Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi

ISSN 2146-7692 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi |
Kapak Resmi

27.950

62.335

Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, ulusal hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar önce Baş Editör ve ilgili alan editörü tarafından bilimsel nitelik, etik araştırma yöntemlerini uygunluk açısından incelenerek değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar alanında uzman üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.

 
           Dergi Editörleri

 • Prof. Dr. Münevver ÇAKI, Baş Editör

           munevverc@anadolu.edu.tr

 • Doç. Nurbiye UZ, Yardımcı Editör

          nuz@anadolu.edu.tr

 • Doç. H. Bülent AKDENİZ, Yardımcı Editör

           hbakdeniz@anadolu.edu.tr

 • Okt. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü

           mmunver@anadolu.edu.tr


SAYI 13 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Çizgi Filmlerin Kültür Aktarımındaki Rolü ve Hayao Miyazaki Çizgi Filmleri
  Sayfalar 1 - 18
  Büşra Kamacıoğlu
 2. Günlük Kullanım Ürünlerinin Sol El Kullanıma Uygunluğu
  Sayfalar 20 - 35
  Olcay Boratav, Nur Gürdal
 3. Bilim ve Sanatın Birbirini Tamamlaması
  Sayfalar 36 - 49
  Kubilay Kaptan
 4. Mekan Tasarımında Değişen Ölçek Anlayışı ve Yok-Yerler İle İlişkisi
  Sayfalar 50 - 67
  Özge Kandemir, Tuğba Levent Kasap
 5. Televizyon Dizileri Yoluyla Türkiye'de İç Mekan Tasarımında Kültürel Kodların Değerlendirilmesi ve Değişen Konut Algısı
  Sayfalar 68 - 81
  Meral Nalçakan, Seda Canoğlu, Nilay Özsavaş
 6. Yeni Medya Sanatı ve Fotoğraf
  Sayfalar 82 - 100
  Zuhal Özel Sağlamtimur
 7. Tasarım Çalıştayları (Workshopları) ve Çağdaş Tasarım Eğitiminde Önemi
  Sayfalar 101 - 122
  Metin İnce, Öznur Işır Yarkataş
 8. Cumhuriyet Dönemi Özgün Baskıresmi İçinde Litografi (Taşbaskı) Sanatının Gelişimi
  Sayfalar 123 - 145
  İsmail Keskin
 9. Tanburi Ali Efendi'nin Sûz'i-Dil ve Sipihr Makamlarındaki Klasik Takımlarının Çok Boyutlu İçerik Analizi
  Sayfalar 146 - 163
  Mehmet Uğur Özakalın, Burcu Avcı Akbel
 10. Entropi Kavramıyla Geçmişten Günümüze Helvetica'ya Bir Bakış ve Deneysel Tipografi
  Sayfalar 164 - 175
  Mustafa Akman
 11. Avrupa Ortak Kültür ve Sanat Mirasının Korunmasında Avrupa Birliği'nin Çalışmaları: Avrupa Kültür Başkenti Programı Özelinde Bir İnceleme
  Sayfalar 176 - 194
  Erhan Akdemir
 12. Yemek Kültürü ve Sofra Seramikleriyle Etkileşimi
  Sayfalar 195 - 206
  Cemalettin Sevim