Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 19, Sayfalar 137 - 146 2017-11-21

KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
USE OF SOCIAL MEDIA IN THE CRISIS PERIOD: AN INVESTIGATION ON THE TWITTER USAGE OF MINISTERIALS IN TURKEY AFTER 15 JULY COUP ATTEMPT

Zeynep Gazali DEMİRTAŞ [1] , İbrahim DEMİRTAŞ [2]

240 624

Günümüzde sosyal medya krizlerin başladığı ve krizlerin çözüldüğü bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan sosyal medyanın gücüne kayıtsız kalamayan devlet kurumları da sosyal medyadan faydalanmakta, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu üyeleri, kriz dönemlerinde, krizi etkili bir biçimde yönetebilmek amacıyla da sosyal medyadan istifade etmektedirler. Bu çalışma, Türkiye tarihi açısından önemli bir kriz dönemi olan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ilk OHAL sürecini kapsamaktadır.  Çalışma kapsamında, örneklem olarak kriz dönemlerinde en yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter seçilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin, ilk OHAL dönemini kapsayan, 20 Temmuz-20 Ekim tarihleri arasında Twitter’ı, ne sıklıkla, hangi amaçlar doğrultusunda kullandıkları nitel ve nicel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu bağlamda kriz dönemlerinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin Twitter’ı aktif olarak kullandıkları gözlemlenmiştir. Yapılan paylaşımlarla takipçiler; yanıt, Retweet (yeniden tweetleme) ve favorilerle cevap vererek yüksek oranda Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle etkileşime girmişlerdir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin paylaşımlarında kriz yönetimi başlığı öne çıktığı kadar,  itibar yönetimine de önem verdikleri görülmüştür. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin, Türkçe paylaşımlarına kıyasla daha düşük oranda yaptıkları yabancı dildeki paylaşımlarıyla da uluslararası alanda kriz ve itibar yönetimine katkı sağladığı düşünülmektedir.  


Today, social media emerges as the place where the crisis begins and is resolved During the crisis periods, President and the ministers of the cabinet benefit from the social media in order to manage the crisis in an effective manner as well. This study covers the first phase of the state or emergency which was declared after the 15 July coup attempt, which had a significant crisis period in terms of Turkey's history. Within the study, Twitter was selected as a sample which used widely during crisis periods. We analyzed Twitter with qualitative and quantitative content and aimed that how often and why the President and the cabinet ministers used Twitter between July 20 and October 20. In this context, the President and the ministers of the cabinet were observed to have used Twitter actively during the crisis period. The followers had a high rate of interaction with them by posting replies and mentions, tweeting, retweeting and sharing the favorites. The heading of crisis management came to the forefront in the sharings of the President and the ministers of the cabinet, but they also gave importance to the reputation management. We also think that the President and the cabinet ministers contributed to the crisis management and reputation management on an international level through their sharings in foreign languages which showed a lower rate than those in Turkish.

