VARIABILITY OF STUDENTS' ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES TOWARDS TURKISH LEGENDS AND EPICS IN VISUAL ARTS COURSE AT PRIMARY SCHOOLS
İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ

Mehmet ÖZKARTAL [1]

263 522

ABSTRACT In this paper, a study oriented toward determining cognitive levels and attitudes of the students of 6th classes (First Education) on Turkish Epics and national values has been discussed. The study is about the scanning model and has a descriptive quality. The levels of the students of primary education on Turkish Epics and their attitudes on national values has been determined. It has been searched thoroughly how far these persons know about Turkish culture ,which is in the core of epics, its social life, social structure, beliefs, customs and national and moral values. In other words, in order to put the social structure on a sound basis, the significance of attitudes in a national culture and whether these behaviours change according to the sexes or not has been determined. In the study, a reliability has been tested on 315 students and also a success test and attitude scales have been implemented on 54 students formed by experimental and controlling groups which is chosen randomly. At the end of the application, the data collected have been loaded on the computer and the existing situation has been evaluated. Keywords: Turkish Epics, National Values
ÖZET Bu bildiride İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin Sanat Etkinlikleri dersinde Türk efsane ve destanlarına yönelik bilişsel düzeylerini ve tutumlarını belirlemeye yönelik bir çalışmaya yer verilmektedir. Araştırma tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. İlköğretim öğrencilerinin Türk efsane ve destanları konusundaki bilgi ve milli değerlere yönelik tutumlarındaki düzeyleri belirlenmiştir. Bireylerin destanların özünde yer alan Türk kültürünü; sosyal yaşantısını, toplumsal yapısını, inançlarını, örf-adetlerini, efsane ve destanlarla dile getirilen milli ve manevi değerlerini ne derece bildiği ve gereksinimi olduğu araştırılmıştır. Diğer bir deyişle, toplumsal yapıyı sağlam temellere oturtmak için bireylere, milli kültür içindeki tutumların önemi ve bu tutumların cinsiyete göre değişip değişmediği belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilköğretimde okuyan 315 öğrenci üzerinde güvenirlik yapılmış ve random yöntemiyle seçilen deney ve kontrol guruplarının oluşturduğu 54 öğrenci üzerinde başarı testi ve tutum ölçekleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve var olan durum değerlendirilmiştir.
 •  
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. (2001). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol
 • Grubu Desen ve Veri Analizi, Pegem Yayıncılık, Ankara. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma Ve İstatistik Teknikleri. Ankara:
 • Web Ofset. s.79 Karaalioğlu, Seyit K. (1983). Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü. İstanbul:
 • İnkılâp itabevi. s.309 Şimşek, Ahmet. (2001). Tarih Öğretiminde Efsane ve Destanların Rolü. Gazi
 • Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (3), s.11–21tasarımlardır. Örneğin
 • Dündar (2011:225) grafik tasarım ürünlerinden afiş ile ilgili şunları belirtir: “Afişin
 • kent olgusuyla doğrudan ilişkili olduğunu düşünürüm, insanlar modern kentleri
 • kurmasaymış afişi de icat etmezlermiş gibi gelir”. Anlaşıldığı üzere bu ilişki
 • kaçınılmaz olduğuna göre, afişlerin teşhir edildiği yerlerin kent yaşamını rahatsız
 • etmeyecek şekilde tasarlanması gerekir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet ÖZKARTAL

Bibtex @ { ulakbilge162293, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-01-01-07}, title = {İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZKARTAL, Mehmet} }
APA ÖZKARTAL, M . (2015). İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), . DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-07
MLA ÖZKARTAL, M . "İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13426/162293>
Chicago ÖZKARTAL, M . "İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ AU - Mehmet ÖZKARTAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-07 DO - 10.7816/ulakbilge-01-01-07 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-07 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-07 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ %A Mehmet ÖZKARTAL %T İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-07 %U 10.7816/ulakbilge-01-01-07
ISNAD ÖZKARTAL, Mehmet . "İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-01-01-07