Yıl 2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 107 - 120 2017-08-29

OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ
Ergonomic Risk Analysis in Production of Automotive Wire Harnesses

İlker Boğaç ULUTAŞ [1] , Tülin GÜNDÜZ [2]

177 799

Çalışma yaşamında “kas iskelet sistemi hastalıkları” (KİSH) önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı tehlikeli sınıftaki bir işyerinde işlerin ergonomik risklere göre değerlendirilmesidir. Çalışmada, kablo imalatı yapılan bir fabrikada KİSH ile ilişkili problemler tespit edilmiştir. Belirlenen iki özel iş istasyonunda, hızlı maruziyet değerlendirme (HMD) ve REBA metotları uygulanmıştır. Bu analizlerin sonrasında, fiziksel risk etmenlerinin iyileştirilmesi için yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler sonrası tekrar analizler yapılarak elde edilen sonuçların etkinliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, otomotiv kablo imalatı sektöründe montaj aşamasındaki kas iskelet sistemi hastalıklarına maruz kalma riski azaltılmıştır.

The "musculoskeletal disorders" in workplace is an important health issue. The purpose of this study is objected to assess the tasks in a hazardous classified workplace according to ergonomic risks. In this study, it was determined the problems about musculoskeletal disorders in a factory manufacturing automotive wire harnesses. Quick Exposure Check (QEC) and Rapid Entire Body Assessment (REBA) were applied in two specific workstations. Following these analyzes, new applications have been developed to improve the physical risk factors. After the two workstations were developed, the effectiveness was assessed by re-analysis of the results obtained. As a result, in automotive wire harnesses, the risks of musculoskeletal disorders were reduced in assembly phase.

 • Akgöl, A.C. (2016). Elle taşıma yapan işçilerde ergonomik farkındalık oluşturma ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemeye yönelik iki farklı eğitim yönteminin karşılaştırılması, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atıcı, H., Gönen, D., Oral A. (2015). Çalışanlarda zorlanmaya neden olan duruşların REBA yöntemi ile ergonomik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarımı Dergisi, 3(3), 239-244.
 • Bilir, N. (2011). Meslek hastalıkları tanı, tedavi ve korunma ilkeleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 42(4), 142-157.
 • David, G., Woods, V., Buckle, P. (2003). Musculoskeletal Risk: assessment methodologies. Launch of a new version of the Quick Exposure Check. Institute of Chemical Engineers, Human Factors in the Process Industry, March 20th 2003, The Dennison Centre, University of Hull, Cottingham Road, Hull.
 • David, G., Woods, V., Li, G., Buckle, P. (2008). The development of the quick exposure check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work related musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics, 39, 57-69. doi:10.1016/j.apergo.2007.03.002.
 • Esen, H., Fığlalı, N. (2007). Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi-Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Yayın No:144, Ankara, Mayıs 2007.
 • Esen, H., Fığlalı, N. (2013). Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas-iskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 41-51.
 • Gatchel, R.J., Schultz, I.Z. (2012). Handbook of Occupational Health and Wellness, Handbooks in Health, Work and Disability. Springer Science+Business Media, New York.
 • Güler, Ç. (2004). Sağlık Boyutuyla Ergonomi(Hekim ve Mühendisler için). Palme Yayıncılık, Ankara. 10. Hignett, S., and McAtamney, L., (2000). Rapid entire body assessment (REBA); Applied Ergonomics, 31, 201-205.
 • İçağasıoğlu, A., Yumuşakhuylu, Y., Ketenci, A., Toraman, N.F., Maymak Karataş G., Kuru, Ö., Kirazlı, Y., Çapacı, K., Eriman, E., Haliloğlu, S. (2015). Burden of chronic low back pain in the turkish population. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 61, 58-64. doi: 10.5152/tftrd.2015.23921.
 • Kocabaş, M. (2009). Ağır ve tehlikerli işlerde çalışan işgörenlerde zorlanmaya neden olan çalışma duruşlarının analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Li, G., Buckle, P. (1998). The development of a practical method for the exposure assessment of risks to work-related musculoskeletal disorders. General report to the HSE (Contract No. R3408), Robens Centre for Health Ergonomics, European Institute of Health and Medical Sciences, University of Surrey.
 • Luttmann, A., Jager, M., Oriefahn, B., Caffier, G., Liebers, F., Steinberg, U. (2003). Preventing musculoskeletal disorders in the workplace. World Health Organisation (WHO), Berlin.
 • Oğuz, A.K., Kaymak, B. (2011). Mesleki kas iskelet sistemi bozuklukları. Hacettepe Tıp Dergisi, 42(4),165-172. 16. Özcan, E., Kesiktaş Sakar, N., Alptekin, H.K, Özcan, E.E. (2007). Mesleki kas iskelet risklerinin değerlendirilmesinde QEC ölçeğinin (quick exposure check- hızlı maruziyet değerlendirme) Türkçe uyarlamasının güvenilirliği. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 70(4), 98-102.
 • Özel, E., Çetik, O. (2010). Mesleki görevlerin ergonomik analizinde kullanılan araçlar ve bir uygulama örneği. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 41-56.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İlker Boğaç ULUTAŞ
E-posta: ilker.ulutas@isikun.edu.tr

Yazar: Tülin GÜNDÜZ
E-posta: tg@uludag.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd336440, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, address = {Uludağ Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {22}, pages = {107 - 120}, doi = {10.17482/uumfd.336440}, title = {OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ULUTAŞ, İlker Boğaç and GÜNDÜZ, Tülin} }
APA ULUTAŞ, İ , GÜNDÜZ, T . (2017). OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 22 (2), 107-120. DOI: 10.17482/uumfd.336440
MLA ULUTAŞ, İ , GÜNDÜZ, T . "OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 22 (2017): 107-120 <http://dergipark.gov.tr/uumfd/issue/30563/336440>
Chicago ULUTAŞ, İ , GÜNDÜZ, T . "OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 22 (2017): 107-120
RIS TY - JOUR T1 - OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ AU - İlker Boğaç ULUTAŞ , Tülin GÜNDÜZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17482/uumfd.336440 DO - 10.17482/uumfd.336440 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 120 VL - 22 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.336440 UR - http://dx.doi.org/10.17482/uumfd.336440 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ %A İlker Boğaç ULUTAŞ , Tülin GÜNDÜZ %T OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ %D 2017 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 22 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.336440 %U 10.17482/uumfd.336440