Künye

Derginin Sahibi / Owner of the Journal

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

(Süleyman Demirel Üniversitesi Adına)

 

Editör / Managing Editor

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL

 

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants

Yrd. Doç. Dr. Aykut SEZGİN

Yrd. Doç. Dr. Erdal EKE

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Adem KORKMAZ

Prof. Dr. Durmuş ACAR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

Prof. Dr. Şeref KALAYCI

Süleyman Demirel Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Aykut SEZGİN

Hacettepe Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erdal EKE

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL

Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Prof. Dr. Hayrettin USUL

Atılım Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail BEKÇİ

Prof. Dr. Levent AYTEMİZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Metin DURGUT

Prof. Dr. Murat BASKICI

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAKAL

Prof. Dr. Neşe KUMRAL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE

Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI

Ankara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR

Doç. Dr. Murat KAYALAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa LAMBA

Doç. Dr. Şenol BABUŞCU

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Başkent Üniversitesi