Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-414X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında yer almaktadır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-414X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd
Kapak Resmi

25.436

56.999

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında yer almaktadır.

Cilt: 44 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 44 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Behçet Hastalığı Dışındaki Sebeplerle Oluşan Non-Enfeksiyöz Posterior Üveite Sekonder Makula Ödeminde Deksametazon İmplantın Etkinliği.
  Sayfalar 1 - 5
  Özgür YALÇINBAYIR, Enver ÇALIŞKAN, Öner GELİŞKEN, Mustafa RİGAN, Gamze UÇAN, Berkant KADERLİ, Ahmet Ali YÜCEL
 2. Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Beyin Apselerinin Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 7 - 11
  Zühtü ÖZBEK
 3. Düşük Over Rezervli Hastalarda GnRH Antagonist/Letrozol Stimülasyon Protokolünün Kullanılmasının İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Siklus Sonuçlarına Etkisi
  Sayfalar 13 - 17
  Işıl KASAPOĞLU, Pınar TÜRK, Cihan ÇAKIR, Esra ŞEN, Berrin AVCI, Gürkan UNCU
 4. Romatolojik Hastalıklarda Sosyal Destek ve Bakım Veren Yükü
  Sayfalar 19 - 25
  Seda PEHLİVAN, Yıldız Fethiye ÖZGÜR, Hicran YILDIZ, Hüseyin Ediz DALKILIÇ, Yavuz PEHLİVAN
 5. Acil Servise Göz Yakınmaları ile Başvuran Hastaların Demografik Analizi
  Sayfalar 27 - 31
  Özlem KARASU, Vahide Aslıhan DURAK, Erol ARMAĞAN
 6. Presigmoid Yaklaşımda Cerrahi Anatomi ve Klinik Komplikasyonlar
  Sayfalar 33 - 40
  Rövşen BAGİROV, Mevlüt Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Selçuk YILMAZLAR
 7. Renal Anjiomiyolipomaların Klinik ve Histopatolojik Özellikleri: 21 Olguluk Seri
  Sayfalar 41 - 44
  Berna VURUŞKAN, Sevda AKYOL, Hakan VURUŞKAN
 8. Türk Histoloji Tarihinde Prof.Dr. Şermin Paker ve Histolojiye Katkıları
  Sayfalar 45 - 52
  Güler KAYABAŞLI, Sezer ERER KAFA
 9. Yürüme Güçlüğü ile Başvuran Hastada Normal Basınçlı Hidrosefali
  Sayfalar 53 - 55
  Ataman KÖSE, Seyran BOZKURT, Seçil KARTAL, İbrahim TOKER, Arda YILMAZ
 10. Nadir Bir Patolojik Kırık Nedeni: Amiloidoma
  Sayfalar 57 - 60
  Mine ÖZŞEN, Ülviye YALÇINKAYA, Sadık BİLGEN, Zeynep YAZICI
 11. Meme Kanseri, Uyku ve Müzik Tedavisi
  Sayfalar 61 - 64
  Diğdem LAFCI