Yıl 2018, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 17 - 32 2018-01-10

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ
BY SECTORS AND YEARS ANALYSIS OF SUSTAINABILITY REPORTS

Zeynep ŞAHİN [1] , Fikret ÇANKAYA [2] , Aykut KARAKAYA [3]

355 882

Küreselleşen günümüz dünyasında işletmelerin faaliyetlerine doğal ve sosyal sermayeye zarar vermeden devam etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir kalkınma olguları günümüzde önemli hale gelmiştir. Günümüzde işletmelerin sorumlulukları sadece mal ve hizmet üretmek değildir. İşletmeler içinde yaşadıkları ve faaliyet gösterdikleri topluma karşı da sorumludur. Bu bağlamda çevreyi, insanı ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını dikkate alan sürdürülebilirlik kavramının önem kazanmasıyla birlikte raporlarda sürdürülebilirlik konuları da yer almaya başlamıştır. İşletmeler açısından sürdürülebilirlik; ekonomik beklentilerin çevresel ve sosyal duyarlılıkla dengeli biçimde değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı Türkiye’de 2015 yılına kadar Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Rehberi’ne göre hazırlanan 96 adet sürdürülebilirlik raporunda yer alan açıklamalarda sektörlere ve yıllara göre varsa farklılıkları Kruskal Wallis-H Testiyle belirlemektir. Bu nedenle 42 işletmenin 96 adet sürdürülebilirlik raporu dikkate alınmıştır. Açıklamalarda sektörler arasında ve yıllara göre farklılıklar tespit edilmiştir. Türkiye’de sürdürülebilirlik raporları sayısının fazla olmadığı ve işletmelerin bu raporları her yıl düzenli hazırlamadığı görülmüştür. Sürdürülebilirliğin önemi konusunda işletmelere eğitimlerin verilmesi ve konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır

In today's globalizing world, businesses must continue their activities without harming natural and social capital. For this reason, green economy, sustainability or sustainable development have become important nowadays.Today, the responsibilities of businesses are not just to produce goods and services. They are also responsible for the community they live and operate in. In this context, the sustainability issues has begun to be included in the reports with the importance of the concept of sustainability taking into account the needs of the environment, human and future generations. Sustainability in terms of businesses is to evaluate economic expectations in a balanced way with environmental and social sensitivity. The objective of the study is to identify differences in the 96 sustainability reports prepared in Turkey according to the Global Reporting Initiative (GRI) Guide by 2015, in terms of sectors and years by using the Kruskal Wallis-H Test. For this reason, 96 sustainability reports of 42 businesses were taken into consideration. Differences between sectors and years have been identified in the disclosures. It is seen that the number of sustainability reports in Turkey is not enough and that the businesses do not prepare these reports regularly every year. It was inferred that businesses should be trained on the sustainability issue and the legal regulations should be made as soon as possible. 

 • Alonso Almeida, M., Marimon F., ve Casani F.(2014a),”Diffusion of Sustainability Reporting in Universities: Current Situation and Future Perspectives”, Journal of Cleaner Production, 1-11.
 • Alonso Almeida M., Llach J., ve Marimon F. (2014b), “A Closer Look at the ‘Global Reporting Initiative’ Sustainability Reporting as a Tool to Implement Environmental and Social Policies: A Worldwide Sector Analysis”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 21, 318-335.
 • Barkemeyer, R., Preuss L. , ve Lee L. (2015), “On the Effectiveness of Private Transnational Governance Regimes Evaluating Corporate Sustainability Reporting according to the Global Reporting Initiative”, Journal of World Business, 50, 312-325.
 • Ceulemans, K., Molderez I., ve Liedekerke, L. (2014), “Sustainability Reporting in Higher Education: A Comprehensive Review of the Recent Literature and Paths for Further Research”, Journal of Cleaner Production, 1-17.
 • Dong, S. (2011), “An Assessment of CSR Reportıng Practıce in China’s Mining and Minerals Industry”. (URL, https:// www.unisa.edu .au/ Global/ business/ centres/cags /docs/seminars/ Paper%20Shidi.pdf. Erişim Tarihi:01.02.2015)
 • Gao, S., Heravi S., ve Xiao, J. (2005), “Determinants of Corporate Social and Environmental Reporting in Hong Kong: A Research Note”, Accounting Forum, 29, 233-242.
 • Gladwin, T., Kennely, J. ve Krause, S.T., (1995), “ Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research ”, Academy of Management Review,20 (4) :874-907.
 • Hinson, R., Gyabea , A., ve Ibrahim, M. (2015), ”Sustainability Reporting among Ghanaian Universities”, Communication, 41 (1), 22-42.
 • Huang, T., ve Wang, A., (2010), “Sustainability Reports in China: Content Analysis”, 2010 International Conference on Future Information Technology and Management Engineering, 154-158.
 • Kolk, A., (2004), “A Decade of Sustainability Reporting: Developments and Significance”, International Journal of Environment and Sustainable Development, Sayı 3(1), pp.51-64.
 • Kozlowski, A., Searcy, C. ve Bardecki, M. (2015), “Corporate Sustainability Reporting in the Apparel Industry”, International Journal of Productivity and Performance Management, 64 (3), 377-397.
 • Lodhia, S., ve Hess, N. (2014),” Sustainability Accounting and Reporting in the Mining İndustry: Current Literature and Directions for Future Research” Journal of Cleaner Production, 84, 43-50.
 • Özer, O. (2010), Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü: Avrupa ve ABD Şirketlerinin Sektörel Bazda Karşılaştırmalın Analizi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PricewaterhouseCooper (2011), “Türk İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Uygulamaları Değerlendirme Raporu”,( http://www.pwc.com/tr Erişim Tarihi:01.02.2015) Sobhani, F., Amran, A., ve Zainuddin, Y. (2012), “Sustainability Disclosure in Annual Reports and Websites: A Study of the Banking Industry in Bangladesh”, Journal of Cleaner Production, 23,75-85.
 • Wilson, M., (2003), “Corporate Sustainability: What is it and Where Does it Come from?”, Ivey Business Journal, 67 (4).
 • Borsaİstanbul (2014), http:// borsaistanbul. com/datum/ sürdürülebilirlik /SURDURULEBILIRLIK _OZET_ BILGILER. pdf (Erişim Tarihi.22.07.2014).
 • TUİK (2014), http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId= 244&turId=1 (Erişim Tarihi:01.02.2014).
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Zeynep ŞAHİN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fikret ÇANKAYA
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aykut KARAKAYA

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince311026, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {17 - 32}, doi = {10.18092/ulikidince.311026}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Zeynep and ÇANKAYA, Fikret and KARAKAYA, Aykut} }
APA ŞAHİN, Z , ÇANKAYA, F , KARAKAYA, A . (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 17-32. DOI: 10.18092/ulikidince.311026
MLA ŞAHİN, Z , ÇANKAYA, F , KARAKAYA, A . "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 17-32 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/30727/311026>
Chicago ŞAHİN, Z , ÇANKAYA, F , KARAKAYA, A . "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 17-32
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ AU - Zeynep ŞAHİN , Fikret ÇANKAYA , Aykut KARAKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.311026 DO - 10.18092/ulikidince.311026 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 32 VL - IS - 20 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.311026 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.311026 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ %A Zeynep ŞAHİN , Fikret ÇANKAYA , Aykut KARAKAYA %T SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 20 %R doi: 10.18092/ulikidince.311026 %U 10.18092/ulikidince.311026
ISNAD ŞAHİN, Zeynep , ÇANKAYA, Fikret , KARAKAYA, Aykut . "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 20 (Ocak 2018): 17-32. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.311026