Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

e-ISSN 1308-9552 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi

34.700

103.194

SDÜ Vizyoner Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi ISSN 1308-9552, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının İktisadi ve İdari programları tarafından 2009 yılında çıkarılmaya başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari programları kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmektir. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanan Vizyoner Dergisi, İktisadi ve idari programlar ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazıların her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez.

SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 by the Economics and Administrative Science programs of Vocational Schools, Süleyman Demirel University. The aim of the journal is to lead a scientific struggle in all fields covering economic and administrative programs. The journal that is published three times in a year, namely in January, May and September accepts Turkish and English articles in all fields of economics and administrative programs. The opinions in articles published in the journal are not the views of the journal. All responsibility belongs to the authors. All rights of the papers in the journal are reserved. Papers cannot be reproduced in any way without the name of the journal. The journal does not pay any royalties to authors. 


Editör / Managing Editor
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Yrd. Doç. Dr. Aykut SEZGİN
Yrd. Doç. Dr. Erdal EKE

Cilt: 8 Sayı: 19 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 19 - Kas 2017
 1. ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YAŞADIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ: KONYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 13
  Musa ÖZATA, Hamza BOZOĞLAN, Yusuf AKKOCA
 2. BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 14 - 32
  Vesile ÖMÜRBEK, Esra AKSOY, Özen AKÇAKANAT
 3. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 33 - 43
  Ahmet YILDIRIM, Oğuzhan ÇARIKÇI
 4. CİNSİYETE DUYARLI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 44 - 61
  Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
 5. HASTA İLİŞKİLERİNDE TIBBİ SEKRETERLERİN DUYGUSAL EMEK VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN NİTEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 62 - 76
  Şerife Didem KAYA, Aydan YÜCELER, Ayhan ULUDAĞ, Şule KARADAĞ
 6. HASTANE ÇALIŞANLARINDA KONTROL ODAĞININ ÖZ VE KOLEKTİF YETERLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 77 - 92
  Rukiye YORULMAZ, Ramazan ERDEM
 7. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ: KAMU POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ
  Sayfalar 93 - 109
  İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI, Ramazan ARMAĞAN
 8. UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI KAPSAMINDA GAZİANTEP: MEVCUT RAPORLAR BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 110 - 124
  Nisa AKIN, Barış BOSTANCI
 9. İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 125 - 136
  Seyhan ÖZDEMİR, Tahsin AKÇAKANAT, Dilruba İZGÜDEN
 10. KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 137 - 146
  Zeynep Gazali DEMİRTAŞ, İbrahim DEMİRTAŞ