ABSTRACT IN PHOTOGRAPHIC IMAGES IN TERMS OF EXPERİMENTAL RESEARCHES
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT

Süleyman ÖZDERİN [1]

245 633

ABSTRACT This article named “Abstract in Photographic Images in terms of Experimental Researches” aims to examine the reflections of values over the photography technique that are exposed by “abstract art” in photography in “critical context”. Experimental researches which are in art area, lead to application of image shapes, which are corresponding to abstract ideas, over photography technique. Therefore, experimentation of modern art, whose main function is analyzing of contextual researches, developing in this sense required the evaluation of “abstract” reflections transferred to the photograph as a whole in the “historical process”. Following from the explanations above, it is tried to be presented a comparative opinion on the issue whether the image of modern art are in conformity with the analytical structure of the abstract related with the content. Furthermore, it is mentioned experimental photography state of development in Turkey besides its main dimensions and a profile shall be displayed from “original” samples depending on “deductive” indicator content produced in digital environment related with “abstract in photographic images” within the framework of article subject. Keywords: Expreimental, Modern, Abstract, Content, Form, Photographic
Deneysel Araştırmalar Açısından Fotoğrafik Görüntülerde Soyut adlı bu makale, “soyut sanatın” resim alanında keşfettiği değerlerin, fotoğraf tekniği üzerindeki yansımalarını “eleştirel bağlamda” incelemeyi amaçlamaktadır. Sanat alanındaki deneysel araştırmalar, soyut düşüncelerin karşılığı olan görüntü biçimlerinin fotoğraf tekniği üzerinde de uygulanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla asıl işlevi içeriksel araştırmaları analiz etmek olan modern sanatın deneyselleşmesi, bu anlamda fotoğrafa aktarılan “soyut” yansımaların “tarihi süreçte” bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektirir. Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak makalede üzerinde durulan eleştiride, bu olanakların yarattığı sayısız görüntü çeşitliliğinin, soyutun içerikle ilgili analitik yapısına uyup uymadığı konusunda karşılaştırmalı bir görüş ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Ayrıca konunun ana boyutları dışında deneysel fotoğrafın ülkemizdeki gelişim durumundan bahsedilerek, makalenin teması çerçevesinde, “fotoğrafik görüntülerde soyut”la ilgili dijital ortamda üretilmiş “tümdengelimli” gösterge içeriğine dayanan “özgün” örneklerden bir kesit sergilenecektir. Anahtar Kelimeler : Deneysel, Modern, Soyut, İçerik, Biçim, Fotoğrafik
 • Antmen, Ahu, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, 1. basım, Ankara, Sel Yayıncılık 399, Sanat Kitapları 1, 2008
 • Baraz Yahşi, “Dünya Sanatında Soyut”, Genç Sanat Güzel Sanatlar Dergisi, sayı 41, Ocak 1998, İstanbul, s. 2-7.
 • Dilek, Bektaş, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 11, 1992
 • Douglas, Crimp, “Postmodernizmin Fotoğraf Etkinliği”. çev. Atakay Kemal, İstanbul, Sanatdünyamız, 84, 121-129., 2002
 • Giderer, Hakkı Engin, Resmin Sonu, 1. Basım, Ankara, Ütopya Yayınları 94, 2003
 • Gültekin, Çizgen, Işık Çağı Fotoğraf Çağı, İstanbul, Kelaynak Yayınları,1998
 • Gombrich H. Ernst, Sanatın Öyküsü, çev. Bedrettin Cömert, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1994
 • İbşiroğlu, Nazan, Mazhar, Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, 3. Basım, İstanbul, 1993
 • Kahraman Hasan Bülent, Sanatsal Gerçeklikler Olgular ve Öteleri, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2005
 • Kandinsky Wassily, Sanatta Ruhsallık Üzerine çev. Ekinci Gülin, Altıkırkbeş Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2001
 • Özderin Süleyman, Çağdaş Soyut Sanatta Ontolojik Temeller, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Ankara
 • Sontag Susan, Fotoğraf Üzerine, çev. Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1993
 • Roland, Barthes, Camera Lucida, çev. Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1992
 • Topçuoğlu, Nazif, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor, İstanbul Yapı Kredi Yayınları, 2003
 • Tunalı İsmail, Felsefe Işığında Modern Resim, 3. basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1989
 • Vickery, Joanna, çev. Kafaoğlu Asuman Büke, “Dış Dünya ve Nesnelerden Kurtuluş Soyut Sanat”, P Sanat Dergisi, sayı 16, Kasım 2000, s. 168-185. İnternet Kaynakları:
 • Erişim, Yıldız, Soyut Fotoğraf, www.fotografya.gen.tr/cnd/index.php? id=150,262,0,0,1,0- 55k, 20 Ocak, 2012, s. 14:00
 • Erişim, http//:www.spartacus. schoolnet. co.uk/USAPcoburn.htm, 21 Şubat, 2012, s. 14:00
 • Erişim, Kayıhan, Man Ray, http://www.formatd.net/metafor/galeri/20204manray.htm, 2 Mart, 2012, s. 17:00
 • Erişim, Özdemir, Bauhaus Okulu ve Fotoğraf Sanatı, http://www. grafikerler .net/bauhaus- okulu-ve-fotograf-sanati-t19006.html, 2 Mart, 2012, s. 16.00
 • Erişim http//:www.ifod.org, 2 Mart, 2009, s. 13:00
 • Erişim http//: www.ifod.com, 2 Mart, 2012, s.13:00
 • Erişim, Gezgin, www.fotografya.gen.tr/issue-4/deneysel.html-41k, 2, Mart, 2012, s. 13:00 Erişim, Ahmet Öner Gezgin, Deneysel Fotoğrafın Tarihi
 • Sürecihttp://fotografya.fotografya.gen.tr/issue-4/deneysel.html, 7 Mart 2012, s. 12:00
 • Erişim, Hançerlioğlu, www.msxlabs.org/forum /felsefe/ 8954-tumdengelim.html, 7 Mart, 2012, s. 13:00
 • Erişim, Hançerlioğlu, www.msxlabs.org/forum /felsefe/ 8954-tumdengelim.html, 7 Mart, 2012, s. 13:00
 • Erişim, www.msxlabs.org/forum/felsefe/8954-tumdengelim.html, 7 Mart, 2012, s.14 :00
 • Erişim, www. bilgininadresi.net /Madde/32394/ Tümdengelim, 7 Mart, 2012, s.14 :00  
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Süleyman ÖZDERİN

Bibtex @ { ulakbilge162283, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-01-02-04}, title = {DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT}, key = {cite}, author = {ÖZDERİN, Süleyman} }
APA ÖZDERİN, S . (2015). DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), . DOI: 10.7816/ulakbilge-01-02-04
MLA ÖZDERİN, S . "DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13425/162283>
Chicago ÖZDERİN, S . "DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT AU - Süleyman ÖZDERİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-02-04 DO - 10.7816/ulakbilge-01-02-04 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 2 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-02-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-02-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT %A Süleyman ÖZDERİN %T DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/ulakbilge-01-02-04 %U 10.7816/ulakbilge-01-02-04
ISNAD ÖZDERİN, Süleyman . "DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 2 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-02-04