Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/ybpd

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup, kitap incelemesi, sistematik derlemeler ve meta analiz türünden makaleler kabul etmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, DOAJ, EbscoHost, Erih Plus, Crossref, Index Copernicus (ICI), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve İdeal Online tarafından indekslenmektedir.

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2019 Haziran sayısı için makale kabul etmektedir. Hakemlik süreci başarıyla tamamlanan makaleler erken görünüm olarak yayınlanacaktır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/ybpd
Kapak Resmi

15.239

25.055

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup, kitap incelemesi, sistematik derlemeler ve meta analiz türünden makaleler kabul etmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, DOAJ, EbscoHost, Erih Plus, Crossref, Index Copernicus (ICI), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve İdeal Online tarafından indekslenmektedir.

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2019 Haziran sayısı için makale kabul etmektedir. Hakemlik süreci başarıyla tamamlanan makaleler erken görünüm olarak yayınlanacaktır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 177 - 189
  Mustafa Durmuş, Ayşe Okanlı
 2. Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 191 - 198
  Asuman Saltan, Mümine Kalındemirtaş Küçük, Selda Mert Boğa
 3. Life Skill Dimension Based on Unified Sports Soccer Program in Physical Education of Intellectual Disability
  Sayfalar 199 - 205
  Diajeng Tyas Pinru Phytanza, Erick Burhaein, - Sukoco, Wisnu Satria Ghautama
 4. Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım
  Sayfalar 207 - 214
  Mustafa Şahin, Çiğdem Köçkar
 5. Identifying Pedophilia
  Sayfalar 215 - 222
  Esra Nihan Bridge, Nesrin Duman
 6. Ergenlerin Öz-Yeterlik ve Mükemmeliyetçi Öz-Sunum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 223 - 232
  Tuğba Yılmaz Bingöl
 7. Richard Gross: Yası Anlamak
  Sayfalar 233 - 236
  Anjelika Hüseyinzade Şimşek
 8. Compassion Fatigue in Nurses Working in Surgical Clinics
  Sayfalar 237 - 245
  Tuba Denk, Çiğdem Köçkar
 9. Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış
  Sayfalar 247 - 257
  Gökhan Şahin
 10. Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 259 - 270
  Niyazi Ilık
 11. Görgü Tanığı Belleği Araştırmaları ve Yasal Uygulamalar: Tarihsel Bir Bakış
  Sayfalar 271 - 279
  Pınar Kurdoğlu Ersoy
 12. Özel Yetenekli Öğrencilerde İnternet ve Oyun Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 281 - 296
  Oğuzhan Yavuz
 13. Impact of Excessive Screen-Based Media Use on Early Childhood Development: A Short Review
  Sayfalar 297 - 305
  Yunus Pınar, Fatma Ünal, Nihal Kubilay Pınar
 14. Yeme Bozukluğu Vakalarında Hastalık Yaşantısı ve Grup Süreci: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 307 - 318
  F. Elif Ergüney Okumuş, Nur Başer Baykal, Ezgi Deveci, Selin Karaköse
 15. Pozitif ve Negatif Yönelimli Bilişsel, Duyuşsal ve Somatik Empati Ölçeği: Çocuk ve Ergen Sürümünün Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 319 - 344
  Hasan Yılmaz
 16. Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 345 - 359
  Fatma Yaşar Ekici, Sema Balcı
 17. Perceived Training Intensity and Knowledge Sharing Among Banking Sector Employees in Turkey: Examining the Moderating Role of Intrinsic Motivation and Self-Efficacy
  Sayfalar 361 - 371
  Elif Bilginoğlu, Uğur Yozgat
 18. Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 373 - 379
  Fatih Bal
 19. Öfke Atakları ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 381 - 388
  Nilgün Çepelioğullar
 20. “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 389 - 397
  Gamze Mukba, Zöhre Kaya, Rana Özkan
 21. İşyerinde Deneyimlenen Eğlencenin Pozitif Bireysel ve Örgütsel Çıktılara Etkisi
  Sayfalar 399 - 413
  Elif Bilginoğlu, Uğur Yozgat
 22. Duygusal Ağlamanın Bilmecesi: Ne Zaman ve Neden Ağlarız?
  Sayfalar 415 - 428
  Metin Çelik, Emine Durmuş
 23. İşitsel Olarak Sunulan Malzemenin Hatırlanmasında Hatırlamanın Gecikmesi ve Akustik Benzerliğin Fonolojik Benzerlik ile Etkileşimi
  Sayfalar 429 - 440
  Nilgün Çepelioğullar