UNIMUSEUM
Kapak Resmi
ISSN 2651-3714 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Fethiye Erbay |

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meç- hul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, Nikart ve UNIMUSEUM’ın resmi yayınıdır ve Şubat ve Haziran aylarında altı ayda bir yayınlan- maktadır. UNIMUSEUM dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslara- rası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, NIKART ve International University Museums Association Platform’nun resmi yayınıdır. Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

UNIMUSEUM

ISSN 2651-3714 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Fethiye Erbay |
Kapak Resmi

137

193

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meç- hul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, Nikart ve UNIMUSEUM’ın resmi yayınıdır ve Şubat ve Haziran aylarında altı ayda bir yayınlan- maktadır. UNIMUSEUM dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslara- rası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, NIKART ve International University Museums Association Platform’nun resmi yayınıdır. Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.