Yıl 2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfalar 307 - 324 2018-01-19

Affects of Civil Engineering Education to Students Culture and Personality Traits
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Gözde ÇELİK [1] , Savaş BAYRAM [2] , Emel LAPTALI ORAL [3]

141 155

Undergraduate education is a process which constitutes one of the most important transition period in the life of individuals, learned the profession he/she will perform throughout life, gained some cultural values related to profession and life. This process plays an important role in cultural development as well as gain vocational skills for individual and can make differences in the cultural characteristic of individual when he/she starts to university education. The purpose of this study is to determine the effects of civil engineering education on students’ cultural dimension. With this purpose, a survey based on Hofstede's Cultural Dimensions (VSM 08) was applied to the first and fourth grade student of civil engineering from two different university in Turkey, the effect of four-year education process on students’ cultural dimension was investigated.

Lisans eğitimi bireyin hayatında önemli geçiş dönemlerinden birini oluşturan, hayatı boyunca icra edeceği mesleği öğrendiği, mesleğe ve hayata dair bir takım kültürel değerleri kazandığı bir süreçtir. Bu süreç bireye mesleki beceriler kazandırmasının yanı sıra kültürel gelişiminde de önemli bir rol oynar ve bireyin üniversite eğitimine başladığında sahip olduğu kültürel özelliklerinde farklılıklar yaratabilir. Bu çalışmanın amacı da inşaat mühendisliği eğitiminin öğrencilerin kültürel boyutları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçla Hofstede’in Kültürel Boyutları (VSM08)’na dayandırılan bir anket çalışması, Türkiye’nin iki farklı üniversitesinin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine uygulanmış, dört yıllık eğitim sürecinin öğrencilerin kültürel boyutları üzerindeki etkileri incelenmiştir.
 • Akıner, İ., (2004). Türk inşaat sektöründe kültür ve kültürel farklılıklar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul, 308s.
 • Alkan, N., (2006). Reliability and validity of the turkish version of the big five ınventory. Unpublished manuscript, Atılım University, Ankara, Turkey.
 • Balaban B., (2006). Türk inşaat sektöründe çalışanların motivasyonu üzerinde kültürün etkisi. İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 115s.
 • Barrick M. R., Mount M. K., (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta – analysis, Personnel Psychology, 44, 1-26. doi: 10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x
 • Çelik G. T., Laptalı E., O., Korkmaz, A., (2011). Cultural values of architectural students, The Built & Human Environment Review, V:4, SI 1, 13-22.
 • Çelik, G., (2013). Türk inşaat sektörü çalışanlarının kişilik özelliklerinin, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile ilişkisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 338s.
 • Edmunds, R., Richardson, J.T.E., (2009). Conceptions of learning, approachers to studying and personal development in UK higher education, British Journal of Educational Psychology, Vol. 79, pp. 295-309, doi:10.1348/000709908X368866.
 • Giritli, H., Civan, I., (2008). Personality study of construction professionals in the turkish construction industry. Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 134, No. 8, pp. 630-634. doi:10.1061/ASCE0733-93642008134:8630.
 • Gough, H. G., Heilbrun, A.B. (1983). The adjective checklist manual, Consulting Psychologist Press, Palo Alto, Calif., 39p.
 • Güvenç, B., (1985). Kültür Konusu ve Sorunlarımız. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Güvenç, B., (2002). İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul, 398s.
 • Hofstede, G., (1991). Culture and organisations. McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Hofstede, G., (2001). Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd edition). Sage Publications, Thousand Oaks, California.
 • Hofstede, G., Mc Crae, R. R., (2004). Personality and Culture Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture. Cross-Cultural Research, Vol. 38, No. 1, pp. 52-88. doi: 10.1177/1069397103259443
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., (2005). Cultures and organizations: software of the mind (revised and expanded, 2nd ed.), McGraw-Hill, New York, USA.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M., Vinken, H., (2008). Values survey module 2008 (VSM 08) manual. pp. 9-10. www.geerthofstede.com, Erişim Tarihi: 08.01.2008.
 • İnanç, B.Y., ve Yerlikaya, E.E., (2008). Kişilik Kuramları, Pegem Akademi, Ankara, 348s.
 • Johnson, H. M., Singh, A., (1998). The personality of civil engineers. Journal of Management in Civil Engineering, Vol. 14, No. 4, July/August, pp. 45-56. doi: 10.1061/(ASCE)0742-597X
 • Kalaycı, Ş., (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın, Ankara, s. 405.
 • Korkmaz, A., (2009). İnşaat sektöründe lisans eğitimi ve sonrasında mesleki kültürlerin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • McCrae, R. R., (2001). Trait Psychology and Culture: Exploring Intercultural Comparisons. Journal of Personality, Vol. 69, No. 6, pp. 819-846, doi:10.1111/1467-6494.696166.
 • McCrae R. R. ve Costa, P. T., (2003). Personality in Adulthood, Newyork: Guildford Press.
 • McCrae R. R. ve Costa, P. T., (2006). Personality in adulthood – a five factor theory perspective, The Guildford Press, Newyork, 268p.
 • Migliore, L. A., (2011). Relation between big five personality traits and hofstede’s cultural dimensions, Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 18, No. 1, pp. 38-54, doi: 10.1108/13527601111104287.
 • Prince, M. W., (1992). Implications of perception and strategy for engineers in construction management, Construction Management and Economics, Vol. 10 (2), 93 – 105, doi:10.1080/01446199200000010.
 • Ulu, İ. P., (2007). An investigation of adaptive and maladaptive dimensions of perfecionism in relation to adult attachment and big five personality traits. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora tezi, Ankara, 175s.
 • Ügeöz, P., (2003). Kültürlerarası iletişim. Üstün Eserler, İstanbul, 315s.
 • www.tdk.gov.tr, Erişim: 11.03.2016.
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Gözde ÇELİK
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Savaş BAYRAM
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emel LAPTALI ORAL
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { uumfd328479, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {Uludağ Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {307 - 324}, doi = {10.17482/uumfd.328479}, title = {İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {BAYRAM, Savaş and ÇELİK, Gözde and LAPTALI ORAL, Emel} }
APA ÇELİK, G , BAYRAM, S , LAPTALI ORAL, E . (2018). İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 22 (3), 307-324. DOI: 10.17482/uumfd.328479
MLA ÇELİK, G , BAYRAM, S , LAPTALI ORAL, E . "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 22 (2018): 307-324 <http://dergipark.gov.tr/uumfd/issue/31375/328479>
Chicago ÇELİK, G , BAYRAM, S , LAPTALI ORAL, E . "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 22 (2018): 307-324
RIS TY - JOUR T1 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Gözde ÇELİK , Savaş BAYRAM , Emel LAPTALI ORAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17482/uumfd.328479 DO - 10.17482/uumfd.328479 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 324 VL - 22 IS - 3 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.328479 UR - http://dx.doi.org/10.17482/uumfd.328479 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ %A Gözde ÇELİK , Savaş BAYRAM , Emel LAPTALI ORAL %T İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2018 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 22 %N 3 %R doi: 10.17482/uumfd.328479 %U 10.17482/uumfd.328479
ISNAD ÇELİK, Gözde , BAYRAM, Savaş , LAPTALI ORAL, Emel . "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 22 / 3 (Ocak 2018): 307-324. http://dx.doi.org/10.17482/uumfd.328479