Yıl 2018, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 217 - 232 2017-12-14

AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ
LIQUIDTY RISK MANAGEMENTIN AZERBAIJAN BANKING SECTOR

Murat AKKAYA [1] , Terane AZİMLİ [2]

140 206

Finansal piyasalarda risk ve risk yönetimi üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, risk ve risk yönetimi üzerine çok sayıda finans teorisi geliştirilmiş ve modeller tasarlanmıştır. Ancak likidite riski yönetimi üzerine çok az çalışma bulunmaktadır. Likidite riski yönetimi çalışmaları genellikle bankaların likidite riskini artıran ve azaltan faktörleri belirlemeye yöneliktir. Bankacılık sektörünün önemli risklerinden olan Likidite riski, finansal kurumların yükümlülükleri için yeterli likiditeye sahip olmama olarak tanımlanmaktadır. Likidite riski yönetimi ise finansal kurumların yeterli likidite ile likit olmama maliyetini dengeleme çabalarını kapsamaktadır. Likidite riskinin bankacılık krizlerinde önemli bir rolü bulunmaktadır. 2008 Küresel kriz sonrasında büyük finansal kurumların iflas etmeleri ile likidite risk yönetiminin önemi ortaya çıkmıştır. Azerbaycan ekonomisi de doğal olarak küresel krizden olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmasının iki amacı vardır. Bunlardan birincisi Berger ve Bouwman (2009) ve Deep ve Schaefer (2004) metodolojisini temel alarak Azerbaycan mali sektör için likidite riskini ölçmektir. Diğer amaç ise oluşturulan iki likidite riski katsayıları ile diğer açıklayıcı faktörler arasındaki ilişkilerin modellenmesidir. Panel veri analizinin kullanıldığı bu çalışmada Deep ve Schaefer metodolojisi kullanılarak hesaplanan likidite dönüşüm katsayısı ve sigortalanmış mevduatın toplam mevduata oranı, mevduat faiz oranı, aktif karlılığı, sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı, mevduat toplam pasif oranı, petrol fiyatları, öz kaynak karlılığı ve banka büyüklüğü arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.

Risk and risk management in financial markets is one of the issues that researchers are most interested in. Over the years, a number of finance theories have been developed and models have been designed. However, there is little work on liquidity risk management. Liquidity risk management studies are generally aimed at determining the factors that increase and decrease the liquidity risk of banks. Liquidity risk, which is one of the important risks of the banking sector, is defined as not having adequate liquidity for financial institution liabilities. Liquidity risk management involves the efforts of financial institutions to balance sufficient liquidity and non-liquidity costs. Liquidity risk plays an important role in banking crises. 2008 After the global crisis, bankruptcy of large financial institutions led to the emergence of liquidity risk management. The Azerbaijani economy, naturally, has been adversely affected by the global crisis. This study has two main goals. The first of these is to measure the liquidity risk in Azerbaijan financial sector, based on Berger and Bouwman (2009) and Deep and Schaefer (2004) methodology. The other goal is to model the relationship between the two liquidity risk ratios and other explanatory factors. Panel data analysis applied in this study indicates on the fact that there is statistically significant relationship between liquidity transformation ratio developed using Deep ve Schaefer methodology and insured deposits to total deposits, deposit interest rate, return on asset, non-performing loans, deposit total liabilities ratio, oil prices, return on equity and bank size.

 • Bank for International Settlements. ,July 2010. http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2010e.pdf
 • Berger, A. N. and Bowman, C. H. S. (2006). The measurement of bank liquidity creation and the effect of capital. US Federal Reserve System. Available at: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/07/0702 [Accessed 16 July 2010].
 • Berger, A.N., Bouwman, C.N.S., (2006). “The Measurement of Bank Liquidity Creation and the Effect of Capital”, SSRN: http://ssrn.com/abstract=672784 (Son Erişim 2016)
 • Brunnermeier, M. K., L. H. Pedersen (2009). Market Liquidity and Funding Liquidity. The Review of Financial Studies.
 • Brunnermeier M. K., Krishnamurthy A., Gorton G. B. (2012). Liquidity Mismatch Measurement in Systemic Risk and Macro Modeling, NBER.
 • Burcu Deniz Yıldırım (2011). Finansal Piyasa Likiditesi, Ölçümü ve Analizi Central Bank Review, 11, 11-28.
 • Deep, A. and Schaefer, G. (2004). Are banks liquidity transformers? Working Paper, No.RWP04-022.
 • Dinger, V. (2009). Do Foreign-Owned Banks Affect Banking System Liquidity Risk?. Journal of Comparative Economics, 647–657.
 • Drehmann M., Nikolaou K. (2009). Funding liquidity risk: definition and measurement. European Central Bank.
 • Fecht, F., Nyborg, K. G. Rocholl, J. (2009). The price of liquidity: bank characteristics and market conditions", Deutsche Bundesbank Working Paper.
 • Ganic Mehmed (2014). An Empirical Study on Liquidity Risk and its Determinants in Bosnia and Herzegovina. The Romania Economic Journal, 52.
 • Matz, L. Neu, P. (2007). Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices, Singapore. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd,
 • Nikolaou,K, (2009). Liquidity (risk) concepts, definitions and interactions, European Central Bank Working Paper Series.
 • Poorman, F. Jr., Blake, J. (2005). Measuring and Modeling Liquidity Risk: New Ideas and Metrics, Financial Managers Society Inc. White Paper.
 • Shen C. H., Chen Y. K. Kao L. F., Yeh C. Y. (2010). Bank Liquidity Risk and Performance. International Monetary Fund Working Paper.
 • Sibel Çelik, Yasemin ve Deniz Akarım (2012). Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 1-17.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Murat AKKAYA
Ülke: Turkey


Yazar: Terane AZİMLİ
Ülke: Azerbaijan


Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince302437, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {217 - 232}, doi = {10.18092/ulikidince.302437}, title = {AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {AZİMLİ, Terane and AKKAYA, Murat} }
APA AKKAYA, M , AZİMLİ, T . (2017). AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 217-232. DOI: 10.18092/ulikidince.302437
MLA AKKAYA, M , AZİMLİ, T . "AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 217-232 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/30727/302437>
Chicago AKKAYA, M , AZİMLİ, T . "AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 217-232
RIS TY - JOUR T1 - AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ AU - Murat AKKAYA , Terane AZİMLİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.302437 DO - 10.18092/ulikidince.302437 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 232 VL - IS - 20 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.302437 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.302437 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ %A Murat AKKAYA , Terane AZİMLİ %T AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 20 %R doi: 10.18092/ulikidince.302437 %U 10.18092/ulikidince.302437
ISNAD AKKAYA, Murat , AZİMLİ, Terane . "AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 20 (Aralık 2017): 217-232. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.302437