UNIMUSEUM
Kapak Resmi
ISSN 2651-3714 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Fethiye Erbay |

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meçhul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, Nikart ve UNIMUSEUM’ın resmi yayınıdır ve Şubat ve Haziran aylarında altı ayda bir yayınlanmaktadır. UNIMUSEUM dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, NIKART ve International University Museums Association Platform’nun resmi yayınıdır. Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

UNIMUSEUM

ISSN 2651-3714 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Fethiye Erbay |
Kapak Resmi

233

498

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meçhul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, Nikart ve UNIMUSEUM’ın resmi yayınıdır ve Şubat ve Haziran aylarında altı ayda bir yayınlanmaktadır. UNIMUSEUM dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, NIKART ve International University Museums Association Platform’nun resmi yayınıdır. Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.