Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-827X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Adem Öger | http://www.uygurarastirmalari.com
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergidir.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergi olup yılda altı (6) aylık dönemler hâlinde (Haziran-Aralık) iki (2) sayı olarak yayımlanır.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Uygurların yanı sıra Türkoloji’nin genel konularıyla ilgili yazılara yer verilebilir. Bunlara ek olarak diğer Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen vb.) ile ilgili dil, edebiyat, folklor, tarih, sanat, kültür, ekonomi gibi konularda bilimsel makaleler, derlemeler, kitap eleştiri/tanıtım yazıları, çeviri ve aktarmalar da yayımlayan hakemli elektronik bir dergidir.
 • Yazının dergiye gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
 • Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda üzerlerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir.
 • Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların tüm yayın hakları Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne aittir.
 • Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri, İngilizce, Rusça ve Çince yazılara da yer verilmektedir. Latin alfabesi dışındaki yazıların Türkiye Türkçesi ve İngilizce başlıkları verilmeli, kaynakçaları yine Latin harfleriyle gösterilmelidir.
 • Derginin iletişim adresine iletilen her yazı, öncelikle Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk bakımından değerlendirilir (anahtar kelimelerin sayısı, kelime sayısı, kaynakçanın yazımı vb.). Bu aşamada Editör Kurulu, yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır ve içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.
 • Dergiye gönderilen makale, Editör Kurulu’nun ön incelemesinden sonra iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 • Makalenin başında en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce (ikincil dil) başlığa yer verilmelidir. Özet, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, etkileri ve sonuçları hakkında fikir verici mahiyette olmalıdır.
 • Yazı dergiye ilk defa gönderilirken yazının başlığının altında yazar adı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
 • Yazı, http://dergipark.gov.tr/uygur adresindeki Makale Gönder butonu üzerinden üye olunarak gönderilebilir. Aynı sayfadan üyelik girişi yapılarak hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır. 
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.
 • Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.
 • Bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK-ULAKBİM ve YÖK arasındaki  işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması kararı alınmıştır. Dergimize makale gönderen yazarların orcid.org adresinden ücretsiz üyelik yaparak temin edecekleri ORCID kimlik numaralarını makale metinleri ile birlikte editörlüğe iletmeleri gerekmektedir. ORCID numarasını iletmeyen yazarların çalışmaları yayımlanmayacaktır.
 • Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yazım kuralları için buraya tıklayınız

Hakem Süreci

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki süreçlerden geçirilir:

Derginin iletişim adresine gönderilen her yazı, ilk olarak Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk açısından değerlendirilir. Bu aşamada, Editör Kurulu yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.

Editör Kurulu tarafından biçimsel uygunluğu sağlanan her yazı, yazarın adı ve yazarı belli edecek diğer ifadeler gizlenerek Yayın Kuruluna gönderilir. En geç 20 gün içinde gerekli incelemeleri yapan Yayın Kurulu, derginin yazım ve yayın ilkelerine uygun bulunan yazıları alanında uzman olan en az iki hakeme gönderir. Derginin Yayın İlkeleri ile bilimsel yayın ölçütlerine uymayan yazılar reddedilir. Ayrıca her sayıda yayımlanan makalelerin hakem kurulu derginin jenerik sayfasında yayımlanmaktadır.

Hakemlerin raporları sonucu ret kararı verilen yazılar için Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, yazarları cevapsız bırakmamak ve gönderilecek yeni yazılara tavsiye niteliğinde ret kararının gerekçelerini kısa açıklamalarla bildirmektedir.

Dergi kriterlerine uygun bulunup Editör Kurulu’nun ön incelemesinden geçen yazılar, iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden “yayımlanabilir raporu” alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

Üçüncü hakemin incelemeyi kabul etmemesi, olumlu veya olumsuz bir görüşe ulaşamaması gibi nadiren de olsa gelişebilecek durumlarda makaleye bir sonraki yayın dönemi için Editör Kurulu tarafından yeni bir hakem tayin edilir.

