısı olduğu yadsınamaz. Bu okula ilişkin genel bir değerlendirme yapıp, bazı değerleri ön plana çıkarmak için makalenin girişinde Afrodisias kentinden, tarihi yapısından bahsedilmiştir. Afrodisias heykel okulunda heykeltıraşların yapmış oldukları eserler görseller eşliğinde incelenmiş Afrodisias Roma’nın yarattığı bir okul olmadığı, Anadolu kültürlerinin o dönemdeki bir sentezi olarak Roma’ya kendini kabul ettirmiş bir sanat heykel gerçekliği olduğu çıkarımına varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Heykel eğitimi, sanat, Roma, arkeoloji.
  • Bektaş Cengiz, Afrodisyas, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, syf:91,2008.
  • Bulat Mustafa, Aphrodisias Heykeltıraşlık Okulu ve Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bitirilmemiş Europa Heykeli, http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/gsfd/article/viewFile/3107/2999
  • Erim Kenan, Aphrodisias, İstanbul, 1995.
  • Huntürk Özi, Heykel ve Sanat Kuramları, Kitabevi Yayınları / Sanat Dizisi, İstanbul, 2011.
  • Lenagham, Julia - R.R.R. Smith, Aphrodisias, Publisher: Ertug & Kocabiyik Publications, 2008.
  • Squarciapino Maria Floriani, La scuola di Afrodisia, Roma, 1943.
  • Wheeler Mortimer Roman Art and Architecture, Homer Kitabevi, İstanbul, 2004.
  • Elektronik kaynaklar: http://www.deinreiseleiter.com/turkce/Bilgi/Aphrodisias.html http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/04_kazi.pdf http://www.aydinturizm.gov.tr/belge/1-57309/afrodisias-muzesi.html  
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rahmi ATALAY

Bibtex @ { ulakbilge162278, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-03-09}, title = {AFRODİSİAS HEYKEL OKULU}, key = {cite}, author = {ATALAY, Rahmi} }
APA ATALAY, R . (2015). AFRODİSİAS HEYKEL OKULU. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-03-09
MLA ATALAY, R . "AFRODİSİAS HEYKEL OKULU". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13424/162278>
Chicago ATALAY, R . "AFRODİSİAS HEYKEL OKULU". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - AFRODİSİAS HEYKEL OKULU AU - Rahmi ATALAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-09 DO - 10.7816/ulakbilge-02-03-09 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 3 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-09 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-09 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi AFRODİSİAS HEYKEL OKULU %A Rahmi ATALAY %T AFRODİSİAS HEYKEL OKULU %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 3 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-03-09 %U 10.7816/ulakbilge-02-03-09
ISNAD ATALAY, Rahmi . "AFRODİSİAS HEYKEL OKULU". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-03-09