Verimlilik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1013-1388 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Verimlilik Dergisi

ISSN 1013-1388 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
Kapak Resmi

72.391

58.637

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Sayı 3 - Haz 2018
 1. İÇ ve DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ AR-GE HARCAMALARINA ETKİSİ: BIST’E KOTE AR-GE YOĞUN ŞİRKETLER ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ (2006-2015)
  Sayfalar 7 - 30
  N.Savaş Demirci
 2. TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YAPILMASI
  Sayfalar 31 - 60
  Rıdvan MAYA, Tamer EREN
 3. BOZULABİLİR GIDA TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ÜRETİM RİSKLERİ GÖZETİLEREK ÜRETİM-DAĞITIM PLANLAMASI: BİR SÜT İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA
  Sayfalar 61 - 88
  Gülşah SEZEN AKAR, Hüseyin ŞENKAYAS
 4. BÖLGESEL SOSYAL SERMAYE VE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 89 - 113
  Aslı ÖZTOPCU
 5. SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ HATALARIN AZALTILMASINDA EKİP KAYNAK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI: ANKARA İLİNDE FAALİYETTE BULUNAN BİR EĞİTİM-ARAŞTIRMA HASTANESİ AMELİYATHANE ÜNİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 115 - 141
  İzzet AYDEMİR, Türkan YILDIRIM
 6. PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, İŞ TATMİNİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER GENELİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 143 - 164
  Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU
 7. BENEFITS OF TECHNOPARKS FOR INNOVATIVE & TECHNOLOGY-BASED ENTREPRENEURS
  Sayfalar 165 - 198
  Mehmet CANSIZ, Bilgehan ÖZBAYLANLI
 8. ALGILANAN KURUMSAL İTİBARIN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: MERCEDES-CHANEL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 199 - 234
  Gül Banu DAYANÇ KIYAT, Halil ŞİMŞEK
 9. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DEĞERLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİLERİ: İŞ-AİLE-İŞ ÇATIŞMASININ ARACI ROLÜ
  Sayfalar 235 - 257
  Bekir Eşitti