Yıl 2018, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 135 - 150 2017-11-08

THE RISK ANALYSIS WHICH SPECIFY THE CAPITAL ADEQUACY RATIO IN BANKING SECTOR
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ

Adalet HAZAR [1] , Şenol BABUŞCU [2] , Mustafa Agah TEKİNDAL [3] , M.Oğuz KÖKSAL [4]

244 1009

Risks and equity as a provision for risks in banking are among the most important issues for banking supervision institutions. The capital adequacy ratio established with the BASEL criteria at global level is also applied sensitively by the BRSA in our country. In this study, it was aimed to determine the basic balance sheet items affecting the capital adequacy ratio of the banks in the Turkish banking sector. In the study, data for the period 2004-2015 belonging to 22 banks with the authority to collect deposits were used. The relationship between banks' capital adequacy ratio (CAR) and credit, off-balance sheet accounts and securities portfolio was analyzed by path analysis. in the analysis, when the interaction between dependent and independent variables was expected to be high, this relationship was low. The result is that while the risks of banks increase, they also reduce the effects of risks by increasing their equity. 

Bankacılıkta riskler ve üstlenilen risklere karşılık bulundurulması gereken sermaye, bankacılık gözetim organlarının en çok önem verdiği konular arasındadır. Global düzeyde BASEL kriterleri ile şekillendirilen sermaye yeterliliği rasyosu uygulaması ülkemizde de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe yer alan bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu etkileyen temel bilanço kalemlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada mevduat toplama yetkisine sahip 22 adet bankanın 2004-2015 dönemine ait verileri kullanılmıştır. Bankaların sermaye yeterliliği rasyosu (SYR) ile kredi, bilanço dışı hesaplar (nazım hesaplar) ve menkul değerler cüzdanı arasında ilişki olup olmadığı path analizi yapılarak incelenmiştir. Analizden beklenilen, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki etkileşimin yüksek çıkması iken, bu ilişki düşük çıkmıştır. Buradan ulaşılan sonuç, bankaların riskleri artarken, özkaynaklarını da artırmaları nedeniyle risklerin etkilerini azalttıklarıdır.

 • KAYNAKLAR
 • Aktaş, R., Açıkalın, S., Bakın, B., Çelik, O. (2015), The Determinants Of Banks’ Capital Adequacy Ratio: Some Evidence From South Eastern European Countries. Journal of Economics and Behavioral Studies Vol. 7, No. 1, pp. 79-88, February.
 • Asarkaya, Y., Özcan, S. (2007), Determinants Of Capital Structure in Financial Institutions: The Case Of Turkey Journal of BRSA Banking and Financial Markets, vol. 1, issue 1, pages 91-109.
 • Aspal, P. K., Nazneen, A. (2014), An Empirical Analysis of Capital Adequacy in the Indian Private Sector Banks. American Journal of Research Communication: 2(11).
 • Babuscu, Ş. (2005), BASEL II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Akademi yayıevi, Ankara.
 • Büyükşalvarcı, A., Abdioğlu, H.(2011), Determinants of Capital Adequacy Ratio in Turkish Banks: A Panel Data Analysis. African Journal of Business Management Vol.5 (27), pp. 11199-11209, November.
 • Daşdağ M.M., Çelik M.Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., Çelik, H. C. (2006), Hangi Tur Araştırmalarda Path Analizi Kullanılmalıdır?, IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi 5-9 Eylül, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı.
 • Gürbüz, F., Öğüş, E., Kanık, A., Çamdeviren, H., Tekindal, B. (1999), Path Analizi Tekniği, 4. Ulusal Büyoistatistik Kongresi Bildirileri Kitabı, 23-24 Eylül, Ankara.
 • Ijaz H. B., Muhamad, A., Khurram, S. (2012), Determinants Of Capital Adequacy Ratio in Banking Sector An Empirical Analysis From Pakistan, Academy of Contemporary Research Journal, (December).
 • Hazar, A. (2009), Banka Kredi Riski Derecelendirmesi- Model Önerisi ve Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Jasevičienė, F., Jurkšaitytė, D. (2014), The New Capital Adequacy Framework (Basel III) Options And Issues in Commercial Banks Of Lithuania. Ekonomika Vol. 93(4).
 • Klepczarek, E. (2015), Determinants Of European Banks' Capital Adequacy Comparative Economic Research, The Journal of University of Lodz,Volume 18, Number .
 • Osama A. El-A., Hassan M. H. (2015), Determinants Of Capital Adequacy Ratio:An Empirical Study On Egyptian Banks.Corporate Ownership & Control / Volume 13, Issue 1.
 • Şahinler, S., Görgülü, Ö. (2000), Path Analizi ve Bir Uygulama, MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 5(1-2):87-102.
 • Tekindal, M. A. (2009), Beşeri Sermaye İle Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Arasındaki İlişkiler Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1980-2005), VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa 66-75, Samsun, 28-30 Ağustos.
 • Wright, S., (1968), Genetic and Biometric Foundation, The University of Chicago Pres, Vol.1, Chicago, USA.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Adalet HAZAR
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Şenol BABUŞCU
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Agah TEKİNDAL

Yazar: M.Oğuz KÖKSAL
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince261784, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {135 - 150}, doi = {10.18092/ulikidince.261784}, title = {BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {BABUŞCU, Şenol and TEKİNDAL, Mustafa Agah and KÖKSAL, M.Oğuz and HAZAR, Adalet} }
APA HAZAR, A , BABUŞCU, Ş , TEKİNDAL, M , KÖKSAL, M . (2017). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 135-150. DOI: 10.18092/ulikidince.261784
MLA HAZAR, A , BABUŞCU, Ş , TEKİNDAL, M , KÖKSAL, M . "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 135-150 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/30727/261784>
Chicago HAZAR, A , BABUŞCU, Ş , TEKİNDAL, M , KÖKSAL, M . "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 135-150
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ AU - Adalet HAZAR , Şenol BABUŞCU , Mustafa Agah TEKİNDAL , M.Oğuz KÖKSAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.261784 DO - 10.18092/ulikidince.261784 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 150 VL - IS - 20 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.261784 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.261784 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ %A Adalet HAZAR , Şenol BABUŞCU , Mustafa Agah TEKİNDAL , M.Oğuz KÖKSAL %T BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 20 %R doi: 10.18092/ulikidince.261784 %U 10.18092/ulikidince.261784
ISNAD HAZAR, Adalet , BABUŞCU, Şenol , TEKİNDAL, Mustafa Agah , KÖKSAL, M.Oğuz . "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 20 (Kasım 2017): 135-150. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.261784