Yıl 2018, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 51 - 62 2017-09-15

İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF INTERNET BANKING SERVICES ON BANKING PERFORMANCE

Uğur UZUN [1] , Murat BERBEROĞLU [2]

501 1036

Son yıllarda, önemli bir ivme kazanan internet bankacılığı uygulamalarının bankaların performansı üzerine etkilerinin ne düzeyde olduğu tartışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, e-bankacılık kanallarından internet bankacılığının banka performansı üzerine etkisini ortaya koyabilmektir. Araştırmanın örneklemi, Türkiye’de faaliyet gösteren ve internet bankacılığı istatistikleri yayınlanan bankalardır. Araştırmada kullanılan tüm veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde yayınlanan internet ve mobil bankacılık istatistiklerinden elde edilmiştir. İnternet bankacılığı için ortalama 26 bankanın 2007-2016 yılları arası çeyreklik verileri ele alınmaktadır. İnternet bankacılığı faaliyetlerinin banka performansına etkisini belirleyebilmek amacıyla çoklu doğrusal regresyon yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, internet bankacılığı için aktif kullanıcı sayısı ve işlem hacmi; banka performansı göstergesi olarak da toplam gelir ve banka likiditesi değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, internet bankacılığı aktif kullanıcı sayısı ve işlem hacminin banka toplam gelirine olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, banka likiditesi üzerinde internet bankacılığı işlem hacminin pozitif yönde etkisi mevcutken, aktif kullanıcı sayısı ile anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

In recent years, the development of internet banking applications has gained momentum. The effect of this situation on bank performance is discussed. The aim of study in this context is to be able to reveal the effects of internet banking on bank performance from e-banking channels. The sample of the research is banks operating in Turkey and publishing internet-banking statistics. All data used in the research were obtained from the internet and mobile banking statistics published on the website of The Banks Association of Turkey. Quarterly data of an average of 26 banks are taken up for internet banking. 2007-2016 for internet banking are taken into consideration. Multiple linear regression method was used to determine the effect of internet banking activities on bank performance. In this direction, the transaction volume with the number of active users for internet banking and the total revenue and bank liquidity data as the bank performance indicator were utilized. As a result of the analysis, it was determined that the number of active internet banking users and transaction volume are positively related to bank total revenue. Nevertheless, when the transaction volume of internet banking has positive effect on bank liquidity, there is no significant relationship with the number of active users. 

 • Abaenewe, Z.C., Ogbulu, O.M. ve Ndugbu, M.O. (2013). Electronic Banking And Bank Performance In Nigeria. West African Journal of Industrial & Academic Research, 6(1), 171-187.
 • Acharya, R.N., Kagan, A. ve Lingam, S.R. (2008). Online Banking Applications and Community Bank Performance. The International Journal of Bank Marketing, 26(6), 418-439.
 • Aytar, O., Yeğen, İ. ve Erdemir, N.K. (2012). Elektronik Şube ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri. Akademik Bilişim 2012, Uşak Üniversitesi.
 • Bayrakdaroğlu, A. (2012). Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması. Business and Economic Research Journal, 3(4), 57-75.
 • Çabuk, S. ve İnan, H. (2005). “İnternet Aracılığıyla Bankacılık Hizmetlerinin Pazarlaması”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 6(23), 23-34.
 • Dinh, V., Le, U. ve Le, P. (2015). Measuring The Impacts of Internet Banking to Bank Performance: Evidence from Vietnam. Journal of Internet Banking and Commerce, 20(2), 1-5.
 • Dursun, T., Oskaybaş, K. ve Gökmen, C. (2014). Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyetinin Şube-İnternet Bankacılığında Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi; 11(41), 95-114.
 • Erol, İ., Çınar, S. ve Duramaz, S. (2015). Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 1-21.
 • Gup, B.E. (2002). The Future of Banking. Westport, CT, USA: Greenwood Press.
 • Güney, A. (2015). Banka İşlemleri (9.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kathuo, S., Rotich, G. ve Anyango, W. (2015). Effect of Mobile Banking on the Financial Performance of Banking Institutions in Kenya. The Strategic Journal of Business & Change Management, 2(98), 1440-1457.
 • Kato, G.K., Otuya, W.I., Owunza, J.D. ve Nato, J.A.(2014). Mobile Banking and Performance of Commercial Banks in Kenya. International Journal of Current Research, 6(12), 10670-10674.
 • Kaya, F. (2014). Bankacılık: Giriş ve İlkeler (3.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Mermod, A.Y. (2011). Finansal Küreselleşme Işığında Elektronik Bankacılık ve Riskler. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Okumuş, A., Bozbay, Z. ve Dağlı, R.M. (2010). Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, 89-111.
 • Siaw, I. ve Yu, A. (2004). An Analysis of the Impact of the Internet on Competition in the Banking Industry, Using Porter's Five Forces Model. International Journal of Management, 21(4), 514-515.
 • Tunay, K.B., Tunay, N. ve Akhisar, İ. (2015). Interaction Between Internet Banking and Bank Performance: The Case of Europe. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 363-368.
 • Türkiye Bankalar Birliği (1998). Elektronik Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetleri için Risk Yönetimi. İstanbul: TBB Yayınları.
 • Uzun, U. (2016). Elektronik Bankacılık: Sağladığı Faydalar ve Riskler Üzerine. H. Ayaydın ve S. Durmuş (Ed.). Banka ve Finansal Sistem (s. 299-320). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, F. (2011). Türkiye’de İnternet Bankacılığı Ürünleri Üzerine Pazar Trend Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 129-141.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Uğur UZUN
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Murat BERBEROĞLU
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince310276, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {51 - 62}, doi = {10.18092/ulikidince.310276}, title = {İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {UZUN, Uğur and BERBEROĞLU, Murat} }
APA UZUN, U , BERBEROĞLU, M . (2017). İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 51-62. DOI: 10.18092/ulikidince.310276
MLA UZUN, U , BERBEROĞLU, M . "İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 51-62 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/30727/310276>
Chicago UZUN, U , BERBEROĞLU, M . "İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 51-62
RIS TY - JOUR T1 - İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ AU - Uğur UZUN , Murat BERBEROĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.310276 DO - 10.18092/ulikidince.310276 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 62 VL - IS - 20 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.310276 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.310276 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ %A Uğur UZUN , Murat BERBEROĞLU %T İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 20 %R doi: 10.18092/ulikidince.310276 %U 10.18092/ulikidince.310276
ISNAD UZUN, Uğur , BERBEROĞLU, Murat . "İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 20 (Eylül 2017): 51-62. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.310276