Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 2, Sayfalar 29 - 44 2018-08-31

The Use of Barium Titanate in Electromagnetic Shielding Applications at Textiles
BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI

Rumeysa ÇELEN [1] , Yusuf ULCAY [2]

145 422

Barium titanate is an inorganic compound which has the chemical formula ABO3, changing color from white to gray, depending on the perovskite family. It is a material that attracts attention for more than 60 years. The first reason for attracting attention is that it is chemically and mechanically stable. It is one of the most important ferro electrical materials studied in large scale. Increasing use of electromagnetic waves is affecting all living things, especially people. With electromagnetic shielding applications, it is aimed to minimize and protect the dose of radiation to which living beings will be exposed without interfering with radiation applications. In this study, electromagnetic shielding, electromagnetic shielding applications in textile, structure and properties of barium titanate and the use of barium titanate in electromagnetic shielding applications have been investigated.

Baryum titanat kimyasal formülü ABO3 olan, rengi beyazdan griye değişen perovskit ailesine bağlı inorganik bir bileşiktir. 60 yıldan daha fazla süredir ilgi gören bir malzemedir. İlgi çekmesinin ilk nedeni kimyasal ve mekanik olarak stabil olmasıdır. Geniş kapsamda çalışılan en önemli ferro elektrik malzemelerden biridir. Elektromanyetik dalgaların kullanımının gün geçtikçe artması başta insanlar olmak üzere tüm canlıları etkilemektedir. Elektromanyetik kalkanlama uygulamalarıyla, radyasyon kullanılarak yapılan uygulamaları aksatmadan canlıların maruz kalacağı radyasyon dozunu minimize etmek ve onları korumak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, elektromanyetik kalkanlama, tekstilde elektromanyetik kalkanlama uygulamaları, baryum titanatın yapısı, özellikleri ve elektromanyetik kalkanlama uygulamalarındaki yeri incelenmiştir.
 • Abdi, M. M., Kassim, A. B., Ekramul Mahmud, H. N. M., Yunus, W. M. M. Ve Talib, Z. A. (2009) Electromagnetic interference shielding effectiveness of new conducting polymer composite, Journal of Macromolecular Science, Part A, 47(1), 71-75. doi: https://doi.org/10.1080/10601320903399834
 • Adamhasan, A. S. (2008) Poliester/Polianilin, Pamuk/Polianilin Kompozit Kumaşlarının Hazırlanması ve Elektriksel özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ahlbom, A., Green, A., Kheifets, L., Savitz, D., Swerdlow, A., & ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) Standing Committee on Epidemiology. (2004) Epidemiology of health effects of radiofrequency exposure, Environmental health perspectives, 112(17), 1741. doi:10.1289/ehp.7306
 • Aksit, A., Nurhan, O. N. A. R., Kayatekin, I., Ebeoglugil, M. F., Çelik, E. ve Özdemir, İ. 2007, Polianiline Ve Polipirol Kaplanan Pamuklu Kumaşların Elektromanyetik Koruyuculuk Ve İletkenlik Özellikleri, Tekstil ve Mühendis, (Cilt: 14), 67.
 • Bentli, F. (2007). http://www.emo.org.tr , Erişim Tarihi: 09.10.2017, Konu: Michael Faraday.
 • Bilgin, S., Sarıtaş, Ö., Okyay, G. ve Örtlek, H. G. (2011) Askeri Ve Kamu Kuruluşlarına Ait Binaların Tempest Güvenliği İçin Farklı Yapıda Dokuma Kumaşların Geliştirilmesi, Tekstil ve Mühendis, (Cilt: 18), 81.
 • Cengiz, S. (2009) Elektromanyetik Girişimden Korunmada Ekranlama Etkinliği Ve Elektromanyetik Ekranlama Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Chen, H. C., Lee, K. C. ve Lin, J. H. (2004) Electromagnetic and electrostatic shielding properties of co-weaving-knitting fabrics reinforced composites, Composites, Part A: applied science and manufacturing, 35(11), 1249-1256. doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2004.04.006
 • Chen, H. C., Lee, K. C., Lin, J. H. ve Koch, M. (2007) Comparison of electromagnetic shielding effectiveness properties of diverse conductive textiles via various measurement techniques, Journal of Materials Processing Technology, 192, 549-554. doi: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.04.023
 • Dağ, N. (2010) İletken Tekstil Yüzeylerinde Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli.
