TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KONUT KREDİSİ KULLANAN TÜKETİCİLERİN DAVRANIŞ KARARLARINI ŞEKİLLENDİREN EĞİLİMLERDEN “SÜRÜ DAVRANIŞI” VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Murat ATİK [1] , Yaşar KÖSE [2] , Bülent YILMAZ [3]

238 302

As a result of the improvement in macroeconomic factors and the decrease in interest rates within the last 10 years, there has been an increase in the use of consumer credit. Considering the areas of consumer credit, especially the use of housing loans has increased since 2003. It is observed that the effect of the decrease in interest rates of mortgage loans provided by banks as well as the impact of the interaction of a person within community are the reasons behind of this increase. Having owned a flat of those people around affects the decision of individual to take away from rationality. As a result, individual will follow the tendency of majority’s behavior in order to have a flat. The purpose of present study is to investigate "the herb behaviour" effect on an individual's decision to own a flat and the rationality of this investment through cross-sectional absolute devaiation formula in the context of panel data analysis

Makro ekonomik faktörlerdeki iyileşmenin bir sonucu olarak bankaların faiz oranlarını düşürmesi ile birlikte son 10 yıllık süreç içinde tüketici kredisi kullanımında artış yaşanmıştır. Tüketici kredisi kullanım alanlarına bakıldığında özellikle konut kredilerinin 2003 yılından itibaren artışa geçtiği görülmektedir. Konut kredisi kullanımındaki söz konusu artışın sebebi olarak bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürmesinin etkisi kadar bireyin çevresiyle etkileşimi de görülmektedir. Çevresindeki kişilerin konut sahibi olması ile bireyin kararı rasyonellikten uzaklaşabilecektir. Bu sayede birey konut sahibi olma hususunda çoğunluğun yaptığı davranışı yapma eğilimde olacaktır. Bu çalışmanın amacı bireyin vermiş olduğu konut edinme kararı üzerinde “Sürü Davranışı” etkisinin varlığı incelenerek bireyin verdiği yatırım kararının rasyonelliği yatay kesit mutlak sapma formülüne göre panel veri yöntemi ile araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürü Davranışı, Konut Kredisi, Rasyonel Davranış.

JEL Sınıflandırması:  H20, R42, Q48

 

INVESTIGATING THE HERB BEHAVIOR OF CONSUMERS USING MORTGAGE LOANS AT THE TURKISH BANKING SECTOR AS ONE OF THE FACTORS SHAPING THE CONSUMERS' DECISION

 

Abstract

As a result of the improvement in macroeconomic factors and the decrease in interest rates within the last 10 years, there has been an increase in the use of consumer credit. Considering the areas of consumer credit, especially the use of housing loans has increased since 2003. It is observed that the effect of the decrease in interest rates of mortgage loans provided by banks as well as  the impact of the interaction of a person within community are the reasons behind of this increase. Having owned a flat of those people around affects the decision of individual to take away from rationality. As a result, individual will follow the tendency of majority’s behavior in order to have a flat. The purpose of present study is to investigate "the herb behaviour" effect on an individual's decision to own a flat and  the rationality of this investment through cross-sectional absolute devaiation formula in the context of panel data analysis.

