Başeditör
Ad: Doç.Dr. Erhan Pulat
E-posta: mmfd@uludag.edu.tr
Telefon: +902242941982
Adres:

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 16059, Bursa, Turkey


Teknik İletişim
Ad: Arş.Gör. Bahadır Erman YÜCE
E-posta: bahadiryuce@uludag.edu.tr
Telefon: +90224 29 40662
Adres:

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 16059, Bursa, Turkey