Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 473 - 484 2018-01-18

NONLINEAR DYNAMICS IN STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM TURKEY
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR

Seher Nur SÜLKÜ [1] , Emre ÜRKMEZ [2]

194 338

In this study, we investigate the nonlinear dynamics in the returns of Borsa Istanbul indices, based on three tests of nonlinearity and chaos. We use the daily data of Borsa Istanbul Services Index, Borsa Istanbul Financial Index, Borsa Istanbul Industrials Index and Borsa Istanbul Technology Index for the period of 1997-2016. Firstly, the nonlinearity of the series is tested by employing the BDS (1996) test that shows the evidences for the existence of the nonlinear structure. Afterwards, the fractality of the indices is proved as a result of the rescaled range analysis. Lastly, we found that daily returns have sensitivity to initial conditions by using the correlation dimension analysis. These findings show that the daily returns of Borsa Istanbul indices can be characterized by chaotic dynamics and the efficient market hypothesis does not hold. Hence, we can conclude that short-term forecasts can be made but it is difficult to make long-term forecasts for daily returns.

Bu çalışmada Borsa İstanbul ana sektör endeksleri getirilerindeki doğrusal olmayan dinamiklerin varlığı doğrusal olmama ve kaos testleri yardımıyla araştırılmaktadır. Bu amaçla 1997-2016 dönemleri arasında Borsa İstanbul Hizmet Endeksi, Borsa İstanbul Mali Endeksi, Borsa İstanbul Sinai Endeksi ve Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi günlük kapanış fiyat getirilerinden oluşan veri seti kullanılmıştır. Öncelikle, BDS (1996) testi kullanılarak endeks getirilerindeki doğrusal olmama test edilmiş ve doğrusal olmayan yapının varlığına yönelik kanıt elde edilmiştir. Daha sonra, endekslerin fraktal yapıya sahip olduğu dönüştürülmüş genişlik analizi ile tespit edilmiştir. Son olarak, korelasyon boyutu analizi kullanılarak günlük getirilerin başlangıç durumlarına hassas bağlılık özelliği gösterdikleri görülmüştür. Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde Borsa İstanbul ana sektör endeksleri günlük getirilerinin kaotik dinamikler tarafından karakterize edildiği ve etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmadaki tüm ampirik bulgular getiri serileri için kısa dönemde öngörü yapılabileceğini, ancak uzun dönemli öngörü yapmanın zor olduğu sonucuna işaret etmektedir.