Keyword: Hending Behavior, Morgage Loan, Rational Behavior

JEL Classification:  H20, R42, Q48

 • ALTAY, Erdinç (2008), “Sermaye piyasasında sürü davranışı: İMKB’de piyasa yönünde sürü davranışının analizi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt. 2, Sayı. 1, 27-58.
 • BARAK, Osman (2006), “Hisse Senedi Piyasalarında Anomaliler ve Bunları Açıklamak Üzere Geliştirilen Davranışsal Finans Modelleri: İMKB’de Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Gazi Üni., Ankara, 68-69.
 • BIKHCHANDANI, Sushil. ve SHARMA, Sunil. (2001), “Herd Behavior in Financial Markets”, IMF Staff Papers, Vol. 47, No. 3, 279-310
 • BORENSZTEIN, Eduardo.R., GELOS, Gaston R. (2000), “A Panic-Prone Pack? The Behavior of Emerging Market Mutual Funds”, Working paper.
 • CAPLIN Andrew, LEAHY John (1994), “Business as Usual, Market Crashes, and Wisdom After the Fact”, The American Economic Review, Vol. 84, 548-565.
 • CHANG, Eric., CHENG, Joseph W., KHORANA, Ajay (2000), “An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: An International Perspective”, Journal of Banking and Finance, Vol.24, 1651-1679.
 • CHRISTIE, William, HUANG, Roger D. (1995), “Following Pied Piper: Do Individual Returns Herd Around The Market?”, Financial Analysts Journal, Vol.51, 31-37.
 • DAMODAR, Gujarati N. (2006), “Temel Ekonometri”, Çev: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, Dördüncü Baskı, Literatür Yayıncılık.
 • DOĞAN, Ela (2006), “Türk Bankacılık Sisteminde Konut Kredilerinin Gelişimi, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu SGD Çalışma Raporları No: 2006/1, 8.”
 • DOĞUKANLI Hatice, ERGÜN Bahadır (2011), “İMKB’de Sürü Davranışı: Yatay Kesit Değişkenlik Temelinde Bir Araştırma”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 227-242.
 • ERCAN, Metin.K. ve BAN, Ünsal (2010), “Finansal Yönetim”, Gazi Kitapevi, Ankara, 10-11.
 • GREENE, William H. (2002), “Econometric Analysis”, Prentice Hall.
 • KAYALIDERE Koray (2012), “Hisse Senedi Piyasasında Sürü Davranışı: İMKB’de Ampirik Bir İnceleme”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 77-94
 • KIM, Woochan, WEI, Shang-Jin (2002), “Offshore investment funds: Monsters in emerging market?”, J. Devel. Econ., 205–224.
 • Knight Frank Global House Price Index, 2012:2, İnternet Adresi; http://resources.knightfrank.com/getnewsresource.ashx?id=c802b446-9d21-49ec-b338-0b06ec826d98&type=1, Erişim Tarihi: 30.12.2013.
 • LAKONISHOK, Josef, SHLEIFER, Andrei, VISHNY, Robert W. (1992), “The impact of institutional trading on stock prices”. J. Finan. Econ. 32, 23-43.
 • TBB İstatistiki Raporları (2013), İnternet Adresi; http://www.tbb.org.tr/tr/
 • banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59,Erişim Tarihi: 30.12.2013.
 • TCMB (2013), “Finansal İstikrar Raporu”, Sayı: 16
 • UCHIDA, Hirofumi, NAKAGAWA Ryuichi (2007), “Herd Behavior In The Japanese Loan Market: Evidence From Bank Panel Data”, Journal of Financial Intermediation, 555-583.
 • UZGÖREN, Nevin, UZGÖREN, Ergin (2005), “Zaman Serilerinde Sahte Regresyon Sorunu ve Reel Kamu Harcamalarına Yönelik Bir Ekonometrik Model Uygulaması”, Sayı:5, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Akademik Bakış.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Murat ATİK

Yazar: Yaşar KÖSE

Yazar: Bülent YILMAZ

Bibtex
APA ATİK, M , KÖSE, Y , YILMAZ, B . (). . , (15), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/21627/232304
MLA ATİK, M , KÖSE, Y , YILMAZ, B . "". (): <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/21627/232304>
Chicago ATİK, M , KÖSE, Y , YILMAZ, B . "". ():
RIS TY - JOUR T1 - AU - Murat ATİK , Yaşar KÖSE , Bülent YILMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - IS - 15 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %A Murat ATİK , Yaşar KÖSE , Bülent YILMAZ %T %D 2015 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 15 %R %U
ISNAD ATİK, Murat , KÖSE, Yaşar , YILMAZ, Bülent . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KONUT KREDİSİ KULLANAN TÜKETİCİLERİN DAVRANIŞ KARARLARINI ŞEKİLLENDİREN EĞİLİMLERDEN “SÜRÜ DAVRANIŞI” VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 15 (Haziran 2015): 0-.