VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibAkademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex) ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.


ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |
Kapak Resmi

27.652

68.354

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibAkademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex) ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.


ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Prof. Dr. Azmi Özcan Öğrencileri Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 3 - Sayı - Eki 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 0 - 0
  . .
 2. Çanakkale Cephesi’nden Mısır’a Götürülen Türk Esirleri
  Sayfalar 1 - 38
  Mahmut Akkor
 3. Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Vekillerinden Ahmet Rifat Çalıka
  Sayfalar 39 - 53
  Nesrin Akkor
 4. Milli Mücadele Yıllarında Bilecik’te Yaşanan Firar Olayları
  Sayfalar 54 - 62
  Taner Bilgin
 5. Halepli Paul’un Seyahatnamesine Göre Sibirya
  Sayfalar 63 - 76
  İsmail Bülbül
 6. II. Meşrutiyet’in İlanı Sırasında Kaybedilen Balkan Toprakları ve Olayların Basına Yansıması
  Sayfalar 77 - 97
  Merve Çidem
 7. XX. Yüzyıl Başlarında Ertuğrul Sancağında İpek Üretimi
  Sayfalar 98 - 104
  Halim Demiryürek
 8. II. Meşrutiyet Dönemi İktidar Oluşumu Sürecinde Basının Rolü
  Sayfalar 105 - 128
  Ayşe Güher Gülaçar
 9. Ejderhan Seferi ve Don- Volga Kanal Projesi
  Sayfalar 129 - 144
  Mustafa Işık
 10. Bilecik Çevresindeki Demir Cürufları
  Sayfalar 145 - 157
  Nurfeddin Kahraman, Refik Arıkan
 11. Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet Dönemi Demiryolu Politikaları 1908-1914
  Sayfalar 158 - 187
  Nesrin Kanberoğlu
 12. Ortaçağda Misk
  Sayfalar 188 - 229
  Mehmet Kavak
 13. Yük Taşımacılığından Devlete İsyana: Ermeni Hamallar
  Sayfalar 230 - 248
  Abdullah Lüleci
 14. Amerikan Board’un Kadın Misyonerleri ve Adapazarı Ermeni Kız Okulu
  Sayfalar 249 - 286
  Resul Narin
 15. Şah Cihan Döneminde Babürlü-Safevi Diplomatik İlişkileri
  Sayfalar 287 - 306
  Cihan Oruç
 16. H.974/M.1566 Tarihli Tahrir Defterlerine Göre Lipova Sancağı
  Sayfalar 307 - 319
  Murat Serdaroğlu
 17. Tek Parti İktidarında Burdur’da İdari Alanda Yapılan Düzenlemeler (1923-1950)
  Sayfalar 320 - 335
  Bilal Tunç
 18. Balkanlarda Abdalân Evkâfı
  Sayfalar 336 - 363
  Vedat Turgut
 19. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme ve Kanun-ı Esasi’nin Demokratik Hüviyeti
  Sayfalar 364 - 379
  Hakan Türkkan
 20. Mustafa Kemal Paşa Ve Harf İnkılâbı
  Sayfalar 380 - 397
  Esin Tüylü Turan
 21. Birinci Dünya Savaşı Sonunda Türkiye’deki Rumların Koruyuculuğu Meselesine Amerikan Ve İngiliz Basınının Bakışı
  Sayfalar 398 - 411
  Dilara Uslu
 22. Fransız Cyprien Fabre Vapur Kumpanyası(Compagnie Française de Navigation à Vapeur Cyprien Fabre) ve Levant Limanlarındaki Faaliyetleri (1868-1914)
  Sayfalar 412 - 448
  Süleyman Uygun
 23. Russia, Britain and the Establishment of the Province of Eastern Rumelia
  Sayfalar 449 - 467
  Nadezhda Vasileva Vasileva
 24. Sıradışı Bir Amerikalının Ermeni Olaylarına Bakışı: Francis Hopkinson Smith
  Sayfalar 468 - 489
  Fikrettin Yavuz
 25. Geçmişten Günümüze Bilecik Bölgesi Manavlarının Sosyo- Kültürel Hayatlarının Analizi
  Sayfalar 490 - 508
  Seda Yılmaz Vurgun
 26. Maarif Vekâleti İhsaiyat Mecmuasına Göre 1925-1926 Ders Senesinde Balıkesir Hususi Mektepleri
  Sayfalar 509 - 531
  M. Serhan Yücel
 27. Kitap Tanıtımı: Prof. Dr. Aygün Attar, Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik
  Sayfalar 532 - 535
  Kaan Aşık