Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/ybpd

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Ebsco Host, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus, ScopeMed , Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve SOBIAD Veri Tabanları Tarafından İndekslenmektedir

   3Gbs0w.png 9N8j98.png3z8V7O.pngInBtFa.pngqGRgjQ.png RnQy8w.png j65nOJ.png nlp7yB.jpg

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Crossref Üyesidir. Dergimizde yayınlanan makalelere DOI numarası verilmektedir.

zMvz6j.png moj9m1.png

Dergimizde yayın etiği kriterleri olarak International Committee of Medical Journal Editors ve Committee on Publication Ethics tavsiyeleri dikkate alınmaktadır.

giphy.gif

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Uluslararası Alan İndeksli Dergi Kategorisine Girmiştir

Ankara Üniversitesi Senatosu’nca 03.06.2014 tarihinde kabul edilen yeni eklenen uluslararası alan indeksleri kararında INDEX COPERNICUS yer almaktadır. Bu karara istinaden dergimiz uluslararası alan indekslerinde dizinlenmektedir.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir e dergidir. Dergi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Ancak ihtiyaç olması durumunda özel sayılar da yayınlanır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi yalnızca araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup ve kitap incelemesi türünden makaleler kabul etmektedir.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen makaleler, metin içi referans gösterme, tablo gösterimi ve kaynakça gösteriminde American Psychological Association (APA) 6 stilinde olmalıdır (APA stili için tıklayınız). Çalışmanın değerlendirilmeye alınması için benzerlik oranının özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olması gerekmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine makale göndermek isteyen yazarlar, makalelerini dergimizin yazım kurallarına göre düzenledikten sonra dergipark sistemine giriş yapmalıdırlar. Ardından makale gönder sekmesinden yayını göndermelidirler. Biçim bakımından şablona uygun olarak gönderilmeyen yazılar hiç bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Indexing

•Ebsco Host

•DOAJ

•ERIH PLUS

•Crossref

•DOI

•SOBİAD

•Türk Eğitim İndeksi

•Index Copernicus

•ScopeMed

•International Committee of Medical Journal Editors

•Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

•Türk Psikiyatri Dizini

•Hacettepe Üniversitesi İndeksi(Kaynakça.İnfo)

•Citefactor

•OpenAIRE

•Türk Medline

•Journal Factor

•Cosmos Impact Factor,

•Science Library Index

•Root Indexing

•Journals Impact Factor (JIF)

•Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

•Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

•ResearchBib

•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

•International Citation Index(ICI)

•World Catalogue of Scientific Journal(WCOSJ)

•International Institute of Organized Research (I2OR)

•AcademicKeys Index

•Scholar Impact(SAIF)

•Scientific World Index(SCIWIN)

•Scientific Indexing Service(SIS)

•Journals Directory

•General Impact Factor(GIF)

•Directory of Indexing and Impact Factor(DIIF)

•Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

•Sparc Indexing

•Academia Social Science Index(ASOS)

•İdeal Online

•Google Scholar

•JournalSeek

•Issuu

•Studylib

•SJIFactor

•Systematic Impact Factor(SIF)

•WorldCat

•SHERPA/ROMEO

•MIAR

•JournalTOCs

•Directory Journal Indexing(DOJI)

•Pak Academic Search

•Scilit


Orcid ID

Dergimize gönderilen makalelerde, yazarlara ait Orcid ID (Orcid ID için tıklayınız) bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle yazarların makalelerini gönderirken bu numarayı da makalelerine eklemesi gerekmektedir. 

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2018 Aralık sayısı için makale kabul etmektedir. Yalnızca psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında yazılar kabul eden dergimize göndereceğiniz makalelerde benzerlik oranı özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olmalıdır. Hakemlik süreci biten makaleler erken görünüm başlığı altında yayınlanacaktır


Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

e-ISSN 2587-1536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/ybpd
Kapak Resmi

8.926

12.632

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Ebsco Host, DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus, ScopeMed , Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve SOBIAD Veri Tabanları Tarafından İndekslenmektedir

   3Gbs0w.png 9N8j98.png3z8V7O.pngInBtFa.pngqGRgjQ.png RnQy8w.png j65nOJ.png nlp7yB.jpg

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Crossref Üyesidir. Dergimizde yayınlanan makalelere DOI numarası verilmektedir.

zMvz6j.png moj9m1.png

Dergimizde yayın etiği kriterleri olarak International Committee of Medical Journal Editors ve Committee on Publication Ethics tavsiyeleri dikkate alınmaktadır.

giphy.gif

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Uluslararası Alan İndeksli Dergi Kategorisine Girmiştir