 • Alpar, O. ve Eren, Ö. (2016). IMKB100 Endeks Değişim Değerlerinde Lyapunov Üsteli Metoduyla Kaosun İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 30(8), 151-174.
 • Aygören, H. (2008). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Fractal Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 125-134.
 • Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price Earnings Ratios: A Test of The Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), 663-682.
 • Birgili, E., Üçay, K. ve Esen, Ö. (2015). BIST 100 (XU100) Endeksinde Doğrusal Dışı Yapılar. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 10(2), 143-167.
 • Borges, M.R. (2010). Efficient Market Hypothesis in European Stock Markets. The European Journal of Finance, 16(7), 711-726.
 • Brock, W. A., Dechert, W.D., Scheinkman, J. ve LeBaron, B. (1996). A Test For Independence Based On Correlation Dimension. Econometric Reviews, 15(3), 197-235.
 • Brockett, P.L., Hinich, M.J. ve Patterson, D. (1988). Bispectral Based Tests for the Detection of Gaussianity and Linearity in Time Series. Journal of American Statistical Association, 83(403), 657-664.
 • Çinko, M. (2006). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksinin Doğrusallık Testi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 3, 23-31.
 • Diaz, J.F.T. (2013). Evidence of Noisy Chaotic Dynamics in the Returns of Four Dow Jones Stock Indices. Annual Review of Chaos Theory, Bifurcations and Dynamical Systems, 4, 1-15.
 • Diks, C. (1999). Nonlinear Time Series Analysis Methods and Applications (1. Edition). London: World Scientific.
 • Enders, W. (2010). Applied Econometric Time Series (3. Edition). New Jersey: Wiley.
 • Eser, R. (2013). Finansal Piyasalarda Kompleksite, Kaos ve Düzenleme. Mülkiyeliler Birliği Yayını, 11(1), 281-304.
 • Fama, E.F. (1965). The Behavior of Stock Market Prices. The Journal of Business, 38(1), 34-105.
 • Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.
 • Fama, E.F. (1991). Efficient Capital Markets: II. The Journal of Finance, 45(5), 1575-1617.
 • Grassberger, P. ve Procaccia, I. (1983). Measuring the Strangeness of Strange Attractors. Physica, 9, 189-208.
 • Gujarati, D. N. ve Porter, D.C. (2010). Essentials of Econometrics (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Günay, S. (2015). BIST100 Endeksi Fiyat ve İşlem Hacminin Fraktallık Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(1), 35-50.
 • Günay, S. (2015). Chaotic Structure of the BRIC Countries and Turkey's Stock Market. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), 515-522.
 • Hsieh, D.A. (1991). Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets. The Journal of Finance, 46(5), 1839-1877.
 • Hurst, H.E. (1951). Long Term Storage Capacity of Resevoirs. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 116(1), 770-799.
 • İşeri, M., Çağlar, H. ve Çağlar, N. (2008). A Model Proposal for the Chaotic Structure of Istanbul Stock Exchange. Chaos, Solitons and Fractals, 36, 1392-1398.
 • İşi, A. ve Çemrek, F. (2015). Kaotik Zaman Serileri Analizi: BIST100 Endeksi. Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, 169-170, Antalya.
 • Laffont, J.J. ve Maskin, E.S. (1990). The Efficient Market Hypothesis and Insider Trading on the Stock Market. The Journal of Political Economy, 98(1), 70-93.
 • Mandelbrot, B.B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. The Journal of Business, 36(4), 394-419.
 • Mandelbrot, B.B. ve Wallis, J.R. (1969). Robustness of the Rescaled Range R/S in the Measurement of Noncyclic Long-Run Statistical Dependence. Water Resources Research, 5(5), 1583-1594.
 • Mobarek, A. ve Fiorante, A. (2014). The Prospects of BRIC Countries: Testing Weak Form Market Efficiency. Research in International Business and Finance, 30, 217-232.
 • Özdemir, S.D. ve Akgül, I. (2014). Hisse Senedi Piyasalarının Kaotik Yapısı ve Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü: İMKB-100 Örneği. İktisat, İşletme ve Finans, 29(336), 31-58.
 • Özer, G. ve Ertokatlı, C. (2010). Chaotic Processes of Common Stock Index Returns: An Empirical Examination on Istanbul Stock Exchange (ISE) Market. African Journal of Business Management, 4(6), 1140-1148.
 • Peters, E.E. (1994). Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics (1st ed.). New York: Wiley.
 • Scheinkman, J.A. ve LeBaron, B. (1989). Nonlinear Dynamics and Stock Returns. The Journal of Business, 62(3), 311-337.
 • Timmermann, A. ve Granger, C.W.J. (2004). Efficient Market Hypothesis and Forecasting. International Journal of Forecasting,20(1), 15-27.
 • Ural, M. ve Demireli, E. (2009). Hurst Üstel Katsayısı Aracılığıyla Fraktal Yapı Analizi ve İMKB'de Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 23(2), 243-255.
 • Urquhart, A. ve McGroarty, F. (2016). Are Stock Markets Really Efficient? Evidence of The Adaptive Market Hypothesis. International Review of Financial Analysis, 47, 39-49.
 • Westerlund, J. ve Narayan, P. (2013). Testing The Efficient Market Hypothesis in Conditionally Heteroskedastic Futures Markets. The Journal of Futures Markets, 33(11), 1024-1045.
 • Yavuz, N.Ç. (2014). Finansal Ekonometri (1. Baskı). İstanbul: Der Kitabevi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Seher Nur SÜLKÜ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emre ÜRKMEZ
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince349846, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {473 - 484}, doi = {10.18092/ulikidince.349846}, title = {HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR}, key = {cite}, author = {SÜLKÜ, Seher Nur and ÜRKMEZ, Emre} }
APA SÜLKÜ, S , ÜRKMEZ, E . (2018). HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 473-484. DOI: 10.18092/ulikidince.349846
MLA SÜLKÜ, S , ÜRKMEZ, E . "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 473-484 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/34379/349846>
Chicago SÜLKÜ, S , ÜRKMEZ, E . "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 473-484
RIS TY - JOUR T1 - HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR AU - Seher Nur SÜLKÜ , Emre ÜRKMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.349846 DO - 10.18092/ulikidince.349846 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 473 EP - 484 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.349846 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.349846 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR %A Seher Nur SÜLKÜ , Emre ÜRKMEZ %T HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.349846 %U 10.18092/ulikidince.349846
ISNAD SÜLKÜ, Seher Nur , ÜRKMEZ, Emre . "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Ocak 2018): 473-484. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.349846