UMDE Dini Tetkikler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2667-4939 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/umde

UMDE Dini Tetkikler Dergisi


UMDE Dini Tetkikler Dergisi genelde dini araştırmalar özelde İslami ilimler alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi yılda 2 sayı sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi dini araştırmalar alanında üretilen  özgün araştırma makalelerini, çevirileri, tanıtım yazılarını (kitap, makale, tez, proje, sempozyum ve konferanslar için), eleştirel metin çalışmalarını ve benzerlerini yayınlamayı amaçlar. 

UMDE Dini Tetkikler Dergisine gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulurAyrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisiİsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi

e-ISSN 2667-4939 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/umde
Kapak Resmi

203

359

UMDE Dini Tetkikler Dergisi


UMDE Dini Tetkikler Dergisi genelde dini araştırmalar özelde İslami ilimler alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi yılda 2 sayı sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi dini araştırmalar alanında üretilen  özgün araştırma makalelerini, çevirileri, tanıtım yazılarını (kitap, makale, tez, proje, sempozyum ve konferanslar için), eleştirel metin çalışmalarını ve benzerlerini yayınlamayı amaçlar. 

UMDE Dini Tetkikler Dergisine gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulurAyrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisiİsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

UMDE 1/1 (Aralık 2018) Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Ara 2018
 1. Takdim
  Sayfalar 5 - 6
  Zülfikar DURMUŞ
 2. Editörden
  Sayfalar 7 - 10
  Abdussamet Özkan
 3. Birgivî’nin el-Avâmil Adlı Eserinin Nahiv İlminin Öğretimindeki Yeri ve Önemi
  Sayfalar 11 - 32
  Zülfikar DURMUŞ, Ramazan MEŞE
 4. İctihaddan Taklide Evrilmenin En Ağır Bedeli: Mezhep Taassubu
  Sayfalar 33 - 63
  Merter Rahmi TELKENAROĞLU
 5. Kur’an’ın Işığında Kader Konusuna Bakış
  Sayfalar 65 - 87
  Abdullah NAMLI
 6. İbnü’l ‘Arabî’nin Vahyin Anlaşılmasına Dönük Yaklaşımı
  Sayfalar 89 - 104
  Fevzi YİĞİT
 7. Nüzul-Sîret İlişkisi Bağlamında Tâhâ Sûresi’nin Temel Vurguları
  Sayfalar 105 - 129
  Fatıma ÜNSAL