Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-1220 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |

Bilindiği üzere 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı kanunun Ek 194. Maddesi uyarınca “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuş ve bazı birimler daha önce Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek yukarıda adı geçen yeni üniversiteye bağlanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne aktarılan birimler içerisinde bulunan “Teknoloji Fakültesi” bünyesinde yayınlanan elektronik dergimizin ismi ve e-ISSN numarası aynı kalarak bundan sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde yayınlanmaya devam edecektir.

Kanuni bir düzenlemeden kaynaklanan bu değişikliğin, dergimize herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakla birlikte dergimiz “S.D.Ü. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismi yerine “Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismiyle, önceki cilt/sayıları da korunarak aynı e-ISSN numarası (1309-1320) ile yayın hayatına devam edecektir.

Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

e-ISSN 1309-1220 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Kapak Resmi

31.384

128.602

Bilindiği üzere 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı kanunun Ek 194. Maddesi uyarınca “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuş ve bazı birimler daha önce Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek yukarıda adı geçen yeni üniversiteye bağlanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne aktarılan birimler içerisinde bulunan “Teknoloji Fakültesi” bünyesinde yayınlanan elektronik dergimizin ismi ve e-ISSN numarası aynı kalarak bundan sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde yayınlanmaya devam edecektir.

Kanuni bir düzenlemeden kaynaklanan bu değişikliğin, dergimize herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakla birlikte dergimiz “S.D.Ü. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismi yerine “Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismiyle, önceki cilt/sayıları da korunarak aynı e-ISSN numarası (1309-1320) ile yayın hayatına devam edecektir.