Kabul Edilmiş Makaleler

SanayileşenAlanlarda Tarım Topraklarını Koruma Güçlüğü: Trakya Bölge Planlama Deneyimi

Difficulties for Protection of Agricultural Lands in Industrially Developing Areas: A Planning Experience in Thrace Region

Özdemir SÖNMEZ (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Küçükyalı, MALTEPE-İSTANBUL ozd.sonmez@gmail.com)

Kabul Tarihi:11.09.2018

DOI: 10.30706/ uybd.453500