Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-0218 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uybd

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi (UYB) nin amacı yerbilimleri konusunda yapılan çalışmaların bağımsız hakemler tarafından incelenerek bilimsel makale olarak yayınlanmasıdır.

Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi ulusal bir dergi olup uygulamalı Jeofizik, Jeoteknik, Jeoloji, Hidroloji, Çevre ve Yapı Jeofiziği, Jeodezi ve Çok Disiplinli çalışmaları kapsamaktadır.

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi

ISSN 1302-0218 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/uybd
Kapak Resmi

10.426

35.497

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi (UYB) nin amacı yerbilimleri konusunda yapılan çalışmaların bağımsız hakemler tarafından incelenerek bilimsel makale olarak yayınlanmasıdır.

Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi ulusal bir dergi olup uygulamalı Jeofizik, Jeoteknik, Jeoloji, Hidroloji, Çevre ve Yapı Jeofiziği, Jeodezi ve Çok Disiplinli çalışmaları kapsamaktadır.