Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 525 - 540 2018-01-18

ANALYSIS OF THE FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND OECD COUNTRIES WITHIN THE FRAMEWORK OF MARSHALL-LERNER CONDITION
TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Mehmet Barış ASLAN [1] , Ş.Mustafa ERSUNGUR [2]

211 319

Mainly applying import substituting industrial policies in the 1960s and 1970s, Turkey initiated a policy of industrialization based on the export of flexible goods after the 1980s, which consequently led to the foreign trade deficits that have lasted even in our day. In this sense, this study aims to examine the foreign trade between Turkey and 10 selected OECD countries on the basis of total merchandise in terms of the indicators of income and price flexibility and to contribute to the empirical literature by presenting the proposals for reducing foreign trade deficits with the results obtained from the study. The results of the real effective exchange rate flexibility coefficient obtained through the ARDL Econometric method show that Turkish foreign trade does not support the Marshall-Lerner condition in any group of goods. Nevertheless, the results we have obtained from the coefficient of domestic income variable show that the effect of income on imports is strong and therefore can affect the policy towards foreign trade deficits.

1960 ve 1970’li yıllarda ağırlıklı olarak ithal ikameci sanayi politikaları uygulayan Türkiye’nin, 1980’den sonraki dönemlerde, esnekliği yüksek malların ihracatına dayalı bir sanayileşme politikasına girişmesi, söz konusu tarihlerden günümüze kadar ciddi miktarlarda dış ticaret açıklarıyla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu bağlamda hazırlanan çalışmanın amacı, Türkiye ile seçili 10 adet OECD ülkesi arasında ve toplam mallar bazında gerçekleştirilen dış ticareti, gelir ve fiyat esneklikleri göstergeleri çerçevesinde incelemek, elde edilen sonuçlarla, dış ticaret açıklarını azaltmaya yönelik öneriler sunarak ampirik literatüre katkı sağlamaktır. ARDL Ekonometrik yöntemi vasıtası ile elde ettiğimiz reel efektif döviz kuru esneklik katsayı sonuçları, Türkiye dış ticaretinin, herhangi bir mal grubunda Marshall-Lerner kuralını desteklemediğini göstermiştir. Bununla beraber, yurt içi gelir değişkeni katsayısından elde ettiğimiz sonuç ise ithalat üzerinde gelir etkisinin güçlü olduğunu ve dolayısıyla dış ticaret açıklarına yönelik politikalarda etkili olabileceğini göstermiştir.

  • Akel, V. Ve Gazel, S. (2014). Döviz Kurları ile Bist Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişki-si: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 23-41.
  • Brooks, T. J. (1999). Currency Deprecıatıon and The Trade Balance: An Elastıcıty Approach and Test of The Marshall-Lerner Condıtıon for Bılateral Trade Between The US and The G-7. (Thesis Ph. D. in Economics), Milwaukee: The University of Wisconsin.
  • Hepaktan, C. E. (2009). Türkiye’nin Marshall-Lerner Kosuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16(1), 40-55.
  • Özdamar, G. (2015). Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Geçiş Etkisi: ARDL-Sınır Testi Yaklaşımı Bul-guları Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (32), 66-97.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Mehmet Barış ASLAN
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ş.Mustafa ERSUNGUR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince349587, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {525 - 540}, doi = {10.18092/ulikidince.349587}, title = {TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ASLAN, Mehmet Barış and ERSUNGUR, Ş.Mustafa} }
APA ASLAN, M , ERSUNGUR, Ş . (2018). TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 525-540. DOI: 10.18092/ulikidince.349587
MLA ASLAN, M , ERSUNGUR, Ş . "TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 525-540 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/34379/349587>
Chicago ASLAN, M , ERSUNGUR, Ş . "TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 525-540
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ AU - Mehmet Barış ASLAN , Ş.Mustafa ERSUNGUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.349587 DO - 10.18092/ulikidince.349587 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 540 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.349587 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.349587 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ %A Mehmet Barış ASLAN , Ş.Mustafa ERSUNGUR %T TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.349587 %U 10.18092/ulikidince.349587
ISNAD ASLAN, Mehmet Barış , ERSUNGUR, Ş.Mustafa . "TÜRKİYE İLE OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN MARSHALL-LERNER KURALI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Ocak 2018): 525-540. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.349587