ARTS MANAGEMENT AND ART MANAGER
SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ

AYSUN KISAOĞULLARI [1]

488 1691

ABSTRACT In this study, a short descrition of art concept which refers to the status of these concept in our time have been done. Arts management and arts manager concepts are described. Arts management, communities that the importance of cultural values in their and have mentioned the impact of the operation of management functions. Arts management functions (Planning, Organizing, Execution, Coordination, Control) are described everyone. Also, the complex structure of art management is mentioned. The country’s policies position in the art management is tried to explain; mentioned characteristics of a good art manager. A short history of art management is explained and associated with today. Keywords: Arts management, Art manager, Short history of art management
ÖZET Bu çalışmada, sanat kavramının kısa bir tanımı yapılmış, bu kavramın günümüzdeki durumuna değinilmiştir. Sanat yönetimi ve sanat yöneticisi kavramları açıklanmıştır. Sanat yönetiminde, toplumların sahip oldukları kültürel değerlerin öneminden ve bunların yönetim fonksiyonlarının işleyişine etkisinden bahsedilmiştir. Sanat yönetiminin fonksiyonları (Planlama, Örgütlendirme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol) tek tek açıklanmıştır. Ayrıca, sanat yönetiminin kompleks bir yapısı olduğundan bahsedilmiştir. Sanat yönetiminde ülke politikalarının yeri açıklanmaya çalışılmış; iyi bir sanat yöneticisinin özelliklerinden bahsedilmiştir. Sanat yönetiminin kısa tarihçesi verilmiş ve günümüzle ilişkilendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanat yönetimi, Sanat yöneticisi, Sanat yönetiminin tarihçesi
  • Byrnes, William J. Managemet Arts. Burlington: Focal Pres, 2009.
  • Erbay, Mutlu. Sanat-Sanat Yönetimi ve Ötesi. İstanbul: Eleştiri Dergisi, Şubat 2009.
  • Erdoğan, İlhan. Kültürün Yönetim Fonksiyonlarının Uygulanmasına Etkisi ve Faktör Analizi Yöntemi ile Bir Araştırma. İstanbul: Sermet Mat.,1975.
  • Fethiye, Erbay. Sanat Yönetimi’nin Boyutları. İstanbul: TC İstanbul Kültür Üniversitesi Yay., 2009.
  • Gürten, Ela. Sahne Sanatlarında Yönetim ve Etkili İletişim, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: 2009.
  • Littman, Brett. Sanat Yöneticisi Profili. İstanbul: Akademist Dergisi Sanat Yönetimi Özel Sayısı, Sayı:8, 200 Kişisel Görüşmeler: Gümüş, Korhan: 2010 AKB Ajansı Kentsel Uygulamalar Direktörü, Kişisel Görüşme, 04.02.2010.
  • Mirze, Esra Nilgün: 2010 AKB Ajansı Dış İlişkiler Direktörü, Kişisel Görüşme, 30.12.2009.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: AYSUN KISAOĞULLARI

Bibtex @ { ulakbilge162289, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-01-01-03}, title = {SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ}, key = {cite}, author = {KISAOĞULLARI, AYSUN} }
APA KISAOĞULLARI, A . (2015). SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), . DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-03
MLA KISAOĞULLARI, A . "SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13426/162289>
Chicago KISAOĞULLARI, A . "SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ AU - AYSUN KISAOĞULLARI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-03 DO - 10.7816/ulakbilge-01-01-03 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-03 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ %A AYSUN KISAOĞULLARI %T SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-03 %U 10.7816/ulakbilge-01-01-03
ISNAD KISAOĞULLARI, AYSUN . "SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-03