 • Dhawan, S. K., Singh, N. ve Venkatachalam, S. (2001) Shielding effectiveness of conducting polyaniline coated fabrics at 101 GHz, Synthetic Metals, 125(3), 389-393. doi: https://doi.org/10.1016/S0379-6779(01)00478-7
 • Duran, D. ve Kadoğlu, H. (2015) Electromagnetic shielding characterization of conductive woven fabrics produced with silver-containing yarns, Textile Research Journal, 85(10), 1009-1021. doi: 10.1177/0040517512468811
 • Erdoğan, M. K., Karakişla, M. ve Saçak, M. (2012) Preparation, characterization and electromagnetic shielding effectiveness of conductive polythiophene/poly (ethylene terephthalate) composite fibers, Journal of Macromolecular Science, Part A, 49(6), 473-482. doi: 10.1080/10601325.2012.676896
 • Ertuğ, B. (2013) The overview of the electrical properties of barium titanate, American Journal of Engineering Research (AJER), 2(8), 1-
 • Gültekin, B. C., Gültekin, N. D., Atak, O. ve Şimşek, R. (2018) Evaluation of the Electromagnetic Shielding Effectiveness of Carbon-Based Screen Printed Polyester Fabrics, Fibers and Polymers, 19(2), 313-320. doi:10.1007/s12221-018-7462-7
 • http://www.chemistrylearner.com/barium-titanate.html, Erişim Tarihi: 09.09.2017, Konu: Barium Titanate.
 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf, Erişim Tarihi:11.04.2014
 • https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2280, Erişim Tarihi: 08.10.2017, Konu: Barium Titanate ( BaTiO3 ) - Properties and Applications.
 • https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=3323, Erişim Tarihi: 10.09.2017, Konu: Barium Titanate (BaTiO3) Nanoparticles - Properties, Applications.
 • Jona, F. ve Shirane, G. (1993) Ferroelectric crystals, Dover Publications, INC., New York.
 • Joshi NJ, Grewal GS, Shrinet V, Govindan TP. ve Pratap A (2012) Synthesis and dielectric behavior of nano-scale barium titanate, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 19, 83–90. doi:10.1109/TDEI.2012.6148505
 • Kılıç, A., Shim, E., Yeom, B. Y. ve Pourdeyhimi, B. (2013) Improving electret properties of PP filaments with barium titanate, Journal of Electrostatics, 71(1), 41-47. doi: https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.11.005
 • Kılıç, G., Örtlek, G.H. ve Saraçoğlu, G.Ö. (2007) Elektromanyetik Çevre Kirliligi ve Bu Kirlilikten Korunmada Tekstil Çözümleri, Tekstil ve Mühendis, 14.67.
 • Kim, H. K., Byun, S. W., Jeong, S. H., Ki Hong, Y., Joo, J. S., Song, K., ... ve Lee, J. Y. (2002) Environmental staility of EMI shielding PET fabric/polypyrrole composite, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 377(1), 369-372. doi: https://doi.org/10.1080/713738488
 • Kim, B., Koncar, V., Devaux, E., Dufour, C. ve Viallier, P. (2004) Electrical and morphological properties of PP and PET conductive polymer fibers. Synthetic Metals, 146(2), 167-174. doi: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2004.06.023
 • Kim, H. M., Kim, K., Lee, C. Y., Joo, J., Cho, S. J., Yoon, H. S. ve Epstein, A. J. (2004) Electrical conductivity and electromagnetic interference shielding of multiwalled carbon nanotube composites containing Fe catalyst, Applied Physics Letters, 84(4), 589-591. doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1641167
 • Li, N., Huang, Y., Du, F., He, X., Lin, X., Gao, H. ve Eklund, P. C. (2006) Electromagnetic interference (EMI) shielding of single-walled carbon nanotube epoxy composites, Nano letters, 6(6), 1141-1145. doi: 10.1021/nl0602589
 • Lin, Z. I., Lou, C. W., Pan, Y. J., Hsieh, C. T., Huang, C. H., Huang, C. L., ... ve Lin, J. H. (2017) Conductive fabrics made of polypropylene/multi-walled carbon nanotube coated polyester yarns: Mechanical properties and electromagnetic interference shielding effectiveness, Composites Science and Technology, 141, 74-82. doi: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2017.01.013
 • Melvin, G. J. H., Ni, Q. Q. Ve Wang, Z. (2017) Performance of barium titanate@ carbon nanotube nanocomposite as an electromagnetic wave absorber, Physica Status Solidi (a), 214(2). doi: 10.1002/pssa.201600541
 • Okyay, G., Bilgin, S., Akgül, E. Ve Örtlek, H. G. (2011) Farklı Yapılardaki Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(1), 1-10.
