Künye

Derginin Sahibi / Owner of the Journal

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

(Süleyman Demirel Üniversitesi Adına)

 

Editör / Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL

 

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants

Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN

Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE

 

Yabancı Dil Editörü / Foreign Language Editor

Dr. Öğr. Üyesi Onur DEMİREL

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Adem KORKMAZ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Durmuş ACAR

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Şeref KALAYCI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Hayrettin USUL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Levent AYTEMİZ

Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Metin DURGUT

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Prof. Dr. Murat BASKICI

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KAYALAR

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAKAL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Neşe KUMRAL

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa LAMBA

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Şenol BABUŞCU

Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN

Selçuk Üniversitesi