Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında yer almaktadır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd
Kapak Resmi

36.970

125.207

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında yer almaktadır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Cilt:44 Sayı:3 Son Sayı
Cilt 44 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Doksorubisin ile İndüklenmiş Ovaryan Toksisitede Visnaginin Koruyucu Etkisi
  Sayfalar 143 - 151
  Aysun ÖZBAY, Berrin AVCI
 2. Cerrahi Menopozda Oral ve Transdermal Östrojen Tedavilerinin Hastaların Psikolojik Durumları ve Cinsel Fonksiyonları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 153 - 158
  Fatih YILMAZ, Alparslan BAKSU
 3. Temporomandibular Eklem Disk Bozukluklarında Yağ Greftinin Etkisi
  Sayfalar 159 - 166
  Ayşe KALAY, Ramazan KAHVECİ, Zeynep KAHVECİ, Kıymet Zülal HALK
 4. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi Programının Ağrı Düzeyi, Fonksiyonel Düzey ve Psikolojik Duruma Etkisi
  Sayfalar 167 - 171
  Türkan ÇELİK, Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN, İlknur AYKURT KARLIBEL
 5. Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Adli Rapor Amacıyla Yönlendirilen Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 173 - 177
  Şafak ERAY, Duygu MURAT, Halit Necmi UÇAR
 6. Acil Servise Travma Dışı Nedenlerle Başvuran ve Konsültasyon İstenen 65 Yaş Üstü ve Altı Hastaların Epidemiyolojik İncelenmesi
  Sayfalar 179 - 183
  Yasin KOÇAK, Vahide Aslıhan DURAK, Halil İbrahim ÇIKRIKLAR
 7. Kuruluşundan Günümüze Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Sayfalar 185 - 190
  Serap YILMAZ, Sezer ERER KAFA
 8. Dapagliflozin Kullanan Diyabetik Hastalarda Serum Elektrolit Değerlerinin 6 Aylık Değişimini Gösteren Tek Merkez Gerçek Klinik Deneyim Verileri
  Sayfalar 191 - 195
  Murat ÇALAPKULU, Soner CANDER, Özen ÖZ GÜL
 9. Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi'nde Taze Donmuş Plazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi
  Sayfalar 197 - 202
  Mehmet KARAMURAT, Vahide Aslıhan DURAK, Özlem KÖKSAL
 10. İnkarsere Obturator Herni: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 203 - 204
  İsmail TIRNOVA, Erdem YILMAZ, Özgen IŞIK, Tuncay YILMAZLAR
 11. "Human Tail"; Olgu Sunumu
  Sayfalar 205 - 208
  İsmail Seçkin KAYA, Mevlüt Özgür TAŞKAPILIOĞLU
 12. Nadir Bir Olgu: Renal Hücreli Karsinom ile Cushing Hastalığı Birlikteliği
  Sayfalar 209 - 212
  Murat ÇALAPKULU, Özen ÖZ GÜL, Soner CANDER, Canan ERSOY, Erdinç ERTÜRK
 13. Nadir Görülen Bir Böbrek Tümörü: Müsinöz Tubuler ve İğsi Hücreli Karsinoma
  Sayfalar 213 - 216
  Mine ÖZŞEN, Berna AYTAÇ VURUŞKAN, Hakan VURUŞKAN
 14. Zor ama Zorunlu Bir Konu: Hekimlerin Kötü Haber Vermesi
  Sayfalar 217 - 219
  Arzu ÇIRPAN KANTARCIOĞLU