 • Örtlek, H. G., Cünesoğlu, C., Okyay, G. ve Türkoğlu, Y., (2012) Investigation of electromagnetic shielding and comfort properties of single jersey fabrics knitted from hybrid yarns containing metal wire, Tekstil ve Konfeksiyon, 22(2), 90-101.
 • Özdemir, H. ve Özkurt, A. (2013) The Effects Of Weave And Conductıve Yarn Densıty On The Electromagnetıc Shıeldıng Effectıveness Of Cellular Woven Fabrıcs, Journal Of Textile & Apparel/Tekstil Ve Konfeksiyon, 23(2).
 • Özen, M. S., Beyit, A., Sancak, E., Yüksek, M., Usta, İ. ve Uzun, M. (2012) İğnelenmiş Dokunmamış (Nonwoven)Kumaş Kalınlığının Elektromanyetik Kalkanlamaya Etkisi, Nonwoven Technical Textiles Technology,56-63.
 • Özen, M. S., Sancak, E., Soin, N., Shah, T. H. ve Siores, E. (2016) Investigation of electromagnetic shielding effectiveness of needle punched nonwoven fabric produced from conductive silver coated staple polyamide fibre, The Journal of The Textile Institute, 107(7), 912-922. doi:10.1080/00405000.2015.1070604
 • Palamutcu, S. ve Dağ, N. (2009) Fonksiyonel Tekstiller I: Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Tekstil Yüzeyleri, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3.1: 87-101.
 • Panda PK. ve Sahoo B (2015) PZT to lead free piezo ceramics: A review, Ferroelectrics, 474, 128–143 doi: https://doi.org/10.1080/00150193.2015.997146
 • Perumalraj, R. Ve Dasaradan, B. S. (2009) Electromagnetic shielding effectiveness of copper core yarn knitted fabrics, Indian journal of fibre & textile research, 34(2), 149.
 • Qing, Y., Mu, Y., Zhou, Y., Luo, F., Zhu, D. ve Zhou, W. (2014) Multiwalled carbon nanotubes–BaTiO3/silica composites with high complexpermittivity and improved electromagnetic interference shieldingat elevated temperature, Journal of the European Ceramic Society, 34 (2014) 2229–2237. doi: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.02.007
 • Roh, J. S., Chi, Y. S., Kang, T. J. ve Nam, S. W. (2008) Electromagnetic shielding effectiveness of multifunctional metal composite fabrics, Textile Research Journal, 78(9), 825-835. doi: https://doi.org/10.1177/0040517507089748
 • Rubežienė, V., Baltušnikaitė, J., Varnaitė-Žuravliova, S., Sankauskaitė, A., Abraitienė, A. ve Matuzas, J. (2015) Development and investigation of electromagnetic shielding fabrics with different electrically conductive additives, Journal of Electrostatics, 75, 90-98.
 • Šafářová, V. ve Militký, J. (2014) Electromagnetic shielding properties of woven fabrics made from high-performance fiber, Textile Research Journal, 84(12), 1255-1267. doi: https://doi.org/10.1177/0040517514521118
 • Saini, P., Arora, M., Gupta, G., Gupta, B. K., Singh, V. N. ve Choudhary, V. (2013) High permittivity polyaniline–barium titanate nanocomposites with excellent electromagnetic interference shielding response, Nanoscale, 5(10), 4330-4336. doi: 10.1039/C3NR00634D
 • Sevgi, L. (2004) http://www3.dogus.edu.tr/lsevgi/LSevgi/E&O/EO_Eylul04.pdf, Erişim Tarihi:14.01.2013, Konu: EMC ve Korunma yöntemleri: (I)Ekranlama.
 • Seyhan, N. (2010) Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlığımız. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 47(2). doi: 10.4274/npa.5661
 • Shim, B. S., Chen, W., Doty, C., Xu, C. Ve Kotov, N. A. (2008) Smart electronic yarns and wearable fabrics for human biomonitoring made by carbon nanotube coating with polyelectrolytes, Nano letters, 8(12), 4151-4157.
 • Strååt, M., Rigdahl, M. ve Hagström, B. (2012) Conducting bicomponent fibers obtained by melt spinning of PA6 and polyolefins containing high amounts of carbonaceous fillers, Journal of Applied Polymer Science, 123(2), 936-943. doi: 10.1002/app.34539
 • Su, J., ve Zhang, J. (2016) Preparation and properties of Barium titanate (BaTiO3) reinforced high density polyethylene (HDPE) composites for electronic application, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 27(5), 4344-4350.
