Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-9552 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |

SDÜ Vizyoner Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi ISSN 1308-9552, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının İktisadi ve İdari programları tarafından 2009 yılında çıkarılmaya başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari programları kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmektir. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanan Vizyoner Dergisi, İktisadi ve idari programlar ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez.

SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 by the Economics and Administrative Science programs of Vocational Schools, Süleyman Demirel University. The aim of the journal is to lead a scientific struggle in all fields covering economic and administrative programs. The journal that is published three times in a year, namely in January, May and September accepts Turkish and English articles in all fields of economics and administrative programs. The opinions in articles published in the journal are not the views of the journal. All responsibility belongs to the authors. The journal does not pay any royalties to authors. 


Editör / Managing Editor
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN
Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

e-ISSN 1308-9552 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi

49.601

179.961

SDÜ Vizyoner Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi ISSN 1308-9552, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının İktisadi ve İdari programları tarafından 2009 yılında çıkarılmaya başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari programları kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmektir. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanan Vizyoner Dergisi, İktisadi ve idari programlar ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez.

SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 by the Economics and Administrative Science programs of Vocational Schools, Süleyman Demirel University. The aim of the journal is to lead a scientific struggle in all fields covering economic and administrative programs. The journal that is published three times in a year, namely in January, May and September accepts Turkish and English articles in all fields of economics and administrative programs. The opinions in articles published in the journal are not the views of the journal. All responsibility belongs to the authors. The journal does not pay any royalties to authors. 


Editör / Managing Editor
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN
Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE

Cilt: 9 Sayı: 21 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 21 - Tem 2018
 1. TELEFON VE OYUN BAĞIMLILIĞI: ÖLÇEK İNCELEMESİ, BAŞLAMA YAŞI VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ
  Sayfalar 1 - 13
  Hasan BÜLBÜL, Tarkan TUNÇ
 2. ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ÜRÜN İNOVASYONU ÜZERİNDE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 14 - 26
  Lutfiye ÖZDEMİR, Ramazan Vedat SÖNMEZ
 3. 2015-2016 KRİZİNİN TÜRKİYE TURİZMİNE YANSIMALARI
  Sayfalar 27 - 38
  Gonca MANAP DAVRAS, Mehmet AKTEL
 4. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 39 - 56
  Semra TETİK, Hatice YURTSEVER
 5. AKADEMİSYENLERİN BAŞARI HEDEFLERİ ÜZERİNDE DEĞERLERİNİN VE MOTİVASYON KAYNAKLARININ ROLÜ
  Sayfalar 57 - 72
  Tuğba ERHAN, İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Ali Murat ALPARSLAN
 6. SEKRETERLERİN VE ASİSTANLARIN MÜZAKERE TARZLARI: ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ ÖZEL HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 73 - 87
  Murat Yusuf UÇAN, Derya YARENGÜMELİOĞLU AYDIN
 7. ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMELERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE YANSIMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 88 - 101
  Hasret ÖZTÜRK, Muhittin TATAROĞLU
 8. GÜÇ MOTİVASYONUNUN İŞ SEVGİSİNE ETKİSİNDE GERİBİLDİRİM ARAMA DAVRANIŞININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 102 - 113
  Sevil ASLAN, Ömer Lütfi ANTALYALI
 9. TOPLUMUN RASYONEL İLAÇ KULLANIMLARI İLE FARMASÖTİKALİZASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 114 - 128
  Naziye SÜLÜK, Ramazan ERDEM
 10. TÜRKİYE'DE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ VE GELECEĞİ
  Sayfalar 129 - 144
  Bülent ÖZGÜL