Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com

Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2008 yılından bu yana Ocak-Kış ve Temmuz-Yaz sayıları olmak üzere yılda iki kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler Econlit, DOAJEBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online ve Sobiad indexleri tarafından taranmaktadır. 

Alıntılanma İstatistikleri (Yeni)

Makale göndermeden önce yazım kurallarını okuyunuz. Örnek makale metni.

Yardım videosunu izleyiniz.  Yayın hakları devir formunu hazırlayınız. 


Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com
Kapak Resmi

95.916

217.377

Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2008 yılından bu yana Ocak-Kış ve Temmuz-Yaz sayıları olmak üzere yılda iki kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler Econlit, DOAJEBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online ve Sobiad indexleri tarafından taranmaktadır. 

Alıntılanma İstatistikleri (Yeni)

Makale göndermeden önce yazım kurallarını okuyunuz. Örnek makale metni.

Yardım videosunu izleyiniz.  Yayın hakları devir formunu hazırlayınız. 


Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı Son Sayı
Sayı - Eyl 2018
 1. Sunuş
  Sayfalar 1 - 15
  Kenan ÇELİK
 2. MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 1 - 20
  Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ, Mustafa EMİR
 3. İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 21 - 40
  Cabir ÇELİK, Yakup KÜÇÜKKALE
 4. TEKNOLOJİK İNOVASYONUN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE- AB (15) ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 41 - 58
  Gizem YILDIZ
 5. TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 59 - 72
  Oktay KIZILKAYA
 6. GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 73 - 82
  Ali ACARAVCI, Sinan ERDOĞAN, Seyfettin ARTAN
 7. ENERJİ TÜKETİMİ İLE FİNANSAL AÇIKLIK, TİCARİ AÇIKLIK VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE VE İTALYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 83 - 100
  ÖZGE KORKMAZ
 8. TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 101 - 112
  Veli YILANCI, Mücahit AYDIN
 9. REEL DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 113 - 126
  Seymur AĞAZADE
 10. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SEKTÖREL BÜYÜMEYE ETKİSİ
  Sayfalar 127 - 140
  Zehra ABDİOĞLU, Nilcan ALBAYRAK
 11. GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ
  Sayfalar 141 - 152
  Fatma KOLCU, Nebiye YAMAK
 12. GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KURUMSAL YAPI VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 153 - 166
  Pınar HAYALOĞLU, Selim Koray DEMİREL, Seyfettin ARTAN
 13. DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ
  Sayfalar 167 - 180
  Eda BOZKURT, Ali ALTINER
 14. TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 181 - 192
  Mehmet DİNÇ, Ümit YILDIZ, Mustafa KIRCA
 15. THE RELATIONSHIP BETWEEN CO2 EMISSION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: 1977-2011
  Sayfalar 193 - 206
  Seval AKBULUT BEKAR
 16. TASARRUFLAR VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 207 - 226
  Esra BULUT, Aykut KARAKAYA
 17. OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI
  Sayfalar 227 - 242
  Banu TANRIÖVER, Serdar KURT
 18. RETURNS TO INNOVATION AND GROWTH: A PANEL DATA APPROACH FOR MIDDLE INCOME COUNTRIES
  Sayfalar 243 - 256
  Çiydem ÇATAK, Elif NUROĞLU
 19. APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 257 - 270
  Dilek ŞAHİN, Fatma TEMELLİ
 20. POLİTİK İSTİKRARSIZLIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: MENA ÜLKELERİ İÇİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 271 - 286
  İbrahim AL, Murat BELKE
 21. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ YOLSUZLUK ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ETKİSİ: MENA BÖLGESİ İÇİN PANEL VERİ ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 287 - 302
  Adem GÖK, Tahsin YAMAK, Emre SAYGIN
 22. YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ, NÜFUS YOĞUNLUĞU VE FİNANSAL GELİŞMENİN CO2 SALIMINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 303 - 318
  Uğur Korkut PATA, Süleyman YURTKURAN
 23. TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDE İKİLEM: DAHİLDE İŞLEME VE İTHALATA DAYALI BÜYÜME
  Sayfalar 319 - 334
  Ezgi BADAY YILDIZ, Emrullah METE
 24. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?
  Sayfalar 335 - 346
  Rahmi YAMAK, Havvanur Feyza ERDEM
 25. BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI
  Sayfalar 347 - 360
  Aslı GÜLER
 26. TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN SEKTÖREL ANALİZİ
  Sayfalar 361 - 378
  Ali Rıza SANDALCILAR, Kezban AYRAN CİHAN
 27. EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME: BRICST ÜLKELERİNDE KÓNYA BOOTSTRAP NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 379 - 390
  Tuncer GÖVDELİ
 28. BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 391 - 406
  Özgür BALMUMCU, Kurtuluş BOZKURT
 29. BOŞANMANIN SOSYO-EKONOMİK NEDENLERİ ÜZERİNE MEKÂNSAL EKONOMETRİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 407 - 424
  Reyhan CAFRI, Pınar ÖZDEMİR ÇUKADAR
 30. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE MİLLİ GELİR İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ (1970-2016)
  Sayfalar 425 - 442
  Şahin KARABULUT
 31. CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
  Sayfalar 443 - 456
  Onur OĞUZ
 32. ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 457 - 474
  Ayten TURAN KURTARAN, Ahmet KURTARAN, Melike KURTARAN ÇELİK
 33. INFLATION AND INFLATION UNCERTAINTY IN TURKEY: EVIDENCE FROM EGARCH MODELING
  Sayfalar 475 - 486
  Aykut EKİNCİ, Murat Can GENÇ
 34. YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ
  Sayfalar 487 - 508
  İlter ÜNLÜKAPLAN, İbrahim ARISOY, Ebru CANIKALP
Makale Gönder
Açık Erişim Politikası

Dergi tam metinlerin okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve okuyucuların bunları herhangi bir yasal amaçla kullanmalarına izin verir.

Creative Commons Lisansı

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.