POSTMODERN DISCOURSE IN NEW WORLD ORDER
KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM

Levent DOYURAN [1]

356 1180

ABSTRACT The term postmodernism of the West origin is the propagandist discourse of global sovereignpowers which hold the multinational commercial companies. Socio-economic change sandtrans formation soccuring in socitiesare the plans and projects which happen in control of the capitalists who possess the mass-media. The political, economic and cultural changes which happen in accordance with the benefit of the capitalists and global forcesnamed as postmodernism were tried to legalized. It’saimed to create a global consumer society penetrating the global context of the world population on the basis of New World Order ;the higherstage of capitalism. In this article by using secondary data sources. it’s been tried to make a critical situation determination. Ouraim is to introduce the discourse ‘post-modernism’ like the other discourses ‘Westernization’,’Modernism’ which on a global scale capitalism use to legalize it so wninitiatives. Keywords: Capitalism, globalization, postmodernism, culture, politics, mass
ÖZET Batı kaynaklı postmodernizm terimi, kitle iletişim araçlarını, enformasyon teknolojilerini elinde bulunduran çokuluslu ticari şirketlerin, küresel egemen güçlerin propagandist söylemidir. Toplumlarda meydana gelen sosyo-ekonomik değişimler ve dönüşümler kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran kapitalistlerin kontrolünde gerçekleşen plan ve projeleridir. Kapitalistlerin, küresel güçlerin menfaatleri doğrultusunda meydana gelen siyasal ekonomik ve kültürel değişimler postmodernizm olarak adlandırılarak meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Kapitalizmin bir üst aşaması olan “Yeni Dünya Düzeni” projesiyle postmodern söylem üzerinden küresel bağlamda, tüm dünya toplumlarına nüfus edilerek, küresel çapta tüketim toplumu oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yazıda ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak ekonomi-politik eleştirel yaklaşımla durum saptaması yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada ‘Batılılaşma’, ‘Modernizm’ söylemleri gibi ‘Postmodernizm’ söyleminin de kapitalizmin küresel çapta kendi girişimlerini meşrulaştırmak amacıyla kullandığı bir söylem olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, küreselleşme, postmodernizm, kültür, politika, kitle.
 • E. Akça (2012). “Küreselleşme Üzerine Bir Tartışma: Kültürel Emperyalizm ve Kültürel Küreselleşme Tezleri” Siyasal İletişim Enstitüsü, www.siyasaliletisim.org
 • A. Gülseren (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi, Ankara.
 • İ. Banerjee (2002). “The Local Strike Back? Media Globalization and Localization the New Asian Television Landscape”. International Communication Gazette, Vol: 64/ pp: 517-535
 • M. Berman M (2012). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev. Altuğ Ü, Peker B, İstanbul.
 • J. Baudrillard (2004). Tüketim Toplumu, Çev. Deliceçaylı H, Keskin F, İstanbul.
 • İ. Erdoğan, (2004). “Popüler Kültürün ne Olduğu Üzerine” Eğitim Dergisi.
 • İ. Erdoğan, A. Korkmaz (1998). Başlangıcından Günümüze İletişim Araştırma ve Kuramları, Ankara.
 • İ. Erdoğan, A. Korkmaz (2005). Öteki Kuram, Ankara.
 • A. Giddens (1998). Modernliğin Sonuçları, Çev: Ersin Kuşdil, İstanbul.
 • A. Giddens (2000). Sosyoloji, Ankara.
 • A. Heller, F. Feher (1993). Postmodern Politik Durum. Çev. Şükrü Akın, Osman Akınhay, Ankara.
 • H. Andrew (2009). Siyasi İdeolojiler, Ankara.
 • E. Kongar (1997). “Küreselleşme Ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal
 • Kültür”. http://www.kongar.org/makaleler/mak_ku.php G.Kazgan (2003). “Tek Merkezli Dünya ve Yeni Ekonomik Düzen”. Foreing Policy İnstitute , Sayı.7
 • E. Said (1998). Oryantalizm, Çev. Nezih Üzel, İstanbul.
 • G. Şeylan (2009). Postmodernizm. Ankara.
 • N. Postman (2010). Televizyon Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınbay, İstanbul.
 • A. Zizek (2007). Akt, M. Turan, “Postmodernizm: Farklılıklar Politikası ve Küreselleşme”. Sosyo- Ekonomi Dergisi, Sayı. 16
 • A. Zotov (2012). Sevremennaya Zapadnaya Filosofiya. Moskova.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Levent DOYURAN

Bibtex @ { ulakbilge162288, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-01-01-02}, title = {KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM}, key = {cite}, author = {DOYURAN, Levent} }
APA DOYURAN, L . (2015). KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), . DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-02
MLA DOYURAN, L . "KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13426/162288>
Chicago DOYURAN, L . "KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM AU - Levent DOYURAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 DO - 10.7816/ulakbilge-01-01-02 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM %A Levent DOYURAN %T KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 %U 10.7816/ulakbilge-01-01-02
ISNAD DOYURAN, Levent . "KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-02