Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-1220 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/utbd/index

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi

e-ISSN 1309-1220 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/utbd/index