Van Veterinary Journal
Kapak Resmi
ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/vanvetj

Değerli, Araştırmacılar,

Dergimize makale gönderme işlemleri on-line sistem üzerinden yapılmaktadır.

Makale göndermeden önce lütfen makalenizin dergimiz yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.

Online sistem üzerinden makale göndermek için aşağıdaki temel kontrol listesini uygulamanız önerilir.

 1. Tüm yazarlara ait kurumsal adres ve e-posta bilgileri hazır bulundurulmalıdır
 2. Sorumlu yazar gerekli durumlarda iletişim kurulabilmesi için cep telefon numarasını iletişim bölümünde belirtmelidir
 3. Tam metinde yazar adları kesinlikle verilmemelidir
 4. Tablo ve grafikler metin içinde verilmelidir
 5. Resimler ayrı bir dosya olarak (TIFF, JPEG veya BMP) yüksek kalitede (300 dpi) yüklenmelidir (Metin içinde gönderilmemelidir)
 6. Yayım Hakkı Devir Sözleşmesi'nin yazarlarca imzalanmış ve PDF formatında taranmış hali hazır bulundurulmalıdır


Van Veterinary Journal

ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/vanvetj
Kapak Resmi

94.296

214.039

Değerli, Araştırmacılar,

Dergimize makale gönderme işlemleri on-line sistem üzerinden yapılmaktadır.

Makale göndermeden önce lütfen makalenizin dergimiz yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.

Online sistem üzerinden makale göndermek için aşağıdaki temel kontrol listesini uygulamanız önerilir.

 1. Tüm yazarlara ait kurumsal adres ve e-posta bilgileri hazır bulundurulmalıdır
 2. Sorumlu yazar gerekli durumlarda iletişim kurulabilmesi için cep telefon numarasını iletişim bölümünde belirtmelidir
 3. Tam metinde yazar adları kesinlikle verilmemelidir
 4. Tablo ve grafikler metin içinde verilmelidir
 5. Resimler ayrı bir dosya olarak (TIFF, JPEG veya BMP) yüksek kalitede (300 dpi) yüklenmelidir (Metin içinde gönderilmemelidir)
 6. Yayım Hakkı Devir Sözleşmesi'nin yazarlarca imzalanmış ve PDF formatında taranmış hali hazır bulundurulmalıdır


Yıl: 2018 Cilt: 29 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 29 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Hindi (Meleagris gallopavo, Linnaeus, 1758) Konjunktiva Mast Hücrelerinin Lokalizasyonları ve Histokimyasal Özellikleri
  Sayfalar 1 - 5
  Kenan ÇINAR, Funda PEKMEZCİ, Mustafa ÖZTOP
 2. The Investigation of Bioequivalence of Some Enrofloxacin Formulations Following Parenteral Administration in Calves
  Sayfalar 7 - 11
  Gül Banu ÇİÇEK BİDECİ, Sezai KAYA
 3. Sığır Brusellozunun Serolojik Teşhisinde Lateral Flow Temelli Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi
  Sayfalar 13 - 16
  Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
 4. Siirt Yöresindeki Yenidoğan İshalli Buzağılarda Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidium Spp, Escherichia coli K 99 ve Giardia lamblia Etkenlerinin Prevalansı
  Sayfalar 17 - 22
  Süleyman KOZAT, İshan TUNCAY
 5. The Effects of Acidified Sodium Chlorite and Acidified Sodium Chlorite Containing Sauce on Listeria monocytogenes in Chicken Chops
  Sayfalar 23 - 26
  Halil YALÇIN, Işıl AYDIN, Ali ARSLAN
 6. Mastitisli Sığır Süt Örneklerinden Elde Edilen Enterococcus faecium İzolatlarında Bazı Bakteriyosin Genlerinin Saptanması
  Sayfalar 27 - 32
  Yeter DELİBAŞ, Süheyla TÜRKYILMAZ
 7. Buzağılarda İnfeksiyöz Keratokonjunktivitisin Tedavisinde Antibiyoterapi ve Dimetilsülfoksit Kombinasyonunun Kullanılması
  Sayfalar 33 - 38
  Semih ALTAN, Simten YEŞİLMEN ALP, Eylem BEKTAŞ BİLGİÇ
 8. Biberiye ve Rezene Uçucu Yağ Karmasının Bıldırcınlarda Performans ve Et Lipid Oksidasyonu Üzerine Etkileri
  Sayfalar 39 - 46
  Şerife Şule CENGİZ
 9. Doğal Babesiosis’li Koyunlarda Hepsidin Düzeyleri ile Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 47 - 50
  Özlem ORUNÇ KILINÇ, Yıldıray BAŞBUĞAN, Nazmi YÜKSEK, Türker ATÇALI
 10. Risperidone Therapy in a Dog with Dissociative Syndrome
  Sayfalar 51 - 53
  Duygu DALĞIN, Metin ÇENESİZ
 11. Bir Köpekte Wohlfahrtia magnifica ve Lucilia sericata Larvalarına Bağlı Travmatik Myiasis Olgusu
  Sayfalar 55 - 57
  Sami GÖKPINAR, Birkan KARSLI
 12. Can New Strategies Be An Alternative To Antiviral Drug Resistance?
  Sayfalar 59 - 62
  Zafer YAZICI
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1017-8422 1308-3651 1990-2018