Amaç

Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi; Makine Teknolojileri, İnşaat Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik Teknolojileri, Mekatronik Teknolojileri konularında ulusal ve uluslararası makale kabul etmektedir. 

Kapsam

Dergimiz Google Scholar ve Ebsco tarafından taranmaktadır. 
https://www.ebsco.com/title-lists 
adresinden "Academic Search Premier" listesinde yer almaktadır.