Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-7695 | e-ISSN 2564-6486 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://usb.dergi.comu.edu.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (USB Dergi) yılda iki sayı (Nisan ve Ekim aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar, kitap tanıtımları ve benzeri yayımlanır.

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7695 | e-ISSN 2564-6486 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://usb.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi

5.454

10.507

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (USB Dergi) yılda iki sayı (Nisan ve Ekim aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar, kitap tanıtımları ve benzeri yayımlanır.

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 3 - Sayı 2 - Eki 2018
 1. Türkiye’de Yabancı İşçi Çalıştırılmasının Çalışanlar ve Çalışmayanlar Üzerine Etkileri
  Sayfalar 169 - 190
  Tuğçe BAYRAKTAR, Havva GÜLLE
 2. Gündelikçi Kadınların Sosyo-ekonomik Durumları ve Beklentileri: Denizli Kent Örneği
  Sayfalar 191 - 210
  Radiye Canan BAĞIŞ
 3. Otomotiv Endüstrisindeki Dönüşüm ve Türkiye
  Sayfalar 211 - 231
  Ayfer USTABAŞ, Osman SİMAV
 4. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnovasyona Yönelik Tutumlar ve İnovasyon Engelleri: Çanakkale İlinde KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 233 - 263
  Ahmet ŞAHBAZ, Mustafa TANYERİ
 5. Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetlemesi: TR22 Bölgesinde Bir Araştırma
  Sayfalar 265 - 291
  Metin ATMACA, Zeliha SEVİM
 6. Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Çerkez Mutfağının İncelenmesi
  Sayfalar 293 - 315
  Rabia İLHAN, Muammer MESCİ
 7. Post-Amerikan Dünya Düzeninde Kimlik Politikaları: Yeni Çin Kimliğine Karşı ‘Büyük Amerika’
  Sayfalar 317 - 340
  Filiz ÇOBAN ORAN
 8. Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İlişkilerinde Güvenliksizleştirmeler: 2008-2016 Arası Dönem
  Sayfalar 341 - 361
  Muhsin BARAN, Muzaffer Ercan YILMAZ
 9. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dışsallık Bağlamında Değerlendirilmesi: Seçilmiş Ülke Uygulamaları
  Sayfalar 363 - 387
  Mehmet Emin KENANOĞLU, Murat AYDIN
 10. Kurumsal İletişim Bağlamında Belediyelerde Kurumsal Twitter Hesabı Kullanımı
  Sayfalar 389 - 406
  Sadık SAYILGANOĞLU
 11. Diyarbakır Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi Deposunda Bulunan Bir Grup Mezar Taşı
  Sayfalar 407 - 428
  Sahure YARİŞ
 12. Kültür - İnanç Turizmi Bağlamında Balkanlarda Tarihi-Kültürel (Türk- Müslüman Kökenli) Varlıkların Korunması: Ülkelerarası Sayısal Karşılaştırmalı bir Saha Araştırması
  Sayfalar 429 - 464
  Aziz Cumhur KOCALAR
 13. Kilitbahir’de Günümüze Ulaşmayan İki Tabya Hakkında Bazı Tespitler
  Sayfalar 465 - 480
  Yusuf ACIOĞLU
 14. Antony Flew’ün Ateizmden Tanrı İnancına Yolculuğunda Kanıtların Rolü: Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 481 - 505
  Mehmet Şükrü ÖZKAN