Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/ybpd

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Ancak ihtiyaç olması durumunda özel sayılar da yayınlanır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup, kitap incelemesi, sistematik derlemeler ve meta analiz türünden makaleler kabul etmektedir.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen makaleler, metin içi referans gösterme, tablo gösterimi ve kaynakça gösteriminde American Psychological Association (APA) 6 stilinde olmalıdır (APA stili için tıklayınız). Çalışmanın değerlendirilmeye alınması için benzerlik oranının özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olması gerekmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine makale göndermek isteyen yazarlar, makalelerini dergimizin yazım kurallarına göre düzenledikten sonra dergipark sistemine giriş yapmalıdırlar. Ardından makale gönder sekmesinden yayını göndermelidirler. Biçim bakımından şablona uygun olarak gönderilmeyen yazılar hiç bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2018 Aralık sayısı için makale kabul etmektedir. Yalnızca psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında yazılar kabul eden dergimize göndereceğiniz makalelerde benzerlik oranı özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olmalıdır. Hakemlik süreci biten makaleler erken görünüm başlığı altında yayınlanacaktır.

 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/ybpd
Kapak Resmi

10.905

16.117

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Ancak ihtiyaç olması durumunda özel sayılar da yayınlanır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup, kitap incelemesi, sistematik derlemeler ve meta analiz türünden makaleler kabul etmektedir.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen makaleler, metin içi referans gösterme, tablo gösterimi ve kaynakça gösteriminde American Psychological Association (APA) 6 stilinde olmalıdır (APA stili için tıklayınız). Çalışmanın değerlendirilmeye alınması için benzerlik oranının özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olması gerekmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine makale göndermek isteyen yazarlar, makalelerini dergimizin yazım kurallarına göre düzenledikten sonra dergipark sistemine giriş yapmalıdırlar. Ardından makale gönder sekmesinden yayını göndermelidirler. Biçim bakımından şablona uygun olarak gönderilmeyen yazılar hiç bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2018 Aralık sayısı için makale kabul etmektedir. Yalnızca psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında yazılar kabul eden dergimize göndereceğiniz makalelerde benzerlik oranı özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olmalıdır. Hakemlik süreci biten makaleler erken görünüm başlığı altında yayınlanacaktır.

 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3 - Haz 2018
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 10
  Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
 2. Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT) Kapsamı ve Uygulama Alanları
  Sayfalar 11 - 25
  Pınar Irmak Vural, Ergül Aslan
 3. Psikolojik Danışman Adaylarının Lisans Eğitimi Sonunda Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarındaki Değişimin İncelenmesi
  Sayfalar 27 - 36
  Meryem Vural Batık
 4. The Analysing of Family Policies, Family Counseling and Social Work Relations in The Context of Human Rights
  Sayfalar 37 - 44
  Melahat Demirbilek
 5. Mesleki Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 60
  Aydın Çivilidağ, Ayşegül Yanar, Büşra Kızılırmak, Tuğçe Denizli
 6. Bilişsel Davranışçı Temelli Grupla Psikolojik Danışma Programının Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılığına ve Mizah Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 61 - 72
  Dilek Akça Koca, Seval Erden
 7. Resilience As A Mediator Between Affect, Coping Styles, Support and Life Satisfaction
  Sayfalar 73 - 86
  Özlem Kelle, Doruk Uysal Irak
 8. Film Analizi Yöntemi ile Aile Terapileri: Gilbert’in Hayalleri
  Sayfalar 87 - 95
  Yasemin Bozdağ
 9. The Problems of The Families Who Have Autistic Children: A Qualitative Research
  Sayfalar 97 - 111
  Cahit Nuri, Omaç Rüştioğlu, Ülkü Pişkin Abidoğlu
 10. Peri Masalları ve Çizgi Animasyon Filmlerindeki Zihin Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 126
  Nesrin Duman, Gökhan Oral
 11. Huzurevindeki Yaşlı Bireylere Oynatılan Zekâ Oyununun Yaşlıların Bilişsel Becerilerine, Yalnızlık ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 127 - 141
  Oğuzhan Yavuz, Yelda Yavuz
 12. Okul Öncesi Dönemdeki Baba Katılımının Ebeveyn Tutumlarına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 143 - 154
  Hilal Karabulut, Gül Şendil
 13. Üniversite Öğrencilerinin Kadınlık-Erkeklik ve Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumu
  Sayfalar 155 - 166
  Pınar Irmak Vural, Gülşah Körpe