 • Arslan, P. (2015). “Kriz İletişimi Yönetimi, Sosyal Medya Ve Liderlik: ‘Baltımore Olayları’nda Barack Obama Ve Hillary Clinton’ın Twitter Mesajlarına Dair Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 49(2), 15-30.
 • Bat, M. ve Yurduseven, Ç. (2014) “Sosyal Medyada Kurumsal Kriz Yönetimi:Onur Air Örneği” Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(3), 197-223.
 • Bilmez, M. B. (2016).“Türkiye’de Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Medya Kullanımı”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara.
 • Çetin, M. ve Toprak, Y. E. (2016). “Sosyal Medya: ABD ve Büyük Britanya Silahlı Kuvvetlerinde Facebook Kullanımı”, E. Durdu (Ed), TRT Akademi(Dijital Medya2), içinde (570-589), Ankara:TRTAkademi.
 • Çildan, C. vd.(2012). “Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü”, http://ab.org.tr/ab12/bildiri/205.pdf , (Erişim Tarihi:09.10.2016)
 • Eren, B. (2015). “Twitter ve Siyasal İletişim” , Ö. Uğurlu, ve S. Ersöz (Ed.), İletişim Çalışmalarına Dijital Yaklaşımlar: Twitter, içinde 17-31, Ankara:Heretik Basın Yayın.
 • Ertaş, H. (2015). “Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı”, H. Ertaş (Ed.), Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kuramdan Uygulamaya, içinde 15-42, Konya:Palet Yayınları, Konya.
 • Irak, D. ve Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye ve Sosyal Medya, İstanbul:Okuyan Us Yayınları.
 • Karaçor, S. (2007). Reklam İletişimi İnternet ve Gazete Reklamlarının Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, Konya:Çizgi Kitapevi Yayınları.
 • Kazaz, M. ve Tümen, E. (2013). “Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik Ve Spor Bakanlığı Örneği”, http://docplayer.biz.tr/913144-Tanitim-amacli-sosyal-medya-kullanimi-genclik-ve-spor-bakanligi-ornegi.html (Erişim Tarihi:11.10.2016)
 • Kırık, A. vd. (2015). “Sosyal Medyanın Kültürel Yabancılaşmadaki Rolü”, A. Büyükaslan, ve M. A.Kırık (Ed), Sosyalleşen Olgular Sosyal Medya Araştırmaları 2, içinde 131-159, Ankara: Çizgi Kitapevi.
 • Meriç, Ö. (2015). “Siyasetçi ve Yurttaş Etkileşimi”, Ö. Uğurlu, ve S. Ersöz (Ed.), İletişim Çalışmalarına Dijital Yaklaşımlar: Twitter, içinde 33-59, Ankara:Heretik Basın Yayın.
 • Negiz, N. ve Çağlar, N. (2015). “Sosyal Medya, Siyaset ve Kadın: Kadın Siyasetçi Bağlamında Bir Gözlem”, H. Ertaş (Ed.), Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kuramdan Uygulamaya, içinde 149-19, Konya:Palet Yayınları, Konya.
 • Sanlav, Ü. (2015). Sosyal Medya Savaşları, İstanbul: Hayat Yayın Grubu.
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Schultz, F., Utz, S. ve Göritz, A. (2011).”Is the Medium The Message? Perceptions of and Reactions to Crisis Communication Via Twitter, Blogs and Traditional Media”, Public Relations Review, 37(1), 20–27.
 • Solmaz, B. vd. (2013). “İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim Dergisi, 7(4), 23-32.
 • Tarhan, A. (2012).“Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 35(4), 79-101.
 • Yağmurlu, A. (2011). “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”, Selçuk İletişim Dergi, 7(1), 5-15
 • Yeşilorman, M. ve Koç, F. (2012). “Yerel Yönetimlerde E-Devlet Uygulamaları ve Yerel Demokrasiye Katkıları”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, İnönü Üniversitesi, 19-20 Nisan, Malatya, 769-783.
Konular Ekonomi ve İşletme
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Zeynep Gazali DEMİRTAŞ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim DEMİRTAŞ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { vizyoner343028, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {137 - 146}, doi = {10.21076/vizyoner.343028}, title = {KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, İbrahim and DEMİRTAŞ, Zeynep Gazali} }
APA DEMİRTAŞ, Z , DEMİRTAŞ, İ . (2017). KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (19), 137-146. DOI: 10.21076/vizyoner.343028
MLA DEMİRTAŞ, Z , DEMİRTAŞ, İ . "KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 137-146 <http://dergipark.gov.tr/vizyoner/issue/32146/343028>
Chicago DEMİRTAŞ, Z , DEMİRTAŞ, İ . "KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 137-146
RIS TY - JOUR T1 - KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Zeynep Gazali DEMİRTAŞ , İbrahim DEMİRTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.343028 DO - 10.21076/vizyoner.343028 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 146 VL - 8 IS - 19 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.343028 UR - http://dx.doi.org/10.21076/vizyoner.343028 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Zeynep Gazali DEMİRTAŞ , İbrahim DEMİRTAŞ %T KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 8 %N 19 %R doi: 10.21076/vizyoner.343028 %U 10.21076/vizyoner.343028
ISNAD DEMİRTAŞ, Zeynep Gazali , DEMİRTAŞ, İbrahim . "KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:15 TEMMUZ DARBE (KALKIŞMA) GİRİŞİMİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 / 19 (Kasım 2017): 137-146. http://dx.doi.org/10.21076/vizyoner.343028