Kapak Resmi
1.866     |     2.458
Dergi Sayıları
http://dergipark.gov.tr/ybpd

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet ve psikiyatri hemşireliği alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir e-dergidir. Dergi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Ancak yoğunluk olması durumunda özel sayılar da yayınlanır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi yalnızca araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi ve editöre mektup türünden makaleler kabul etmektedir.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen makaleler, metin içi referans gösterme, tablo gösterimi ve kaynakça gösteriminde American Psychological Association (APA) 6 stilinde olmalıdır (APA stili için tıklayınız). Çalışmanın değerlendirilmeye alınması için benzerlik oranının özet, abstract ve kaynakça hariç %20'nin altında olması gerekmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine makale göndermek isteyen yazarlar, makalelerini dergimizin yazım kurallarına göre düzenledikten sonra dergipark sistemine giriş yapmalıdırlar. Ardından makale gönder sekmesinden yayını göndermelidirler. Biçim bakımından şablona uygun olarak gönderilmeyen yazılar hiç bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Journal Factor, Cosmos Impact Factor, Science Library Index, Root Indexing, Journals Impact Factor (JIF)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBib, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), AcademicKeys Index, Scholar Impact, Scientific World Index, Scientific Indexing Service, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline, ASOS Index, İdeal Online ve Google Scholar tarafından indexlenmektedir.

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi aralık sayısı için makale kabul etmektedir. Yalnızca psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet ve psikiyatri hemşireliği alanlarında yazılar kabul eden dergimize göndereceğiniz makalelerde benzerlik oranı özet, abstract ve kaynakça hariç %20'nin altında olmalıdır. Hakemlik süreci biten makaleler erken görünüm başlığı altında yayınlanacaktır

Orcid ID

Aralık sayısından itibaren, dergimize gönderilen makalelerde, yazarlara ait Orcid ID (Orcid ID için tıklayınız) bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle yazarların makalelerini gönderirken bu numarayı da makalelerine eklemesi gerekmektedir. 


Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Haz 2017
Akademik Sosyal Ağlar

   zBqnkR.png 43Q0G.png TzxKe.png

Indexing Certificate

90NI1.png

E-ISSN

zdCWP.png

BARKOD

                 cIATW.png

Sosyal Medya

   PCV2Q.png  PrXBDv.png HHOyG.png  3dW4e.png  7TIVf.jpg