Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd
Kapak Resmi

43.061

188.934

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Cilt:45 Sayı:1 - Nisan 2019 (13 Mart 2019 tarihinde erişime açılmıştır) Son Sayı
Cilt 45 - Sayı 1 - Nis 2019
 1. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Hastalarında Farklı Yaş Grupları Arasındaki Vücut Kitle İndeksi ve Apne Hipopne İndeksi Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1 - 3
  Süleyman Emre KARAKURT, Nurcan KUM, Mehmet Ali ÇETİN, Serdar ENSARİ, Mehmet Fatih KARAKUŞ, Hüseyin DERE
 2. Agresif B hücreli Hodgkin Dışı ve Hodgkin Lenfomada İlk Basamak Tedavi Yanıtının FDG-PET/BT ile Değerlendirilmesinde Rezidüel SUVmax
  Sayfalar 5 - 11
  Celal ACAR, Vildan ÖZKOCAMAN, Ali Tayyar AKPINAR, Fahir ÖZKALEMKAŞ
 3. Üretral Karünküllerin Klinik ve Histopatolojik Özellikleri: Olgu Serisi
  Sayfalar 13 - 15
  Seçil HASDEMİR, Berna AYTAÇ VURUŞKAN, Hakan VURUŞKAN
 4. Sitagliptin Monoterapisi ile Kombinasyon Tedavilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 17 - 21
  Özen ÖZ GÜL, Pınar ŞİŞMAN, Soner CANDER, Canan ERSOY
 5. Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Peloidoterapinin Etkinliği
  Sayfalar 23 - 27
  Müge KEPEKÇİ, Özgür TAŞPINAR, Yasemin BARUT, İlker GEÇMEN
 6. Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Lapatinib Kapesitabin Kombinasyonun Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
  Sayfalar 29 - 32
  Erdem ÇUBUKÇU, Birol OCAK, Ömer Fatih ÖLMEZ, Adem DELİGÖNÜL, Turgut KAÇAN
 7. Kronik Ürtikerli Hastalarda Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 33 - 40
  Ümmühan ŞEKER, Esra ÖZSOY ADIŞEN
 8. Bir Üniversite Hastanesi’nde Beyin Ölümü Tanısı Konan Olgularda Organ Bağışı Oranlarının Retrospektif Analizi
  Sayfalar 41 - 46
  Elif KARAN, Ersin ELGİN, Rafet OFLAZ, Kerem SELİMOĞLU, Burhan COŞKUN, Nermin KELEBEK GİRGİN
 9. Hemşirelerin Yaşlıya Tutumları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 47 - 53
  Seda PEHLİVAN, Nursel VATANSEVER
 10. Video EEG Monitorizasyon Ünitesinde Takip Edilen Epilepsi Hastalarının Retrospektif EKG Kayıtlarının Aritmi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 55 - 58
  Pınar UZUN USLU, Aylin BİCAN DEMİR, İbrahim BORA
 11. Preeklamptik Hastalarda Adenozin Deaminaz Gen Polimorfizmi
  Sayfalar 59 - 65
  Adnan ORHAN, Mehmet Aral ATALAY, Mehpare TÜFEKÇİ, Işıl KASAPOĞLU, Orhan GÖRÜKMEZ
 12. Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız
  Sayfalar 67 - 70
  Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Banu ŞARER YÜREKLİ, Aslı Ece SOLMAZ, Füsun SAYGILI
 13. Acil Servise Vertigo Şikayeti ile Başvuran Hastaların Prospektif İncelenmesi
  Sayfalar 71 - 75
  Ayşegül AKTAŞ, Vahide Aslıhan DURAK, Şule AKKÖSE AYDIN
 14. İnsülin Enjeksiyonu Uygulamalarında Enjeksiyon Bölgesinin Mikrobiyal Yükünün İncelenmesi
  Sayfalar 77 - 81
  Dilek YILMAZ, Perihan ERKAN ALKAN, Cüneyt ÖZAKIN, Gülsev DİRİK
 15. Altmışbeş Yaş Üstü Metastatik Yumuşak Doku Sarkom Hastalarında Pazopanib Tedavisinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi.
  Sayfalar 83 - 86
  Erdem ÇUBUKÇU, Birol OCAK
 16. Vezikula Seminalis ve Duktus Deferens Yerleşimli Lokalize Amiloidozis Olgularının Retrospektif Analizi
  Sayfalar 87 - 91
  Mine ÖZŞEN, Berna AYTAÇ VURUŞKAN, Hakan VURUŞKAN
 17. Panik Atak Tanısı Alan Hastaların Acil Servise Başvurma Sıklıkları ve Başlatan Stres Etkenleri
  Sayfalar 93 - 97
  Burcu ARKAN, Elif ÜNSAL AVDAL, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
 18. Acil Serviste Patoloji Saptanmayan Elektrokardiyografilerin Tekrar Yorumlanması ve Çıkan Sonuçların Analizi
  Sayfalar 99 - 104
  Yalçın KATI, Vahide Aslıhan DURAK, Erol ARMAĞAN, Halil KAYA
 19. El ve El Bileği Yerleşimli Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü: 42 Hastanın Retrospektif Analizi
  Sayfalar 105 - 109
  Sercan ÇAPKIN, Tufan KALELİ
 20. Reproduktif Sistemde ADAMTS Genleri
  Sayfalar 111 - 118
  Ziya KALEM, Müberra NAMLI KALEM, Coşkun ŞİMŞİR