Kabul Edilmiş Makaleler

 • İstatistiksel Yöntemlerle Bir Gıda İşletmesinde Enerji Tüketim Tahmin Modeli
  Sara Uygur, Aslı Aksoy 19 Eki 2018
 • EMI PROBLEMLERİNDE TDFEM ile EKRANLAMA ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ
  Kübra KAŞ, Sibel YENİKAYA, Mesut TOZAN 27 Eki 2018
 • DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ SİMÜLASYONU
  Salih Coşkun, Fatih Güler, Muhammed Abdullah Fazliç, Enes Hüseyin Ergün 7 Kas 2018
 • INVESTIGATION OF THE EFFECT OF APPAREL FABRICS STRUCTURE ON AIR PERMEABILITY AND THERMAL COMFORT PROPERTIES
  Ayca GURARDA, Tuğba Zengin, Gökçe Tosun 7 Kas 2018
 • Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirlerde Faz Dengesinin Benzetimi
  Öncü AKYILDIZ, Duygu CANDEMİR, Hakan YILDIRIM 8 Kas 2018
 • Bina entegreli fotovoltaik termal (BIPVT) kollektör ve sistemlerin elektriksel verimlerinin tahmini için yeni, pratik ve güvenilir analitik modeller
  PINAR MERT CUCE 8 Kas 2018
 • DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK OTOMOTİV SÜSPANSİYON YAYLARININ OPTİMUM TASARIMI
  Betül Sultan Yıldız 8 Kas 2018
 • ELEKTRİKLİ KAMYONLAR İÇİN AÇIK UÇLU ROTALAMA OPTİMİZASYONU
  Aslı AKSOY, Seval ENE YALÇIN, İlker KÜÇÜKOĞLU, Nursel ÖZTÜRK 9 Kas 2018
 • TAVUK ADANA KEBAP ÜRETİMİ İÇİN TAGUCHİ PARAMETRE TASARIMI İLE ÇOK YANITLI OPTİMİZASYON UYGULAMASI
  Özlem KUVAT 10 Kas 2018
 • Afet Operasyonları Yönetiminde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Gözetleme Operasyonları için Rota Planlama
  Sema Değirmen, Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı 12 Kas 2018
 • PROPİYONİK ASİTİN İZOBUTİL ALKOL İLE AMBERLYST 36 VE AMBERLYST 70 KATALİZÖRLERİ VARLIĞINDA ESTERLEŞME KİNETİĞİ
  Halit Levent HOŞGÜN, Alime ÇITAK 23 Kas 2018
 • BİR OTOMOTİV GÜNDÜZ FARINA ŞOK TESTLERİNİN UYGULANMASI VE SONLU ELEMANLAR METODU İLE DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI
  Sevda TELLİ ÇETİN, Barış Ediz, Erhan Ay, Taner Çal 23 Kas 2018
 • MONTAJ HATTI PARÇA BESLEME SÜREÇLERİNİN PLANLANMASI İÇİN KURAL TABANLI SİSTEM TASARIMI
  Seval ENE YALÇIN, Büşra HENDEN, İsmet BAŞARAN, Batuhan PAMUK, Nursel ÖZTÜRK 26 Kas 2018
 • Dental İmplant Ölçülerinin Yorulma Davranışına Etkisi: Sayısal Bir Yaklaşım
  Hüsna TOPKAYA, Mete Onur KAMAN 30 Kas 2018
 • ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR TERSİNE LOJİSTİK AĞ TASARIMI: İSTANBUL UYGULAMASI
  Özlem Karadeniz Alver, Berk Ayvaz, Bülent Çatay 30 Kas 2018
 • DÜŞÜK SICAKLIK CO2 ADSORPSİYONU İÇİN PANI/SBA-15 SORBENTLERİN SENTEZİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERE SENTEZ PARAMETRELERİNİN ETKİSİ
  Filiz Aktı 30 Kas 2018
 • Montaj Hattı Dengeleme için bir Karışık-Tamsayılı Programlama Modeli: Yeniden İşleme İstasyonunun Standart Görevler için Kullanılması ve İstasyon Pozisyonunun Optimizasyonu
  Fatih ÇAVDUR, Elif KAYMAZ, Aslı SEBATLI 3 Ara 2018
 • TÜRKİYE’DE MEVZUATLAR VE STANDARTLAR AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIM
  Şerife Gökçe, Osman Aytekin, Hakan Kuşan, İsmail Zorluer 3 Ara 2018
 • Çok Katlı Yapılarda Robotik Lazer Tarayıcı Sistemlerle Yapısal Sağlık Takibi
  Muammer ÖZBEK, Yiğit Dağhan GÖKDEL 3 Ara 2018
 • GRAFİT VE BRONZ DOLGULU BİR PTFE KAYMALI YATAĞIN KURU SÜRTÜNME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Gültekin Karadere 5 Ara 2018
 • Bina Dış Duvarlarında Yoğuşma Dikkate Alınarak Gerekli Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi: Bitlis İli için Örnek Çalışma
  Ali Husnu Bademlioğlu, Ahmet Serhan Canbolat, Ömer Kaynaklı 5 Ara 2018
 • TÜRKİYE’DE YER ALAN LOJİSTİK DOSTU ŞEHİRLERİN BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ-CODAS KULLANILARAK BELİRLENMESİ
  Ertuğrul AYYILDIZ, Selin YALÇIN 6 Ara 2018
 • AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI İÇİN ROTA ÜRETME-ELEME ALGORİTMASI VE TAMSAYILI PROGRAMLAMA KULLANIMI
  Merve Köse Küçük, Fatih Çavdur 7 Ara 2018
 • DOĞAL YOL İLE HAVALANDIRILAN BİR SANAYİ KURULUŞUNDA ISIL KONFOR İNCELEMESİ VE GİYSİ FAKTÖRÜ, METABOLİK ORAN, ÇALIŞAN AĞIRLIĞININ KONFORA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Kemal Furkan Sökmen 10 Ara 2018
 • FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜREÇLERİNİN SET YAPMA ESASLI TASARIMI VE BİR UYGULAMA
  Mehmet Bülent Durmuşoğlu, Eda Sol, Emre Çevikcan, Şule Itır Satoğlu 10 Ara 2018