Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 42 - 50 2018-06-30

BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Emel ABA ŞENBAYRAM [1] , Cuma ERCAN [2]

33 70

Günümüz ekonomik gelişmeler, rekabet koşulları, yaşamın birçok alanında var olan alternatifler eğitim, bilişim ve teknolojik imkânlar ve dahası, “neye sahip olduğun veya neyi bildiğin değil kimi tanıdığın önemlidir” sözünün haklılığını kanıtlar niteliktedir. Diğer bir ifade ile mevcut koşullarda fiziksel ve insani sermaye yetersiz kalmakta, bunun sosyal sermaye ile güçlendirilmesi gerekmektedir.

            Çalışmada, bireylerin sosyal sermaye birikimlerinin iş tatmin düzeylerine ne denli etkilediğinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’da faaliyet gösteren toplam 310 banka yetkilisi üzerinde bir araştırma yapılmış ve bankalarda sosyal sermaye algı düzeyinin yüksek olduğu, sosyal sermayenin işgörenlerde iş tatmini sağladığı ve bunun artı değer kazandırdığı tespit edilmiştir.


Sosyal Sermaye Birikimi, İş Tatmini Düzeyi
  • Mehmet Karagül. (2012). Sosyal Sermaye (Kapitalizmin Kör Noktası), Nobel Yayınları
  • Mehmet Karagül ve Süleyman Dündar. (2006). Sosyal Sermaye Ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Akdeniz LLB.F. Dergisi (12),ss. 61-78
  • World Bank. (1998).The Initiative on Defining, Mentoring and Measuring Social Capital: Over view And Program Description”, Social Capital Initiative Working Paper No: 1, pp.1-33
  • Feray Erselcan. (2009). Disiplinlerarası Ortak Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Sermaye C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, Cilt: 35, Sayı: 2, s.s.248-256
  • Âdem Öğüt ve Cihat Erbil. (2009). Sosyal Sermaye Yönetimi: Strateji Enformasyon, Güven. Çizgi Kitapevi
  • Robert Putnam. (1993). Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam's Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton Universty Pess
  • John Field. (2008). Sosyal Sermaye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Çev. Bahar Bilgen ve Bayram Şen
  • Woolcok, Michael (1998), “Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, Theory and Society, 27, ss. 151-208
  • Baum J. Robert ve Wally S. (2003). Strategic Decision Speed And Firm
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel ABA ŞENBAYRAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harrran Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Cuma ERCAN
Kurum: Kilis / Aralık Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { utead400028, journal = {Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2564-7318}, eissn = {2618-6225}, address = {Mehmet ŞENTÜRK}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {42 - 50}, doi = {10.30711/utead.400028}, title = {BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ABA ŞENBAYRAM, Emel and ERCAN, Cuma} }
APA ABA ŞENBAYRAM, E , ERCAN, C . (2018). BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 42-50. DOI: 10.30711/utead.400028
MLA ABA ŞENBAYRAM, E , ERCAN, C . "BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 42-50 <http://dergipark.gov.tr/utead/issue/39005/400028>
Chicago ABA ŞENBAYRAM, E , ERCAN, C . "BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 42-50
RIS TY - JOUR T1 - BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Emel ABA ŞENBAYRAM , Cuma ERCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30711/utead.400028 DO - 10.30711/utead.400028 T2 - Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 50 VL - 2 IS - 1 SN - 2564-7318-2618-6225 M3 - doi: 10.30711/utead.400028 UR - http://dx.doi.org/10.30711/utead.400028 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Emel ABA ŞENBAYRAM , Cuma ERCAN %T BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2564-7318-2618-6225 %V 2 %N 1 %R doi: 10.30711/utead.400028 %U 10.30711/utead.400028
ISNAD ABA ŞENBAYRAM, Emel , ERCAN, Cuma . "BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Haziran 2018): 42-50. http://dx.doi.org/10.30711/utead.400028