SHAMANISM AND ITS REMAINS (TABOO OF UYGHURS)
ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE)

Samire MÖMİN [1]

363 5587

ABSTRACT Glancing through the historical period of the Turk communities, which has rich experiences and color full culture, we can observe different types of facts. There are some traces of Turkic life style in our social life. Especially, there are lots of scien tihic researches on old belief’s structure. But there isn’t certain decision about Shamanism, either it is the religion or historical cultural heritage. This work focused on different opinions related to Shamanism and taboos. There is an attempt to explain remains of Shamanism in our days, changes which has undergone in the mast practiced Islamic religion with the help of descriptive methodology. Keywords: Communities of central Asia, Shamanism, Belief, Taboo, Uyghur
ÖZET Çağlar içerisinde zengin bir tarih ve kültürü kendinde barındırmakta olan Türk toplumlarında karşılaştığımız olgular çok yönlü gözükmektedir. Sosyal hayatımızda da eski Türk yaşantılarının izlerine rastlanmaktadır. Özellikle eski inanç yapılarının etkileri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ancak Şamanizmin bir din mi, yoksa kökü tarihin derinliklerine kadar inen bir kültür mirası mı olduğuna henüz kesin bir karar verilmemiştir. Bu çalışmada Şamanizmle ilgili farklı düşünceler ve tabular üzerinde durularak Şamanizm’in günümüze ne gibi kalıntılar bıraktığı, toplumda yaygın yaşamakta olan İslam dini çerçevesinde nasıl değişiklere uğradığı betimsel bir yöntemle anlaşılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Orta Asya Toplulukları, Şamanizm, İnanç, Tabu, Uygur
 • Abdülkadir İnan. (1976). Eski Türk Dini Tarihi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Abdülkadir İnan. (1995). Tarihte ve Bugün Şamanizm. 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Ablimit Ömer Bilig. (2008). Uygurların İptidai Düşünceleri ve Felsefe Notları. Milletler Yayınları, Beijing
 • Anver Samat Korgan. (2007). Uygurlarda Tabular. Sincan Halk Yayınevi, Urumçi.
 • Mahmut Kaşgari. (1980). Divani Lügati Türk. 1.cilt. Sincan Halk Yayınları, Urumçi.
 • Mehmet Dikinci. (2005). Türklerde İnançlar ve Din. Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Saadettin Gömeç. (2011). Şamanizm ve Eski Türk Dini. 2. baskı.Berikan Yayınevi, Ankara.
 • Sedat Veyis. (1988). 100 Sorudaİlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane.GerçekYayınları, İstanbul.
 • Turan Şerafettin. (1994). Türk Kültür Tarihi. Bilgi Yayınları, Ankara.
 • Aybars Pamir.(2003). Türkler'in Geleneksel Dini Şamanizm'in Orta Asya Eski Türk Kamu Hukuku'na Etkisi. Ankara
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 52(4).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Samire MÖMİN

Bibtex @ { ulakbilge162291, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-01-01-05}, title = {ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE)}, key = {cite}, author = {MÖMİN, Samire} }
APA MÖMİN, S . (2015). ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE). Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), . DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-05
MLA MÖMİN, S . "ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE)". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13426/162291>
Chicago MÖMİN, S . "ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE)". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE) AU - Samire MÖMİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-05 DO - 10.7816/ulakbilge-01-01-05 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-05 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-05 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE) %A Samire MÖMİN %T ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE) %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-05 %U 10.7816/ulakbilge-01-01-05
ISNAD MÖMİN, Samire . "ŞAMANİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ KALINTILARI (UYGUR TOPLUMUNDAKİ TABULAR ÜZERİNE)". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-05