Bütün bu süreçler göz önüne alındığında, derginin yazarlara yayın süresi hakkında bir taahhütte bulunması mümkün değildir. Ancak bütün yazıların en geç 12 ay içinde hakemlik sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, incelemenin hiçbir aşamasında yazara hakem adı, hakeme de yazar adı verilmez. Son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilen yayın inceleme sürecinde söz konusu kayıtlar beş yıl süreyle arşivde tutulur. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Yazarların bütün yazışmaları uygurarastirmalari@gmail.com ve DergiPark sistemi aracılığıyla yapılır. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez ve yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmez.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Uyguristikle ilgili çeşitli ülkelerde ve farklı disiplinlerde yapılan bilimsel araştırmaları yayınlamayı, bu çalışmaları uluslararası düzeyde erişilebilir hâle getirerek bu konudaki bilgi akışını sağlamayı ve bu suretle Türkolojinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve Türkoloji alanında bir literatür oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, MLA, WorldCat, AsosIndex, Sobiad gibi uluslararası ve alan veri tabanı olmak üzere çeşitli indekslerde taranan uluslararası nitelikli, hakemli, bilimsel bir dergidir.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2458-827X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Adem Öger | http://www.uygurarastirmalari.com
Kapak Resmi

15.912

29.471
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergidir.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergi olup yılda altı (6) aylık dönemler hâlinde (Haziran-Aralık) iki (2) sayı olarak yayımlanır.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Uygurların yanı sıra Türkoloji’nin genel konularıyla ilgili yazılara yer verilebilir. Bunlara ek olarak diğer Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen vb.) ile ilgili dil, edebiyat, folklor, tarih, sanat, kültür, ekonomi gibi konularda bilimsel makaleler, derlemeler, kitap eleştiri/tanıtım yazıları, çeviri ve aktarmalar da yayımlayan hakemli elektronik bir dergidir.
 • Yazının dergiye gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
 • Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda üzerlerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir.
 • Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların tüm yayın hakları Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne aittir.
 • Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri, İngilizce, Rusça ve Çince yazılara da yer verilmektedir. Latin alfabesi dışındaki yazıların Türkiye Türkçesi ve İngilizce başlıkları verilmeli, kaynakçaları yine Latin harfleriyle gösterilmelidir.
 • Derginin iletişim adresine iletilen her yazı, öncelikle Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk bakımından değerlendirilir (anahtar kelimelerin sayısı, kelime sayısı, kaynakçanın yazımı vb.). Bu aşamada Editör Kurulu, yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır ve içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.
 • Dergiye gönderilen makale, Editör Kurulu’nun ön incelemesinden sonra iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 • Makalenin başında en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce (ikincil dil) başlığa yer verilmelidir. Özet, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, etkileri ve sonuçları hakkında fikir verici mahiyette olmalıdır.
 • Yazı dergiye ilk defa gönderilirken yazının başlığının altında yazar adı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
 • Yazı, http://dergipark.gov.tr/uygur adresindeki Makale Gönder butonu üzerinden üye olunarak gönderilebilir. Aynı sayfadan üyelik girişi yapılarak hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır. 
 • Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.
 • Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.
 • Bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK-ULAKBİM ve YÖK arasındaki  işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması kararı alınmıştır. Dergimize makale gönderen yazarların orcid.org adresinden ücretsiz üyelik yaparak temin edecekleri ORCID kimlik numaralarını makale metinleri ile birlikte editörlüğe iletmeleri gerekmektedir. ORCID numarasını iletmeyen yazarların çalışmaları yayımlanmayacaktır.
 • Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yazım kuralları için buraya tıklayınız

Hakem Süreci

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki süreçlerden geçirilir:

Derginin iletişim adresine gönderilen her yazı, ilk olarak Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk açısından değerlendirilir. Bu aşamada, Editör Kurulu yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.

Editör Kurulu tarafından biçimsel uygunluğu sağlanan her yazı, yazarın adı ve yazarı belli edecek diğer ifadeler gizlenerek Yayın Kuruluna gönderilir. En geç 20 gün içinde gerekli incelemeleri yapan Yayın Kurulu, derginin yazım ve yayın ilkelerine uygun bulunan yazıları alanında uzman olan en az iki hakeme gönderir. Derginin Yayın İlkeleri ile bilimsel yayın ölçütlerine uymayan yazılar reddedilir. Ayrıca her sayıda yayımlanan makalelerin hakem kurulu derginin jenerik sayfasında yayımlanmaktadır.

Hakemlerin raporları sonucu ret kararı verilen yazılar için Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, yazarları cevapsız bırakmamak ve gönderilecek yeni yazılara tavsiye niteliğinde ret kararının gerekçelerini kısa açıklamalarla bildirmektedir.

Dergi kriterlerine uygun bulunup Editör Kurulu’nun ön incelemesinden geçen yazılar, iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden “yayımlanabilir raporu” alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

Üçüncü hakemin incelemeyi kabul etmemesi, olumlu veya olumsuz bir görüşe ulaşamaması gibi nadiren de olsa gelişebilecek durumlarda makaleye bir sonraki yayın dönemi için Editör Kurulu tarafından yeni bir hakem tayin edilir.