 • Sunay, Ç., (2000) http://biltek.tubitak.gov.tr , Erişim tarihi:24.12.2013, Konu: Teknolojiyle birlikte gelen sorun elektromanyetik kirlilik.
 • Takenaka, T., Nagata, H. ve Hiruma, Y. (2008) Current developments and prospective of lead-free piezoelectric ceramics, Japanese Journal of Applied Physics, 47(5S), 3787.
 • Tao, X., Koncar, V., Dufour, C., Onar, N. ve Aksit, A. (2010) Pirol/Anilin Kopolimerleri İle Kaplanan Pet Nonwoven Kumaşların Yapısal ve Elektriksel Özellikleri [Structural and electrıcal propertıes of pet nonwoven fabrıcs coated wıth pyrrole/anılıne copolymers, The Journal of Textiles and Engineer, 15(72), 1-6.
 • Tural, R. (2014) İletken Bikomponent İplik Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa.
 • Yıldız, Z. (2011) İletken Polimerlerle Muamele Edilmiş Tekstil Yüzeylerinin Elektrik İletkenliği ve Elektromanyetik Kalkanlama Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yu, B., Qi, L., Ye, J. Z. Ve Sun, H. (2007) Preparation and radar wave absorbing characterization of bicomponent fibers with infrared camouflage, Journal of Applied Polymer Science, 104(4), 2180-2186. doi: https://doi.org/10.1002/app.24854
 • Vijatović, M. M., Bobić, J. D. ve Stojanović, B. D. (2008) History and challenges of barium titanate: Part II, Science of Sintering, 40(3), 235-244. doi: 10.2298/SOS0803235V
 • www.aves.istanbul.edu.tr , Erişim Tarihi: 08.08.2017, Konu: Seramik Malzemeler.
 • Yağmur, F., Bozbıyık, A. Ve Hancı, İ. H. (2003) Elektromanyetik dalgaların insan biyokimyası üzerine etkileri, Sted, 12(8), 296-7.
 • Yaren, U. D. H. ve Karayılanoglu, E. T. (2005) Radyasyon ve insan sağlığı üzerine etkileri, TSK Koruyucu Hekimlik Bûlteni 4 (4), 199-208.
 • Yılmaz,E.(2014)http://www.hdm.com.tr/kalite/documents/Radyasyondan_korunma.pdf, ErişimTarihi: 09.10.2017, Konu: Radyasyondan Korunma
 • Yu, C. R., Wu, D. M., Liu, Y., Qiao, H., Yu, Z. Z., Dasari, A.ve Mai, Y. W. (2011). Electrical and dielectric properties of polypropylene nanocomposites based on carbon nanotubes and barium titanate nanoparticles, Composites Science and Technology, 71(15), 1706-1712. doi: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2011.07.022
 • Zhuang, Y., Li, F., Yang, G., Xu, Z., Li, J., Fu, B., ... ve Zhang, S. (2014). Fabrication and Piezoelectric Property of BaTiO3 Nanofibers, Journal of the American Ceramic Society, 97(9), 2725-2730.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Derleme Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rumeysa ÇELEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Uludağ Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Yusuf ULCAY
Kurum: Uludağ Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { uumfd398903, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {Uludağ Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {23}, pages = {29 - 44}, doi = {10.17482/uumfd.398903}, title = {BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI}, key = {cite}, author = {ULCAY, Yusuf and ÇELEN, Rumeysa} }
APA ÇELEN, R , ULCAY, Y . (2018). BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23 (2), 29-44. DOI: 10.17482/uumfd.398903
MLA ÇELEN, R , ULCAY, Y . "BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 23 (2018): 29-44 <http://dergipark.gov.tr/uumfd/issue/36936/398903>
Chicago ÇELEN, R , ULCAY, Y . "BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 23 (2018): 29-44
RIS TY - JOUR T1 - BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI AU - Rumeysa ÇELEN , Yusuf ULCAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17482/uumfd.398903 DO - 10.17482/uumfd.398903 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 44 VL - 23 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.398903 UR - http://dx.doi.org/10.17482/uumfd.398903 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI %A Rumeysa ÇELEN , Yusuf ULCAY %T BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI %D 2018 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 23 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.398903 %U 10.17482/uumfd.398903
ISNAD ÇELEN, Rumeysa , ULCAY, Yusuf . "BARYUM TİTANATIN TEKSTİLDE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 23 / 2 (Ağustos 2018): 29-44. http://dx.doi.org/10.17482/uumfd.398903