Uludag University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine

ISSN 1301-3173 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

34.947

111.452

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, veteriner hekimlik, hayvan ve gıda bilimleri alanlarında makaleler yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin kısaltılmış adı “Uludag Univ Vet Fak Derg”dir. Dergi 6 ayda bir, yılda 2 sayı olarak yayınlanır. Yayın ücreti yoktur.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Orijinal Araştırma, Derleme, Kısa Bildiri ve Olgu Sunumu türünde makaleleri kabul etmektedir.

Orijinal Araştırma Makalesi;  orijinal bir araştırmanın bulgularını rapor etmelidir.

Derleme; derginin kapsamı dahilindeki konular ile ilgili olmalıdır.

Kısa Bildiri;  dar kapsamlı bir çalışmayı kısa ve tam olarak rapor etmelidir. Kısa Bildirilerde kaynaklar ve uygulanan deneysel çalışmaların tanımlanması  orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalıdır.

Olgu Sunumu; Özet, Giriş, Olgu Geçmişi, Tartışma ( gerekiyor ise Sonuç ), Kaynaklar bölümleri bulunmalıdır.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ‘ne makale gönderimi online olarak (http://dergipark.gov.tr/uluvfd) DergiPark portalından yapılmalıdır. Makale başvurusu ile makalenin orijinal olduğu ve başka bir yerde yayınlanması için başvuruda bulunulmadığı tebliğ edilmiş kabul edilir. Başvuru ile ayrıca tüm yazarlar, yayın içeriği ve yayımı hakkında hemfikir olduklarını beyan etmiş olurlar.

Cilt:36 Sayı:1-2 Son Sayı
Cilt 36 - Sayı 1-2 - Ara 2017
 1. Kapak Sayfası
  Sayfalar 0 - 0
  Şevki Ziya Coşgun
 2. Avrupa Birliği’nde Sığır Karkaslarının Kalite Değerlendirmesi ve Türkiye’deki Durum
  Sayfalar 1 - 7
  İbrahim ŞEKER, Abdurrahman KÖSEMAN, Yasin BAYKALIR, Pınar ŞEKER
 3. Köpeklerde Elektromiyografi
  Sayfalar 9 - 13
  Hilal Çeşme, Hakan Salcı
 4. Amino Asit Dizi Analizi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 15 - 18
  Özden Çobanoğlu
 5. Glukosinolatlar ve Hidroliz Ürünlerinin Kanser Türleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 19 - 24
  Ümit Polat
 6. Erkek Bir Köpekte Meme Bezinde Anaplastik Karsinoma Olgusu
  Sayfalar 25 - 28
  Vildan Aslan, Hilal Çeşme, Ayşe Meriç Mutlu, İ. Taci Cangül, Hakan Salcı
 7. Merinos Irkı Bir Kuzuda Polimelia
  Sayfalar 29 - 32
  Melike AKBALA, Hilal ÇEŞME, Volkan İPEK, Hakan SALCI
 8. Bir Köpekte Tek Taraflı Luteoma Olgusu
  Sayfalar 33 - 35
  Rahşan YILMAZ, M. Özgür ÖZYİĞİT, Ahmet AKKOÇ
 9. Kahverengi ayıda mandibular osteoma olgusu
  Sayfalar 37 - 39
  M. Özgür Özyiğit, Huseyin Cihan, Nilufer Aytuğ
 10. Yerli Irk Bir Kısrakta Vulvar Yassı Hücreli Karsinom Olgusu
  Sayfalar 41 - 44
  Kamil SEYREK İNTAŞ, Volkan İPEK, E. Sinem ÖZDEMİR SALCI, Muhittin ZENGİN, Adem DELİGÖNÜL, Gürsel SÖNMEZ
 11. Bir kapibara’da (Hydrochoerus hydrochaeris) idrar kesesi torsiyonu
  Sayfalar 45 - 47
  Ömer ARDA, Hatice KARAKUZULU, Volkan İPEK, Ahmet AKKOÇ, M. Özgür ÖZYİĞİT
Makale Gönder
iThenticate: Plagiarism Detection Software

As a journal policy, Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine uses iThenticate: Plagiarism Detection Software for dealing with plagiarism.