Viraverita E-Dergi
Kapak Resmi
ISSN 2149-3081 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çetin TÜRKYILMAZ | http://viraverita.org/e-dergi

Viraverita E-Dergi

ISSN 2149-3081 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çetin TÜRKYILMAZ | http://viraverita.org/e-dergi