Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında yer almaktadır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uutfd
Kapak Resmi

30.104

86.397

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında yer almaktadır.

Cilt:44 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 44 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Baş Boyun Kanseri (H&N) Radyoterapisinde Üç Farklı Hacimsel Ayarlı Ark Terapi (VMAT) Tekniği İle Hedef Hacim ve Kritik Organ Dozlarının Retrospektif İncelenmesi
  Sayfalar 65 - 70
  Oğuz AYDIN, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Sema GÖZCÜ TUNÇ, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ, Meral KURT, Duygu BOLAT, Habibe ALTAŞ
 2. Püstüler Psoriasis Tanılı 152 Olgunun Retrospektif Analizi: Klinik, Demografik Özellikler ve Tedavi Yanıtı ile Sigara İlişkisi
  Sayfalar 71 - 74
  Serkan YAZİCİ, Gülistan MAÇİN, Eda HAŞAL, Emel BÜLBÜL BAŞKAN, Kenan AYDOĞAN, Hayriye SARICAOĞLU, Şaduman BALABAN ADIM
 3. Graves Oftalmopati Tanılı Olguların Yoğunluk Ayarlı ve Üçboyutlu Konformal Retro-Orbital Radyoterapi Planlarının Dozimetrik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 75 - 81
  Duygu BOLAT, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ, Sema GÖZCÜ TUNÇ, Meral KURT, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Oğuz AYDIN, Habibe ALTAŞ
 4. Üç Farklı Radyoterapi Tekniği Kullanılarak Elde Edilmiş Akciğer Kanseri Tedavi Planlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 83 - 88
  Duygu BOLAT, Oğuz AYDIN, Sema GÖZCÜ TUNÇ, Zenciye KIRAY, Süreyya SARIHAN
 5. Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Sikluslarında Embriyo Transferinin Abdominal Ultrasonografi Kılavuzluğunda veya Ultrasonografi Kullanılmadan Yapılmasının Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 89 - 94
  Işıl KASAPOĞLU, Furkan ŞEN, Esra ŞEN, Berrin AVCI, Gürkan UNCU
 6. Malign Glial Tümörlerde Farklı Radyoterapi Teknikleri ile Saçlı Deri ve Riskli Organların Dozimetrik Karşılaştırılması
  Sayfalar 95 - 101
  Oğuz AYDIN, Süreyya SARIHAN, Duygu BOLAT, Habibe ALTAŞ, Sema GÖZCÜ TUNÇ, Zenciye KIRAY
 7. Postnatal Fare Testis Gelişiminde Caspase-Bağımlı ve Caspase-Bağımsız Apoptozun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 103 - 109
  Nazlı Ece GÜNGÖR-ORDUERİ, Pınar ŞAHİN, Nilay KUŞCU, Çiler ÇELİK_ÖZENCİ
 8. Pankreas Kanseri Radyoterapisinde 3 Farklı Tedavi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırılması: Retrospektif Çalışma
  Sayfalar 111 - 116
  burcu İBİCİOĞLU, Meral KURT, Sema GÖZCÜ TUNÇ, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ, Abdulhamit TURAN, Ece Ayfer CURA, Habibe ALTAŞ
 9. Toraks Yerşimli Özofagus Kanseri Tanılı Olgularda 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT) ve Hacimsel Ayarlı Ark Terapi (Vmat) Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırması: Retrospektif Çalışma
  Sayfalar 117 - 124
  Habibe ALTAŞ, Meral KURT, Sema GÖZCÜ TUNÇ, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Burcu İBİCİOĞLU, Ece Ayfer CURA, Abdulhamit TURAN
 10. Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 Öğrencilerinin Anatomi Pratik Eğitimini Değerlendirmeleri
  Sayfalar 125 - 128
  Alper VATANSEVER, Emrah ÖZCAN
 11. Subklinik Hipotiroidi Nedir? Tedavi Edilmeli midir?
  Sayfalar 129 - 134
  Özen ÖZ GÜL, Soner CANDER, Canan ERSOY
 12. Besin Alımının Kontrolündeki Anoreksijenik Peptit: Nesfatin-1
  Sayfalar 135 - 142
  Duygu GÖK YURTSEVEN, Zehra MİNBAY, Özhan EYİGÖR