Tarih Okulu Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-5298 | e-ISSN 2148-4260 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |

Tarih Okulu Dergisi

ISSN 1308-5298 | e-ISSN 2148-4260 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |
Kapak Resmi

67.105

163.943
Yıl: 2014 Cilt: 2014 Sayı: XVII Son Sayı
Cilt 2014 - Sayı XVII - Ara 2013
 1. İçindekiler

  Editörden
 2. ESKİ MEZOPOTAMYA’DA TANRILARA SUNULAN KURBANLAR

  Suzan AKKUŞ MUTLU
 3. POSTMODERN ÖZNENİN TEMELLERİ: İNSANLIK TARİHİYLE HESAPLAŞMA

  İmran GÜR
 4. AMERİKA’DAKİ NEO-MUHAFAZAKAR, LİBERAL TARİHÇİLİK ÇATIŞMASI VE LYNNE CHENEY

  Hasan SUNGUR
 5. İSLAM İKTİSADİ GELİŞMESİNİN TARİHİ VE DİNİ DİNAMİKLERİ

  Muammer GÜL
 6. EMEVİLER DÖNEMİNE AİT İNGİLİZCE KİTAP, TEZ VE MAKALELER (Bibliyografik Bir Deneme)

  Celal EMANET
 7. SELÇUKLULARDA OKÇULUĞA GENEL BİR BAKIŞ

  Tülay METİN
 8. MOĞOL DÖNEMİNİN YÖNETİCİLERİNDEN MELİK MECNEDDÎN-İ KALYONÎ VE OĞLU ŞEMSEDDÎN MUHAMMED-İ KALYONÎ

  Mustafa ŞAHİN
 9. İSLÂM COĞRAFYACILARININ ESERLERİNDE KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (9. YÜZYIL – 13. YÜZYIL)

  Bekir BİÇER
 10. KENT, YÖNETİM, DİN, SİYASET ve DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA ORTA ÇAĞ AVRUPASINA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

  Segâh TEKİN, - Esra Banu SİPAHİ
 11. DİNLERDE İÇ YOLCULUKLAR: RİYAZETİN KÖKENİNE DÂİR

  Muharrem YILDIZ, - Mehmet Mekin MEÇİN
 12. TEOLOJİK BAZI KAVRAMLAR VE DİNSEL-SEKÜLER OTORİTE SORUNU ÜZERİNE: LUTHER-CALVİN

  Kenan HAS
 13. HARUT VE MARUT KISSASININ EŞ UYUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Osman KABAKÇILI
 14. KURTUBİ TEFSİRİNDE TASAVVUF

  Gökhan ATMACA
 15. FRANZ TAESCHNER'İN MUHTELİF DEVİRLERDE ANADOLU'NUN YOLLARI VE CİHAN MÜNAKALATINA NAZARAN VAZİYETİ İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE NOTLAR

  Emrah ÇETİN
 16. ALP TİPİ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE MANAS

  Mehmet Emin BARS
 17. KONYA SELÇUKLU HALI MOTİFLERİNİN EKSLİBRİSLERDE YORUMLANMASI

  Kader SÜRMELİ
 18. HASSA MİMARLAR OCAĞI ve MİMAR SİNAN

  Gülcan Avşin GÜNEŞ
 19. XVIII. YÜZYIL OSMANLI AVUSTURYA İLİŞKİLERİ

  Uğur KURTARAN
 20. 2793 NUMARALI AHLÂT KAZASI MÜSLİM NÜFUS DEFTERİ (30 REBİYÜLEVVEL 1252/15 TEMMUZ 1836)’NİN TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ

  Hasan TAŞKIRAN, - Zülfiye KOÇAK
 21. 19. YÜZYIL SONLARINDA EDREMİT’TE BEŞ KÖYLÜ BEŞ TEREKE

  İsmail ARSLAN
 22. TÜRK BOĞAZLARI’NIN GEÇİŞ REJİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE HUKUKİ STATÜSÜ

  Bülent ŞENER
 23. 1416 SAYILI "ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN" VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAKİ UYGULAMALARI

  Cafer ULU
 24. ROMANYA ARŞİVLERİNDE ADANA GÖRÜŞMELERİ (30-31 Ocak 1943)

  Ömer METİN
 25. MUĞLA-MİLAS KORE GAZİLERİNİN ANILARI IŞIĞINDA KORE SAVAŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özgür YILDIZ, - Hafize DOĞRAMACI
 26. İZMİR'DE 1989 YEREL SEÇİMLERİ

  Nedim YALANSIZ
 27. HİZBULLAH’IN LÜBNAN’DA KURULUŞU VE POPÜLARİTESİNİN SEBEPLERİ

  Abdulgani BOZKURT
 28. CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK ALANINDA YABANCI UZMAN RAPORLARI

  Bahar GÜDEK
 29. OPERA ŞARKICILIĞINDA BİR DÖNÜM NOKTASI: ‘DO Dİ PETTO’

  Şahin SARUHAN
 30. BİR KAVRAM VE KURAM ÜRETME STRATEJİSİ OLARAK TEMELLENDİRİLMİŞ KURAM

  Aylin Yonca GENÇOĞLU
 31. YÖNETİCİLERİN MİZAH TARZLARININ UYGULAMADAKİ DURUMUNUN KURAMSAL VE UYGULAMALI OLARAK AÇIKLANMASI

  Hakan KARA
 32. SANDRA CISNEROS’UN “CARAMELO”, “THE HOUSE ON MANGO STREET” VE “THE WOMAN HOLLERING CREEK AND OTHER STORIES”ADLI ESERLERİNDE ERKEĞİN GÜCÜNÜN YANSIMASI

  Erol GÜLÜŞTÜR, - Bülent C. TANRITANIR
 33. TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

  Fatih KANA
 34. TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİ VE ORTA TÜRKÇENİN YERİ MESELESİ

  Mehmet Turgut BERBERCAN
 35. FIKRA TÜRÜNÜN EĞİTİMDEKİ YERİ VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ KULLANILABİLİRLİĞİ

  Neslihan KARAKUŞ, - Yasemin BAKİ
 36. TÜRKÇE TARİH METİNLERİNDE ADLAŞTIRMA TEMEL ALINARAK SÖZBİLİMSEL KİPİN SAPTANMASI

  Bilge ÖZTÜRK
 37. İMLÂ VE TELAFFUZ SORUNUNDA TELEFON İLE İNTERNETİN ROLÜ

  Serdar BULUT
 38. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Necla TEKTAS
 39. EFFECT OF PRE-LİSTENING RELAXATION AND SELF-AFFIRMATION EXERCISES ON L2 LISTENING COMPREHENSION TEST PERFORMANCE

  Salim RAZI, - Mustafa TEKİN
 40. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VATAN OLGUSUNA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

  Recep ÖZKAN, - Mehmet Akif TAŞKIN
 41. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Murtaza AYKAÇ, - Davut KÖĞCE
 42. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI’NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ*

  Kasım TATLILIOĞLU
 43. 2012 YILI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) TÜRKÇE SORULARI, 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI METİN SORULARI Ve 2013 YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ORTAK SINAV SORULARININ ÇIKARIM TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Sercan DEMİRGÜNEŞ, Fatih OCAK - Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR
 44. BİLİM BATILI OLDUĞUNDA: TARİHYAZIMSAL YANSIMALAR

  Marwa ELSHAKRY
 45. BAHREYN ADALARI MESELESİ

  Rumbeyoğlu Fahreddin-Mehmed Nabi
 46. CUMHURİYETİN KURULUŞUNDA İKTİDAR KAVGASI

  Resul BABAOĞLU