ULUM
Kapak Resmi
e-ISSN 2645-9132 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Abdullah Demir | http://dergipark.gov.tr/ulum

"Dinî Araştırmalara Adanmış Türkiye Merkezli İngilizce Bir Dergi"

ULUM, Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (31 Temmuz – 31 Aralık) İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

ULUM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

ULUM, dergiye gönderilen çalışmalarda İsnad Atıf Sistemi'nin (The Isnad Citation Style) kullanılmasını gerekli görür.

ULUM

e-ISSN 2645-9132 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Abdullah Demir | http://dergipark.gov.tr/ulum
Kapak Resmi

1.049

743

"Dinî Araştırmalara Adanmış Türkiye Merkezli İngilizce Bir Dergi"

ULUM, Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (31 Temmuz – 31 Aralık) İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

ULUM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

ULUM, dergiye gönderilen çalışmalarda İsnad Atıf Sistemi'nin (The Isnad Citation Style) kullanılmasını gerekli görür.