Uludag University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
Kapak Resmi
ISSN 1301-3173 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, veteriner hekimlik, hayvan ve gıda bilimleri alanlarında makaleler yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin kısaltılmış adı “Uludag Univ Vet Fak Derg”dir. Dergi 6 ayda bir, yılda 2 sayı olarak yayınlanır. Yayın ücreti yoktur. 

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Orijinal Araştırma, Kısa Bildiri ve Olgu Sunumu türünde makaleleri kabul etmektedir. Orijinal Araştırma Makalesi;  orijinal bir araştırmanın bulgularını rapor etmelidir. Kısa Bildiri;  dar kapsamlı bir çalışmayı kısa ve tam olarak rapor etmelidir. Kısa Bildirilerde kaynaklar ve uygulanan deneysel çalışmaların tanımlanması  orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalıdır. Olgu Sunumu; Özet, Giriş, Olgu Geçmişi, Tartışma ( gerekiyor ise Sonuç ), Kaynaklar bölümleri bulunmalıdır. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ‘ne makale gönderimi online olarak (http://dergipark.gov.tr/uluvfd) DergiPark portalından yapılmalıdır. Makale başvurusu ile makalenin orijinal olduğu ve başka bir yerde yayınlanması için başvuruda bulunulmadığı tebliğ edilmiş kabul edilir. Başvuru ile ayrıca tüm yazarlar, yayın içeriği ve yayımı hakkında hemfikir olduklarını beyan etmiş olurlar. Araştırma ve yayın etiğine uymayan makaleler reddedilir.

Uludag University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine

ISSN 1301-3173 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

44.897

169.257

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, veteriner hekimlik, hayvan ve gıda bilimleri alanlarında makaleler yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin kısaltılmış adı “Uludag Univ Vet Fak Derg”dir. Dergi 6 ayda bir, yılda 2 sayı olarak yayınlanır. Yayın ücreti yoktur. 

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Orijinal Araştırma, Kısa Bildiri ve Olgu Sunumu türünde makaleleri kabul etmektedir. Orijinal Araştırma Makalesi;  orijinal bir araştırmanın bulgularını rapor etmelidir. Kısa Bildiri;  dar kapsamlı bir çalışmayı kısa ve tam olarak rapor etmelidir. Kısa Bildirilerde kaynaklar ve uygulanan deneysel çalışmaların tanımlanması  orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalıdır. Olgu Sunumu; Özet, Giriş, Olgu Geçmişi, Tartışma ( gerekiyor ise Sonuç ), Kaynaklar bölümleri bulunmalıdır. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ‘ne makale gönderimi online olarak (http://dergipark.gov.tr/uluvfd) DergiPark portalından yapılmalıdır. Makale başvurusu ile makalenin orijinal olduğu ve başka bir yerde yayınlanması için başvuruda bulunulmadığı tebliğ edilmiş kabul edilir. Başvuru ile ayrıca tüm yazarlar, yayın içeriği ve yayımı hakkında hemfikir olduklarını beyan etmiş olurlar. Araştırma ve yayın etiğine uymayan makaleler reddedilir.

Makale Gönder
iThenticate: Plagiarism Detection Software

As a journal policy, Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine uses iThenticate: Plagiarism Detection Software for dealing with plagiarism.