Kapak Resmi
8.021     |     13.073
Dergi Sayıları

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi  6 ayda bir yayınlanan ULAKBİM DERGİ PARK ve EBSCO alan endeksleri tarafından taranan bilimsel hakemli bir dergidir.

Aralık 2012 tarihinde kurulmuştur. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Uluslararası Konferans: Seçilmiş bildiriler dergimizde yayınlanacaktır

ICONSOS