VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibAkademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex) ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.


ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |
Kapak Resmi

26.122

61.810

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibAkademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex) ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.


ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Bahar 2018 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Jenerik- Bahar 2018
  Sayfalar 0 - 0
  . .
 2. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Basınında Suriye (1923-1927)
  Sayfalar 1 - 37
  Burhan Acar
 3. Osmanlı’da Milyoner Olmak; 18. Yüzyılın Başlarında Galata Zenginleri
  Sayfalar 38 - 68
  Mustafa Akbel
 4. Sanatta Esinlenme Süreçleri, Beethoven'dan Tolstoy'a Tolstoy'dan Günümüze: Kreutzer Sonat
  Sayfalar 69 - 82
  Zoumroud Alieva
 5. Osmanlı Tekkelerinde Beslenme XVI. Yüzyılda İstanbul'daki Halveti Tekkeleri Örneği
  Sayfalar 83 - 112
  Ayşe Bölükbaşı
 6. Türk-Yunan Mübadelesinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 27. İmdad-ı Sıhhî Heyeti’nin Selanik’teki Faaliyetleri (Ekim 1923-Ekim 1924)
  Sayfalar 113 - 135
  Hüseyin Çavdar
 7. Osmanlı Seferleri’nde Orducu Esnafı’nın Fonksiyonları
  Sayfalar 136 - 147
  Bülent Çelik
 8. Türk-Moğol Tarihindeki Vezirlik Kurumunun İlhanlı Hanedanlığındaki Uygulamaları Çerçevesinde Yeniden Düşünmek
  Sayfalar 148 - 170
  Nilgün Dalkesen
 9. “Cemiyet” Hareketinin Kuruluşu ve Siyasi Faaliyetlerine İlişkin Bazı Arşiv Kaynakları Değerlendirilmesi
  Sayfalar 171 - 185
  Murtezan İdrizi
 10. Moğol İşgali Sırasında Van Gölü Havzası’na Gelen Türk-Moğol Boyları
  Sayfalar 186 - 211
  Erol Keleş
 11. Mutasarrıflık Bütçelerine Göre Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmit
  Sayfalar 212 - 237
  Safiye Kıranlar
 12. 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Mahkemelerinde Vasi Tayini
  Sayfalar 238 - 255
  Seda Saraç Özturan
 13. Sovyetler Birliği’nin Rusçayı Azerbaycan’da Hâkim Kılma Politikaları
  Sayfalar 256 - 271
  Turgut Subaşı, Sabina Abbaslı
 14. Tarihî Süreçte Göçler Ve Yer Adları Değişiklikleriyle Kafkasya’da Bir Ermeni Yurdu Tesis Edilmesi Meselesi
  Sayfalar 272 - 305
  Çiğdem Türkmen
 15. 1920-1930 Yıllarında Azerbaycan’ın Milli ve Manevi Değerlerine Karşı Sovyet Rusya Tarafından Yürütülen Asimilasyon Siyaseti
  Sayfalar 306 - 325
  Ülker Yakar
 16. Kitap Tanıtımı: Süleyman Uygun, Osmanlı Lübnanında Değişim Ve İç Çatışma: Maruni Asi Yusuf Bey Kerem (1823-1889)
  Sayfalar 326 - 329
  Ebru Uygun