Ankara Üniversitesi Senatosu’nca 03.06.2014 tarihinde kabul edilen yeni eklenen uluslararası alan indeksleri kararında INDEX COPERNICUS yer almaktadır. Bu karara istinaden dergimiz uluslararası alan indekslerinde dizinlenmektedir.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir e dergidir. Dergi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Ancak ihtiyaç olması durumunda özel sayılar da yayınlanır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi yalnızca araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup ve kitap incelemesi türünden makaleler kabul etmektedir.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen makaleler, metin içi referans gösterme, tablo gösterimi ve kaynakça gösteriminde American Psychological Association (APA) 6 stilinde olmalıdır (APA stili için tıklayınız). Çalışmanın değerlendirilmeye alınması için benzerlik oranının özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olması gerekmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine makale göndermek isteyen yazarlar, makalelerini dergimizin yazım kurallarına göre düzenledikten sonra dergipark sistemine giriş yapmalıdırlar. Ardından makale gönder sekmesinden yayını göndermelidirler. Biçim bakımından şablona uygun olarak gönderilmeyen yazılar hiç bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Indexing

•Ebsco Host

•DOAJ

•ERIH PLUS

•Crossref

•DOI

•SOBİAD

•Türk Eğitim İndeksi

•Index Copernicus

•ScopeMed

•International Committee of Medical Journal Editors

•Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

•Türk Psikiyatri Dizini

•Hacettepe Üniversitesi İndeksi(Kaynakça.İnfo)

•Citefactor

•OpenAIRE

•Türk Medline

•Journal Factor

•Cosmos Impact Factor,

•Science Library Index

•Root Indexing

•Journals Impact Factor (JIF)

•Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

•Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

•ResearchBib

•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

•International Citation Index(ICI)

•World Catalogue of Scientific Journal(WCOSJ)

•International Institute of Organized Research (I2OR)

•AcademicKeys Index

•Scholar Impact(SAIF)

•Scientific World Index(SCIWIN)

•Scientific Indexing Service(SIS)

•Journals Directory

•General Impact Factor(GIF)

•Directory of Indexing and Impact Factor(DIIF)

•Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

•Sparc Indexing

•Academia Social Science Index(ASOS)

•İdeal Online

•Google Scholar

•JournalSeek

•Issuu

•Studylib

•SJIFactor

•Systematic Impact Factor(SIF)

•WorldCat

•SHERPA/ROMEO

•MIAR

•JournalTOCs

•Directory Journal Indexing(DOJI)

•Pak Academic Search

•Scilit


Orcid ID

Dergimize gönderilen makalelerde, yazarlara ait Orcid ID (Orcid ID için tıklayınız) bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle yazarların makalelerini gönderirken bu numarayı da makalelerine eklemesi gerekmektedir. 

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2018 Aralık sayısı için makale kabul etmektedir. Yalnızca psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında yazılar kabul eden dergimize göndereceğiniz makalelerde benzerlik oranı özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olmalıdır. Hakemlik süreci biten makaleler erken görünüm başlığı altında yayınlanacaktır


Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3 - Haz 2018
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 10
  Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
 2. Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT) Kapsamı ve Uygulama Alanları
  Sayfalar 11 - 25
  Pınar Irmak Vural, Ergül Aslan
 3. Psikolojik Danışman Adaylarının Lisans Eğitimi Sonunda Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarındaki Değişimin İncelenmesi
  Sayfalar 27 - 36
  Meryem Vural Batık
 4. The Analysing of Family Policies, Family Counseling and Social Work Relations in The Context of Human Rights
  Sayfalar 37 - 44
  Melahat Demirbilek
 5. Mesleki Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 60
  Aydın Çivilidağ, Ayşegül Yanar, Büşra Kızılırmak, Tuğçe Denizli
 6. Bilişsel Davranışçı Temelli Grupla Psikolojik Danışma Programının Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılığına ve Mizah Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 61 - 72
  Dilek Akça Koca, Seval Erden
 7. Resilience As A Mediator Between Affect, Coping Styles, Support and Life Satisfaction
  Sayfalar 73 - 86
  Özlem Kelle, Doruk Uysal Irak
 8. Film Analizi Yöntemi ile Aile Terapileri: Gilbert’in Hayalleri
  Sayfalar 87 - 95
  Yasemin Bozdağ
 9. The Problems of The Families Who Have Autistic Children: A Qualitative Research
  Sayfalar 97 - 111
  Cahit Nuri, Omaç Rüştioğlu, Ülkü Pişkin Abidoğlu
 10. Peri Masalları ve Çizgi Animasyon Filmlerindeki Zihin Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 126
  Nesrin Duman, Gökhan Oral
 11. Huzurevindeki Yaşlı Bireylere Oynatılan Zekâ Oyununun Yaşlıların Bilişsel Becerilerine, Yalnızlık ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 127 - 141
  Oğuzhan Yavuz, Yelda Yavuz
 12. Okul Öncesi Dönemdeki Baba Katılımının Ebeveyn Tutumlarına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 143 - 154
  Hilal Karabulut, Gül Şendil
 13. Üniversite Öğrencilerinin Kadınlık-Erkeklik ve Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumu
  Sayfalar 155 - 166
  Pınar Irmak Vural, Gülşah Körpe