Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-9552 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |

SDÜ Vizyoner Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi ISSN 1308-9552, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının İktisadi ve İdari programları tarafından 2009 yılında çıkarılmaya başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari programları kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmektir. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanan Vizyoner Dergisi, İktisadi ve idari programlar ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez.

SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 by the Economics and Administrative Science programs of Vocational Schools, Süleyman Demirel University. The aim of the journal is to lead a scientific struggle in all fields covering economic and administrative programs. The journal that is published three times in a year, namely in January, May and September accepts Turkish and English articles in all fields of economics and administrative programs. The opinions in articles published in the journal are not the views of the journal. All responsibility belongs to the authors. The journal does not pay any royalties to authors. 


Editör / Managing Editor
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN
Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

e-ISSN 1308-9552 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi

58.528

235.673

SDÜ Vizyoner Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi ISSN 1308-9552, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının İktisadi ve İdari programları tarafından 2009 yılında çıkarılmaya başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari programları kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmektir. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanan Vizyoner Dergisi, İktisadi ve idari programlar ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez.

SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 by the Economics and Administrative Science programs of Vocational Schools, Süleyman Demirel University. The aim of the journal is to lead a scientific struggle in all fields covering economic and administrative programs. The journal that is published three times in a year, namely in January, May and September accepts Turkish and English articles in all fields of economics and administrative programs. The opinions in articles published in the journal are not the views of the journal. All responsibility belongs to the authors. The journal does not pay any royalties to authors. 


Editör / Managing Editor
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN
Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE

Cilt: 9 Sayı: 22 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 22 - Eki 2018
 1. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ (ERP) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1 - 12
  Lütfiye ÖZDEMİR, Berkant DULKADİR, Sevtap SARIOĞLU UĞUR
 2. YATAN HASTALAR İÇİN PROBİT REGRESYON ANALİZİ İLE HASTANENİN TEKRAR TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 13 - 20
  Funda ERDUGAN, Serap YÖRÜBULUT
 3. BÖLGESEL POLİTİKALARIN KALKINMA PLANLARINDAKİ YERİ VE ZAMANA BAĞLI DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 21 - 31
  Süha ÇELİKKAYA, Habibe YAMAN, İbrahim DAĞLI, Eser ÇAPIK
 4. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE E-DEVLET UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 32 - 59
  Şefika Eda ÇİÇEK, Nazım SÖĞÜT
 5. X KUŞAĞI AKADEMİSYENLER İLE Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI ALGILARI
  Sayfalar 60 - 74
  Muhammet Hamdi MÜCEVHER, Ramazan ERDEM
 6. ALTERNATİF MEDYADA FARKLI BİR BOYUT: 4CHAN.ORG ÖRNEĞİ
  Sayfalar 75 - 100
  Hasan RENÇBER, Ümit ARKLAN
 7. İNOVASYON ETKİNLİĞİ VE FİNANSAL KISITLAR: BORSA İSTANBUL’DA AMPİRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 101 - 116
  Elvan ÖZTÜRK, Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
 8. 1980-2000 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN GENEL SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE MEKÂNSAL BİR ANALİZ
  Sayfalar 117 - 137
  Hasan Hüseyin YİĞİT
 9. ÜCRETLERİN KAYNAKTA VERGİLENDİRİLMESİ: FARKLI VERGİ SİSTEMİ UYGULAYAN OECD ÜLKELERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
  Sayfalar 138 - 160
  Özden ŞEN, Yunus DEMİRLİ
 10. KAOS TEORİSİ VE YÖNETİMDE YENİ ARAYIŞLAR
  Sayfalar 161 - 168
  Hıfzı Fatih YAKUT