Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-7318 | e-ISSN 2618-6225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ŞENTÜRK |

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (UTEAD) bağımsız bir yayın organıdır. UTEAD, başta İktisat, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Ekonometri, İşletme, Finans, Bankacılık ve Sermaye Piyasaları olmak üzere Siyaset Bilimi, Turizm, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel ve özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır. Ayrıca, farklı disiplinlerden de bu alanlarla ilgili çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. UTEAD, 2017 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. UTEAD, dergipark üzerinden erişime açıktır. UTEAD’da yayımlanan makalelerde belirtilen düşünce görüşlerden yazar(lar) sorumludur. UTEAD’da yayımlanmak üzere hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak UTEAD’a aittir.


UTEAD, Academic Keys, ASOS, DIIF-Directory of Indexing and Impact Factor, ESJI-Eurasian Scientific Journal Index, ISIFI-International Services for Impact Factor and Indexing, ISRA-International Society for Research Activity, JIFACTOR, Journal Factor, Journals Directory, ResearchBib-Academic Resource Index, Scientific World Index, Society of Economics and Development, Science Library Index, Scientific Impact Factor'da dizinlenmekte ve/veya taranmaktadır.


UTEAD, 2017 Aralık sayısı itibariyle sadece elektronik ortamda yayımlanacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2564-7318 | e-ISSN 2618-6225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ŞENTÜRK |
Kapak Resmi

1.425

4.661

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (UTEAD) bağımsız bir yayın organıdır. UTEAD, başta İktisat, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Ekonometri, İşletme, Finans, Bankacılık ve Sermaye Piyasaları olmak üzere Siyaset Bilimi, Turizm, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel ve özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır. Ayrıca, farklı disiplinlerden de bu alanlarla ilgili çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. UTEAD, 2017 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. UTEAD, dergipark üzerinden erişime açıktır. UTEAD’da yayımlanan makalelerde belirtilen düşünce görüşlerden yazar(lar) sorumludur. UTEAD’da yayımlanmak üzere hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak UTEAD’a aittir.


UTEAD, Academic Keys, ASOS, DIIF-Directory of Indexing and Impact Factor, ESJI-Eurasian Scientific Journal Index, ISIFI-International Services for Impact Factor and Indexing, ISRA-International Society for Research Activity, JIFACTOR, Journal Factor, Journals Directory, ResearchBib-Academic Resource Index, Scientific World Index, Society of Economics and Development, Science Library Index, Scientific Impact Factor'da dizinlenmekte ve/veya taranmaktadır.


UTEAD, 2017 Aralık sayısı itibariyle sadece elektronik ortamda yayımlanacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2017 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1 - 18
  Doç.Dr. Cuma BOZKURT, Aslı ŞENTÜRK
 2. EKONOMİK BÜYÜME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 19 - 37
  Doç.Dr. Gökçen SAYAR ÖZKAN, Arş.Gör. Muhyettin ERDEMLİ
 3. TURİZM ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: ADANA'DA YEREL PAYDAŞLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 38 - 58
  Dr. Özgür KIZILDEMİR, Prof.Dr. Mehmet SARIIŞIK
 4. TÜRKİYE’DE SAVUNMA, SAĞLIK VE EĞİTİM HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 59 - 70
  Yrd.Doç.Dr. Ali Eren ALPER
 5. ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 71 - 80
  Yrd.Doç.Dr. Fındık Özlem ALPER
 6. EXİMBANK "TEMİNAT MEKTUBU" TOPLAMA BANKASI MI?
  Sayfalar 81 - 86
  Yrd.Doç.Dr. Turgay GEÇER
 7. BATI AKDENİZ BÖLGESİ DIŞ TİCARETİNDE MEVSİMSEL FARKLILAŞMA: FRİEDMAN ANALİZİ
  Sayfalar 87 - 98
  Yrd.Doç.Dr. Hakan TUNÇ
 8. LOJİSTİK PERFORMANS VE İLİŞKİ KALİTESİ ÜZERİNE ALANYAZIN İNCELEMESİ
  Sayfalar 99 - 120
  Doç.Dr. Hanifi Murat MUTLU, Arş.Gör. Semir ÖLMEZ
 9. BİREY-ÇEVRE UYUMUNUN İŞE YÖNELİK TUTUMLARA ETKİSİNDE KÜLTÜREL ADAPTASYONUN ROLÜ: YABANCI UYRUKLU AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*
  Sayfalar 121 - 137
  Yrd.Doç.Dr. Esengül İPLİK, Prof.Dr. Azmi YALÇIN
 10. KİLİKYA KORİDORUNUN TURİZM ANALİZİ
  Sayfalar 138 - 149
  Doç.Dr. Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Selim GÜNDÜZ, Yrd.Doç.Dr. Alper BOZKURT