Yıl 2017, Cilt , Sayı 18, Sayfalar 237 - 262 2017-01-01

PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ

Tarhan OKAN [1] , Halis DEMİR [2] , Sedat BOSTAN [3]

247 542

Araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının prosedür adaleti algıları ve birey yönelimli örgütsel vatandaşlık (diğergamlık) davranışları arasındaki ilişkinin, çalışanların psikolojik sermayelerinin düşük ve yüksek düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmayacağını ortaya koymaktır. Çalışma, Trabzon ve Gümüşhane illerinde görev yapan 249 sağlık çalışanından meydana gelen bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen bulgular, prosedür adaleti ile diğergamlık arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığına kanıt sağlamaktadır. Psikolojik sermaye boyutlarının tamamı ile diğergamlık arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Analiz sonuçları ayrıca, prosedür adaleti ile diğergamlık arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin öz yeterlilik ve dayanıklılık boyutlarının moderatör etkilerine kanıt sağlamaktadır.

Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Tarhan OKAN

Yazar: Halis DEMİR

Yazar: Sedat BOSTAN

Bibtex @ { ulikidince279900, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {237 - 262}, doi = {}, title = {PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {OKAN, Tarhan and DEMİR, Halis and BOSTAN, Sedat} }
APA OKAN, T , DEMİR, H , BOSTAN, S . (2017). PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (18), 237-262. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/26590/279900
MLA OKAN, T , DEMİR, H , BOSTAN, S . "PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 237-262 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/26590/279900>
Chicago OKAN, T , DEMİR, H , BOSTAN, S . "PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 237-262
RIS TY - JOUR T1 - PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ AU - Tarhan OKAN , Halis DEMİR , Sedat BOSTAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 262 VL - IS - 18 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ %A Tarhan OKAN , Halis DEMİR , Sedat BOSTAN %T PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 18 %R %U
ISNAD OKAN, Tarhan , DEMİR, Halis , BOSTAN, Sedat . "PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 18 (Ocak 2017): 237-262.