Bütün bu süreçler göz önüne alındığında, derginin yazarlara yayın süresi hakkında bir taahhütte bulunması mümkün değildir. Ancak bütün yazıların en geç 12 ay içinde hakemlik sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, incelemenin hiçbir aşamasında yazara hakem adı, hakeme de yazar adı verilmez. Son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilen yayın inceleme sürecinde söz konusu kayıtlar beş yıl süreyle arşivde tutulur. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Yazarların bütün yazışmaları uygurarastirmalari@gmail.com ve DergiPark sistemi aracılığıyla yapılır. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez ve yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmez.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Uyguristikle ilgili çeşitli ülkelerde ve farklı disiplinlerde yapılan bilimsel araştırmaları yayınlamayı, bu çalışmaları uluslararası düzeyde erişilebilir hâle getirerek bu konudaki bilgi akışını sağlamayı ve bu suretle Türkolojinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve Türkoloji alanında bir literatür oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, MLA, WorldCat, AsosIndex, Sobiad gibi uluslararası ve alan veri tabanı olmak üzere çeşitli indekslerde taranan uluslararası nitelikli, hakemli, bilimsel bir dergidir.

Sayı 12 - Ara 2018
 1. KAYAN BİR YILDIZIN ARDINDAN NAĞMELER: ABDUREHİM TİLEŞUP ÖTKÜR’ÜN ÖLÜMÜ ÜZERİNE YAZILAN ŞİİRLER
  Sayfalar 1 - 26
  Adem Öger
 2. KLASİK UYGUR EDEBİYATININ SON HALKALARINDAN HÜSEYİNHAN TECELLÎ
  Sayfalar 27 - 39
  Alimcan BUĞDA
 3. MİTOSTRATEJİ ÜZERİNE
  Sayfalar 40 - 54
  Alimcan İnayet
 4. DAMOLLA SÂBİT BİN ABDÜLBÂKÎ’NİN AKÂİD-İ CEVHERİYYE ADLI ESERİNİN İMLA VE DİL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 55 - 85
  Alpaslan Karabağ
 5. ZÜLKARNEYN VE BOYNUZLU İSKENDER, (İSKENDER-NÂMELERİN KÖKENİNE DAİR)
  Sayfalar 86 - 97
  Ekber Enveri
 6. ALİ ŞİR NEVÂYÎ’NİN MAHBÛBU’L-KULÛB’UNUN ETKİSİNDE YAZILMIŞ BİR RİSALE
  Sayfalar 98 - 122
  Fatih BAKIRCI
 7. ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNDE DOĞU TÜRKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK FAALİYETLERİ (1933-1934)
  Sayfalar 123 - 134
  Hikmet Zeki KAPCI, abdullah erdoğan
 8. ÇAĞATAYCA YAZILMIŞ YUSUF BEG-AHMED BEG DESTANI’NDA KÖROĞLU
  Sayfalar 135 - 143
  Kamile SERBEST
 9. AHİ ÖRGÜTLERİNİN TEŞKİLAT YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 144 - 159
  Kübra YILDIZ ALTIN
 10. İLK MATBAANIN MUCİDİ
  Sayfalar 160 - 168
  Mehmet Emin Begtimur
 11. ÇAĞATAYCA YAZILMIŞ BİR KERBELA MERSİYESİ
  Sayfalar 169 - 212
  Adem Öger, Recep Tek
 12. UYGUR TÜRKLERİNİN ANLATMA VE RİTÜELLERİNDE HAYVAN SEMBOLİZMİ
  Sayfalar 213 - 225
  Tugba Gönel Sönmez
 13. Fikret YILDIRIM, Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin Dili, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, 399 s.
  Sayfalar 226 - 230
  Can Cüneyt ŞAHİN
 14. Prof. Dr. Erhan Aydın, Taşa Kazınan Tarih: Türklerin İlk Yazılı Belgeleri, İstanbul: Kronik Kitap, 2018, 368 s.
  Sayfalar 231 - 236
  Erkan HİRİK
 15. Recep Tek, Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları, Konya: Kömen Yayınları, 2018, 304 s.
  Sayfalar 237 - 239
  Kübra Yıldız Altın
Indeksler

mstile-310x310.pngModern Language Association 

logo_square.jpgDirectory of Open Access Journals

IC1.png IndexCopernicus

WorldCat-Logo-400px.pngWorldCat

qMV-nsBH_400x400.png Asos Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1 I2OR

 sparc.pngSparc Indexing

logo1.jpgTürk Eğitim Indeksi

erihplus-vk1.png ERIHPLUS

arastirmax-logo1.png Arastirmax

sobiad.jpg SOBIAD

ideal.png Ideal Online

miar.png  Information Matrix for the Analysis of Journals

regensburg.png Universität Regensburg

infobase.png Infobase Index